2589/SL/97

Vapauttava

Aamulehden taloussivuilla julkaistiin juttu "Mikrokauppa yrittää uudella tyylillä". Jutun pääpaino oli liikkeen uusissa, tavanomaisesta poikkeavissa toimintaideoissa. Siitä kävivät ilmi myös uuden yrittäjän toiminnan rajat, esimerkiksi tavanomaista lyhyemmät aukioloajat. Esittelyn sävy oli myönteinen, muttei mainosmainen. Myynnissä olevat tuotemerkit mainittiin, samoin osoitetiedot ja Internet -osoite. Näiden mainitseminen ei kuitenkaan tehnyt jutusta piilomainontaa. Lehden ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUAamulehden taloussivuilla julkaistiin 23.12.1997 juttu ”Mikrokauppa yrittää uudella tyylillä”. Juttu kertoi kotitietokonekaupasta ja kaupunkiin perustetusta uudesta liikkeestä. Kantelija kysyy miksi jutussa mainittiin liikkeen osoite, myydyt koneet ja välillisesti niiden hinnat sekä viitattiin jopa aukioloaikoihin. Ainakin maininta kaupallisesta kotisivusta oli kantelijan mielestä räikeää tekstimainontaa. Kantelija ei näe perustetta jutun kirjoittamiselle ja pitää mahdollisena kytkykauppaa jutun ja liikkeen mainosten saamisen välillä.LEHDEN VASTAUSPäätoimittaja Hannu Olkinuora kertoo, että lehden taloussivuilla julkaistaan sarjaa ”Kuka, mitä, hän”, jossa yrittäjistä kertomalla taustoitetaan yrittäjyyteen liittyviä ilmiöitä. Tällä yrittäjällä oli poikkeuksellinen liikeidea, joten esittely oli perusteltua. Pienten yrittäjien esittely on tarpeellista senkin vuoksi, että suuryritysten toiminnasta kerrotaan paljon enemmän. Osoite, hinnoittelu ja aukioloajat olivat olennainen osa liikeideaa, eikä niitä voinut sen vuoksi jättää mainitsematta. Internet-kotisivuista kertominen rinnastui osoitteen julkaisemiseen. Lehti palveli näin lukijoitaan.Mainitun atk-liikkeen mahdollisuudet ja tarpeet ilmoitella Aamulehdessä ovat aika vähäiset, ja viittaus kytkykauppaan jääköön omaan arvoonsa. Lehti tunnistaa tekstimainonnan ja noudattaa rajoja. Yritystoiminnasta kertominen ei ole tekstimainontaa, vaikka jutussa mainittaisiinkin tuotemerkkejä nimeltä ja kerrottaisiin myymälöiden toiminnasta.RATKAISULevikkialueen yritystoiminnasta ja yrittäjistä kertominen on luonnollinen osa sanomalehden sisältöä. Yritysesittelyiden on kuitenkin perustuttava toimituksellisiin arvioihin. Rajanvedossa piilomainontaan tämä on keskeisin kriteeri. Esimerkiksi tuotenimien tai liiketoimintaa koskevien yksityiskohtien mainitseminen ei sellaisenaan tee lehtijutusta piilomainontaa. Neuvosto on omissa arvioissaan kiinnittänyt huomiota toisaalta julkaistun aineiston mahdolliseen uutis- tai informaatioarvoon ja toisaalta jutun esitystapaan. Esimerkiksi tuotteisiin kohdistunut epäsuhtainen huomio tai mainosmainen ja kritiikitön esitystapa viittaavat piilomainontaan. Aamulehden jutun mukaan uuden yrittäjän liike ei näyttänyt tavalliselta tietokonekaupalta, vaan pikemminkin gallerialta. Yrittäjäesittelyn pääpaino olikin näissä, tavanomaisesta poikkeavissa toimintaideoissa. Jutusta kävivät ilmi myös uuden yrittäjän toiminnan rajat, esimerkiksi tavanomaista lyhyemmät aukioloajat ja se, ettei tämä voi lähteä hintakilpailuun. Esittelyn sävy oli myönteinen, muttei mainosmainen. Myynnissä olevat tuotemerkit mainittiin, samoin osoitetiedot ja Internet -osoite. Näiden mainitseminen ei kuitenkaan tehnyt jutusta piilomainontaa. Neuvoston mielestä yritysesittely oli lukijoiden kannalta informatiivinen.