2576/AL/97

Langettava

Tie ja Liikenne -lehden ensimmäisessä jutussa selostettiin yhden automerkin historiikkia, kerrattiin automerkin menekkiä ja kuvattiin autotehdasta eurooppalaisena työllistäjänä. Vaikka juttu sisälsi paljonkin informaatiota, oli siinä myös selviä mainosmaisia piirteitä. Toisessa jutussa esiteltiin yhtä uutta vuosimallia. Esittely oli laadittu mainosmaiseen sävyyn. Siinä puhuttiin auton ainutlaatuisista rakenteista ja turvallisuudesta ja kehuttiin muun ohessa turvallisuutta lisääviä vakiovarusteita ja turvallisuusvarusteiden saumatonta yhteistyötä. Näitä juttuja pidettiin tekstimainontana. Lehdelle annettiin huomautus hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

KANTELUTie ja Liikenne -lehden numeron 10/97 artikkelit ”Mercedes-Benzin A-sarja Suomeen” ja ”Nissan 35 vuotta Suomessa” olivat kantelijan mukaan lähempänä mainosesitettä kuin toimitettua artikkelia. Kantelija pyytää neuvostolta toimenpiteitä näiden tekstimainonnaksi katsottavien artikkelien osalta.LEHDEN VASTAUSPäätoimittaja Jaakko Rahja toteaa, että Tie ja Liikenne on vankka ammattilehti, joka sisältää pääosin ulkopuolisten, lähinnä yhdistysten jäsenten laatimia ammattiartikkeleita. Lehdessä julkaistaan jossain määrin myös aineistoa jäsenyritysten tuoteuutuuksista. Autoesittelyt perustuvat lähtökohtaisesti maahantuojan aineistoon ja toimituksen muulla tavoin, esimerkiksi koeajon kautta, saamaan näkemykseen tuotteesta. Tavoitteena on joka tapauksessa kertoa tuotteen olennaisimmista ominaisuuksista.Mercedes-Benzin A-mallista kertoneeseen juttuun oli jäänyt joitakin auton ominaisuuksia korostavia lausumia, jotka olisi voinut muotoilla toisinkin. Toimitus ei esimerkiksi selvittänyt, oliko mallin rakenne niin ainutlaatuinen kuin tekstissä väitettiin. Nissanista kertonut juttu valotti puolestaan merkin historiaa Suomessa varsin asiallisesti, eikä siinä ollut juurikaan tekstimainontaan viittaavia ylisanoja. Vastaavanlaisia juttuja löytyy muualtakin. Jutuissa ei ollut kyse piilomainonnasta, vaan tuotetiedotuksesta hyvin kriittiselle tie- ja liikennealan ammattiväelle.RATKAISUHyvä journalistinen tapa edellyttää, että piilomainonta torjutaan. Tilanteessa, jossa tuotteista kertominen on tullut luonnolliseksi osaksi tiedotusvälineiden sisältöä, on piilomainonnan yksiselitteinen arviointi kuitenkin vaikeaa. Raja kulkee siinä, voidaanko tuotteiden esittelyä ja tuotenimien mainitsemista pitää journalistisesti perusteltuna. Esittämistavalla on suuri merkitys, esimerkiksi tuotteeseen kohdistettu epäsuhtainen huomio sekä mainosmainen ja kritiikitön esitystapa viittaavat piilomainontaan.Tie ja Liikenteen julkaisemassa ”Nissan 35 vuotta Suomessa” -jutussa kerrottiin automerkin historiikista Euroopassa. Siinä kerrattiin Nissanin autojen menekkiä ja kuvattiin Nissania eurooppalaisena työllistäjänä. Kyse oli siis yhden autonvalmistajan toiminnan esittelystä. Vaikka juttu sisälsi paljonkin informaatiota, oli siinä myös selviä mainosmaisia piirteitä. Sävyä kuvaa jutun toteamus siitä, että Nissan tuntee eurooppalaisen autonkäyttäjän tarpeet ja on voimakkaasti sitoutunut niihin. Mercedes Benzin A-sarjaa koskenut juttu oli puolestaan luonteeltaan tuote-esittely, mutta toteutettu tavanomaisen jutun tapaan. Tekstin sävy oli selvästi mainosmainen, siinä puhuttiin ainutlaatuisista rakenteista ja turvallisuudesta, kehuttiin sisätilojen muuntelumahdollisuuksia, turvallisuutta lisääviä vakiovarusteita ja turvallisuusvarusteiden saumatonta yhteistyötä. Neuvosto piti näitä juttuja luonteeltaan tekstimainontana ja antaa edellä esitetyillä perusteilla Tie ja Liikenne -lehdelle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.