2566/SL/97

Vapauttava

Alibi kertoi oikeudenkäynnistä, jossa nuorta naista syytettiin murhayrityksestä ja uhrin aviomiestä yllytyksestä tähän tekoon. Selostuksesta ilmeni syytteessä olleen aviomiehen etunimi ja tämän nykyinen asuinpaikka. Jutun yhteydessä julkaistiin oikeudenkäynnistä otettu valokuva, jossa aviomies näkyi taustalla, mutta helposti tunnistettavana. Neuvosto katsoi, ottaen huomioon teon vakavuuden ja poikkeuksellisuuden, sekä sen herättämän laajan huomion, että aviomiehen henkilöllisyyden paljastuminen ei rikkonut hyvää journalistista tapaa. Siten myöskään kuvan julkaisemista ei voida pitää hyvän journalistisen tavan vastaisena.

KANTELURaumalla puukotettiin maaliskuussa 1997 kantelijoiden pojan aviovaimoa. Eräs nuori nainen sai syyskuussa alkaneessa oikeudenkäynnissä syytteen murhayrityksestä, kantelijoiden poikaa taas syytetään yllytyksestä tähän tekoon. Tiedotusvälineet seurasivat tapausta oikeudenkäyntien aikana lähes päivittäin. Alibin numerossa 11/97 kerrottiin tapahtumista ja julkaistiin melkein sivun kokoinen kuva oikeudenkäynnistä. Sama kuva oli julkaistu jo aiemmin toisessa lehdessä. Lisäksi tekstissä kerrottiin kantelijoiden pojan etunimi, samoin hänen nykyinen asuinpaikkansa. Kantelijat kiinnittävät huomiota myös lehden tv-mainontaan, jossa näkyi kansikuva teksteineen ”Rakastajatar tunnusti murhayrityksen: Rakkaudesta sen tein/aviomiestä syytetään yllytyksestä”. Jutun lieveilmiönä oli, että naapurikauppias oli laittanut liikkeeseensä pöydän täyteen Alibi-lehteä.Kantelijat katsovat, että asiaa on käsitelty julkisuudessa paljon ja liian pikkutarkasti, ja pieniä asiavirheitäkin on ollut. Kantelijoiden mielestä oikeudenkäyntiselostukset loukkaavat syytettynä olevaa poikaa, jota ei ole vielä todettu syylliseksi. Valokuvat olivat erityisen loukkaavia.LEHDEN VASTAUSAlibin päätoimittaja Matti Paloaro toteaa, että juttu kertoi tapauksesta, jossa uhrin asuntoon tunkeutui naamioitu henkilö, joka puukotti silmittömästi kahden pienen lapsen äitiä, ilmeisesti vielä vanhemman lapsen nähden. Vain hyvä tuuri ja uhrin johdonmukainen toiminta estivät kuoleman. Alibin juttu aiheesta oli tavanomainen ja normaali. Se perustui pelkästään niihin seikkoihin, mitä oikeudenkäynnissä ilmeni. Siinä ei ollut asiavirheitä eikä ylilyöntejä. Aviomiehen nimeä ei jutussa mainittu kertaakaan. Tähän päädyttiin, koska häntä ei ollut jutun vuoksi vangittu, ja koska lehti halusi säästää viattomia sukulaisia turhalta julkisuudelta. Aviomies näkyi taustalla valokuvassa, jonka etualalla on pääsyytetty. Jutun luonteen vuoksi kuvan julkaiseminen oli kuitenkin perusteltua. Päätoimittaja toteaa vielä, että asiallisen televisiomainoksen teho tai jonkin kauppiaan myyntitavat eivät ole päätoimittajan vallassa.RATKAISUAlibin jutussa selostettiin puukotusta ja tapahtumien taustaa oikeudenkäyntiasiakirjojen pohjalta. Siitä ilmeni syytteessä olevan aviomiehen etunimi ja nykyinen kotipaikka. Jutun yhteydessä julkaistiin oikeudenkäynnistä otettu valokuva. Aviomies oli kuvassa taustalla, mutta helposti tunnistettavissa. Arvio valokuvan julkaisemisen hyväksyttävyydestä kytkeytyykin siihen, oliko syytetyn henkilöllisyyden julkistaminen tuossa vaiheessa perusteltua.Neuvoston mielestä aviomiehen henkilöllisyyden paljastaminen ei rikkonut hyvää journalistista tapaa. Kyseessä oleva teko oli erittäin vakava, ja se oli herättänyt laajaa huomiota siihen liittyvien poikkeuksellisten piirteiden vuoksi. Asia oli edennyt jo oikeudenkäyntiin asti. Valokuva oli puolestaan täysin tavanomainen tilannekuva oikeuden istunnosta eikä senkään julkaiseminen näin ollen rikkonut hyvää journalistista tapaa. Sama koskee jutussa ollutta mainintaa syytetyn nykyisestä asuinkunnasta.Kantelijat kiinnittivät vielä huomiota lehden mainontaan ja myyntitapaan. Näiden asioiden arviointi ei kuulu neuvoston tehtäviin. Neuvosto toteaa kuitenkin, että lehden kansisivun otsikko vastasi lehtijutun sisältöä eikä sitä muutenkaan voida pitää hyvän journalistisen tavan vastaisena. Edellä esitetyillä perusteilla neuvosto katsoo, että Alibi on noudattanut hyvää journalistista tapaa asiaa selostaessaan.