2561/MTV/97

Langettava

MTV3:n Seitsemän Uutisissa kerrottiin, että erään yhdistyksen toiminnanjohtaja oli tuomittu oikeudessa sakkoihin julkisesta herjauksesta. Taustana oli poliisitutkintapyyntö, jonka toiminnanjohtaja oli tehnyt väitetyssä koulukiusaamistapauksessa. Uutisjuonnon mukaan toiminnanjohtaja oli faksannut poliisille tekemänsä tutkintapyynnön samantien myös kunnanvirastoon ja tiedotusvälineille. Väite siitä, että toiminnanjohtaja olisi faksannut tutkintapyynnön myös tiedotusvälineille, ei kuitenkaan vastannut oikeuden päätöstä. Saman illan Kymmenen Uutisissa oikeuden päätös selostettiin oikein. Siinä ei kuitenkaan mitenkään viitattu siihen, että Seitsemän Uutisissa oli ollut virheellinen tieto. Neuvosto ei pitänyt tätä riittävänä oikaisuna ja MTV:lle annettiin huomautus hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

KANTELUKiusattujen Tuki ry:ssä toimiva kantelija teki poliisille tutkintapyynnön väitetystä koulukiusaamistapauksesta. Opettajaa vastaan tehty tutkintapyyntö ei itsessään johtanut toimenpiteisiin, mutta kantelija joutui oikeuteen vastaamaan syytteeseen, joka koski julkista ei vastoin parempaa tietoa tehtyä herjausta. Syyttäjän mukaan kantelija oli toimittanut tutkintapyynnön myös kunnanvirastoon ja maakunnalliselle lehdelle. Oikeus asettui syyllisyyskysymyksessä syyttäjän kannalle katsoen, että kantelija oli lähettäessään faksin kunnanvirastoon syyllistynyt julkiseen, ei vastoin parempaa tietoa tehtyyn herjaukseen. Sen sijaan oikeus totesi selvittämättä jääneen, että kantelija olisi toimittanut tutkintapyyntönsä myös sanomalehdelle.MTV3 kertoi kantelijan saamasta sakkotuomiosta 6.11.1997. Seitsemän Uutisten juonnon mukaan kantelija oli tehnyt tutkimuspyynnön erään opettajan toimista ja ”faksasi paperin samantien myös kunnanvirastoon ja tiedotusvälineille”. Kantelija otti yhteyttä uutistoimitukseen ja vaati uutisoinnin korjaamista. Kymmenen Uutisissa kerrottiinkin, että kantelija oli syyttäjän mukaan faksannut tutkintapyynnön myös erääseen sanomalehteen, mutta että tämä jäi oikeuden mielestä toteennäyttämättä.Kantelija katsoo, että alkuperäinen uutinen olisi pitänyt korjata siten, että korjaus olisi kohdistettu virheelliseen kohtaan alkuperäistä uutista, toistamalla alkuperäinen virheellinen muoto. Kuulijan on mahdotonta yksilöidä, minkä osan edellisestä uutisesta uusi versio korvaa, ellei korjattavaa yksityiskohtaa tuoda korjauksen yhteydessä julki. Kantelija pyytääkin JSN:ltä periaatteellista, ennakkopäätöksen luonteista kannanottoa tähän kysymykseen. Korjaus oli sikälikin virheellinen, että sen sanamuoto jätti elämään sen mahdollisuuden, että kantelija olisi toimittanut tutkintapyyntönsä julkiselle sanalle ”se jäi vain toteennäyttämättä”. Kantelijan mukaan myös käräjäoikeuden päätöksessä leikittiin tältä osin semantiikalla.Kantelija toteaa toimivansa erittäin aggressiivisessa ympäristössä. Asiakkaiden luottamuksen säilyttäminen on hänelle tämän vuoksi äärettömän tärkeää. MTV:n uutisoinnista sai nyt kuitenkin kuvan, jonka mukaan kantelija olisi toiminut rikollisesti, ja että kantelijan edustama järjestö veisi asiakastapauksia julkisuuteen omavaltaisesti ja rikollisella tavalla. Kuviteltu pelko tästä on jo aiemmin näkynyt suhtautumisessa järjestön työhön, ja se on ollut seurausta OAJ:n tietoisesta, valheellisesta kampanjoinnista. MTV vahvisti näitä pelkoja virheellisellä uutisoinnillaan. MTV3:N VASTAUSPäätoimittaja Juhani Pekkala katsoo, että Seitsemän Uutisten juonto ei ollut varsinaisesti virheellinen. Käräjäoikeuden näkemyksen mukaan selvittämättä jäi, oliko kantelija lähettänyt tutkintapyyntönsä sanomalehteen. Joka tapauksessa kantelijan menettely mahdollisti tutkintapyynnön leviämisen myös lehden kautta. Kantelija hakee ennakkopäätöstä tapaan, jolla oikaisu toteutettaisiin sähköisissä viestimissä. Kyse oli kuitenkin siitä, että Seitsemän Uutisten juonto oli vähäisiltä osiltaan epätäsmällinen. Kymmenen Uutisissa nämä vähäiset epätäsmällisyydet täsmennettiin. Tätä ei voi pitää varsinaisena oikaisuna, eikä tämän tapauksen nojalla voi tehdä ennakkopäätöksen kaltaista kannanottoa. Päätoimittaja toteaa vielä, että uutisointi pitäytyi käräjäoikeuden päätöksessä ja antoi kantelijan toiminnasta sen kuvan, mikä välittyi oikeuden ratkaisusta. Uutisointi ei loukannut kantelijan kunniaa, eikä yhtiö rikkonut asiasta uutisoidessaan hyvää journalistista tapaa.RATKAISUSeitsemän Uutisten uutisjuonnossa ollut väite, jonka mukaan kantelija olisi faksannut poliisille tehdyn tutkimuspyyntönsä samantien tiedotusvälineille, ei vastannut oikeuden antamaa päätöstä. Kymmenen Uutisissa kyseinen kohta olikin korjattu niin, että siinä kerrottiin sekä syyttäjän kanta että oikeuden päätöksen sisältö. Uutinen oli itsessään asianmukainen. Siinä ei kuitenkaan mitenkään viitattu siihen, että aikaisempi uutinen oli ollut virheellinen. Hyvä journalistinen tapa edellyttää, että virheellinen asiatieto oikaistaan viivytyksettä, joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa. Oikaisuvelvollisuutta ei kuitenkaan synny, jos virhe on vähäinen tai itse asiaan nähden epäolennainen. Oikaisun tarvetta ja toteuttamistapaa joudutaan harkitsemaan aina tapaus kerrallaan. Tarvittavat oikaisut on kuitenkin toteutettava niin, että aiemmasta uutisoinnista mahdollisesti syntyneet väärät käsitykset tulevat korjatuiksi.Seitsemän Uutisten uutisosuudessa pääpaino oli kantelijan menettelytapoihin kohdistuneessa kritiikissä. Uutisoinnissa tuotiin erityisesti esille, että kantelija pyrkisi hyödyntämään julkisuutta arveluttavin keinoin. Uutisoinnissa olleen virheen merkitys kasvoi uutisen omien painotusten myötä, eikä neuvoston mielestä kyse ollut vähäisestä epätäsmällisyydestä.Tiedon virheellisyydellä oli merkitystä sekä kantelijan että hänen toimintaansa arvioimaan pyrkivän katsojan kannalta. Oikaisu olisi pitänyt toteuttaa niin, että virhe olisi selkeästi korjattu. Neuvosto ei pitänyt riittävänä oikaisuna sitä, että Kymmenen Uutisten selostuksessa ei enää ollut virhettä tältä osin. Edellä esitetyillä perusteilla neuvosto antaa MTV3:lle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.