2556/IL/97

Langettava

Kalajoen Seudussa kerrottiin elintarviketuotannon kehittämisprojektista. Artikkelit olivat informatiivisia, eikä samaan aihepiiriin liittyneiden mainosten sijoittaminen niiden viereen rikkonut hyvää journalistista tapaa. Yksittäisen markkinointitapahtuman mainos oli sen sijaan sijoitettu ikään kuin osaksi tapahtumasta kertonutta artikkelia. Sijoittelu oli omiaan horjuttamaan luottamusta tiedonvälityksen uskottavuuteen. Yrittäjäkulma-aukeaman kaksiosaisissa mainoksissa oli tekstiosuus puolestaan laadittu muistuttamaan toimituksellista aineistoa. "Ilmoitusliite" -merkinnästä huolimatta tekstiosuudet eivät erottuneet välittömästi mainoksiksi. Näiltä osin lehdelle annettiin huomautus hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

KANTELUKalajoen Seutu -lehden numerossa 18/97 on kantelijayhdistyksen mielestä rikottu piilomainonnan kieltoa. Kantelija viittaa lehden sivuihin 8-12 ja 18-19 ja toteaa, että ilmoitukset ja jutut oli niissä kytketty yhteen, vieläpä samalle aukeamalle.Sivulla 8 oli kokosivun juttu ”Lähiseudun elintarvikkeet ja käsityöt esillä Tapion Tuvalla”. Sivun oikeaan ylänurkkaan oli sijoitettu lähes neljäsosasivun suuruinen mainos ”TAPION TUVALLA TAPAHTUU”. Sivun 9. jutussa ”Laadukkaita elintarvikkeita kuluttajille” kerrottiin paikallisesta pienimuotoisen elintarviketuotannon kehittämisprojektista, joka saa rahoitusta EU:lta ja valtiolta. Sivun oikeassa laidassa oli rivi mainoksia, joissa mm. paikalliset elintarviketuottajat mainostivat tuotteitaan otsikon ”Mukana messuilla” alla. Sivulla 10. oli juttu muotijuttu, jossa kerrottiin syyskauden yleisistä trendeistä, materiaaleista, väreistä ja linjoista. Aukeaman toisella sivulla oli joukko vaate- ja kenkäliikkeiden mainoksia. Sivujen 18-19 aukeamalla oli puolestaan kuusi kokonaisuutta, joissa oli sekä mainos että erillinen tekstiosuus, ensimmäisenä Teboilin mainos ja sen vieressä teksti ”Teboil aloitti lounastarjoilun”. Aukeaman ylälaidoissa oli mustalle pohjalle painettu tunnus ”Yrittäjäkulma”, alalaidassa samoin vajaan sentin korkuinen musta palkki, jossa teksti ”Ilmoitusliite”.LEHDEN VASTAUSKalajoen Seudun päätoimittaja Ilkka Puranen kertoo, että lehdelle oli sattunut virhe, kun sivun 8. juttu ja ilmoitus oli kytketty samalle sivulle. Sitä vastoin sivun 9. juttu EU-projektista ei ollut mitenkään ilmoitusten saamisen ehtona. Ainoa kytkentä messutapahtumaan oli se, että kehittämisprojekti oli yksi sen järjestäjistä. Myöskään muotijuttua ja viereisellä sivulla olleita mainoksia ei ollut kytketty yhteen. Sivujen 18. ja 19. merkinnät ”yrittäjäkulma” ja ”ilmoitusliite” kertoivat aukeaman luonteesta. Osa teksteistä oli yrittäjien itsensä tekemiä ja he maksoivat koko alueesta.RATKAISUHyvä journalistinen tapa edellyttää, että ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston välinen raja säilyy selvänä. Tämä merkitsee myös sitä, että tiedotusvälineen on kiinnitettävä huomiota mainosten sijoitteluun. Hyvä journalistinen tapa ei kuitenkaan estä kokoamasta samaa aihepiiriä koskevia artikkeleita ja mainoksia esimerkiksi teema- ja harrastesivuiksi, kunhan huolehditaan siitä, että toimituksellisen ja kaupallisen aineiston rajaa ei hämärretä. Tiedonvälityksen uskottavuutta horjuttava kytkentä artikkelien ja läheisyyteen sijoitettujen mainosten välillä syntyy sitä helpommin, mitä enemmän artikkeleissa itsessään on tekstimainonnalle tyypillisiä piirteitä kuten tuotenimien toistamista ja mainosmaista kielenkäyttöä. Neuvoston mielestä juttujen ”Laadukkaita elintarvikkeita kuluttajille” ja ”Evitan glamouria ja maskuliinisuutta” ja niiden viereen sijoitettujen mainosten ei välille syntynyt edellä tarkoitettua kytkentää. Artikkelit olivat informatiivisia, eikä pelkästään se, että niiden viereen oli sijoitettu joukko aihepiiriin liittyviä mainoksia, rikkonut hyvää journalistista tapaa.Tapion Tuvan markkinointitapahtumaa koskenut mainos oli sen sijaan sijoitettu ikään kuin osaksi tapahtumasta kertonutta artikkelia. Sijoittelu oli omiaan horjuttamaan luottamusta tiedonvälityksen uskottavuuteen. Samaten lehti julkaisi yrittäjäkulmaksi nimeämällään aukeamalla kaksiosaisia mainoksia niin, että toinen osa oli perinteinen mainos ja toinen taas laadittu muistuttamaan toimituksellista aineistoa. Aukeaman alalaidassa oli merkintä ”ilmoitusliite”. Tästä huolimatta mainosten tekstiosuudet eivät neuvoston mielestä erottuneet välittömästi mainoksiksi. Näiltä osin neuvosto antaa Kalajoen Seudulle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.