2545/SL/97

Vapauttava

Hyvinkään Sanomissa järjestettiin yleisöäänestys, jossa etsittiin paikkakunnan parasta kioskia tai grilliä. Osallistujilta perittiin maksu. Lehti kertoi kilpailusta ilmoituksin, joita ei voinut sekoittaa toimitukselliseen aineistoon. Tämä lehden markkinointiosaston järjestämä kilpailu toteutettiin lisäksi mainostilassa. Neuvosto ei ryhtynyt asiassa enempiin toimiin.

KANTELUHyvinkään Sanomat järjesti hyvinkääläisille kioskeille ja grilleille kilpailun ”Hyvinkään paras kioski”. Lehden edustaja soitti myös kantelijan kioskille ja tarjosi osallistumismahdollisuutta sitä vastaan, että kantelija olisi ostanut lehdeltä mainoksen. Kantelija piti menettelyä vääränä ja epärehellisenä ja kieltäytyi osallistumasta kilpailuun.Kilpailua mainostettiin lehdessä 29. elokuuta otsikolla ”Paikkakunnan paras kioski?” ja tulos julistettiin 16. syyskuuta ”Paras kioski on löytynyt!”. Lehdessä ei millään tavalla kerrottu tai annettu ymmärtää, että kilpailuun olivat osallistuneet vain mainoksen lunastaneet kioskit. Kantelija soitti lehteen pyytäen selvennystä, mutta lehti ei luvannut korjata asiaa.LEHDEN VASTAUSPäätoimittaja Pentti Kiiski kertoo, että Kioskikisa-kilpailu oli lehden markkinointiosaston lukijoille järjestämä yleisöäänestys, jossa lukijat saivat äänestää lempikioskiaan tai -grilliään. Kilpailuun osallistujia ei ollut rajoitettu niihin, jotka olivat lunastaneet mainokset. Kilpailun kannalta oli vahinko, että kantelija oli antanut virheellistä tietoa asiakkailleen kertomalla, että nämä eivät voisi äänestää hänen kioskiaan. Tästä huolimatta myös kantelijan kioski sai kisassa ääniä. Päätoimittaja pitää näin ollen kantelua aiheettomana.RATKAISUHyvinkään Sanomat julisti kioskikilpailunsa puolensivun kokoisella ilmoituksella, jonka otsikkona oli ”Syksyn kioskikisa”, ja vieressä pienemmällä kirjasinlajilla ”Paikkakunnan paras kioski? Ilmoituksessa oli seitsemän mainosta eri kioskeilta ja grilleiltä sekä vastauskaavake, joka oli osoitettu lehdelle. Kilpailun tulos julkistettiin kahta viikkoa myöhemmin. Silloin ilmoituksen otsikkona oli ”Paras kioski on löytynyt!”. Ilmoituksen alalaidassa, ”allekirjoittajana” luki Hyvinkään Sanomat.Neuvoston mielestä molemmat ilmoitukset oli laadittu selvästi mainosmaiseen tyyliin. Ilmoituksia ei näin ollen voinut sekoittaa toimitukselliseen aineistoon. Kilpailun sääntöjä ei sen kummemmin täsmennetty, ja voi olla, että suuri osa lukijoista käsitti, että valinta piti tehdä ilmoituksessa mukana olleiden kioskien ja grillien välillä. Neuvoston tehtäviin ei kuitenkaan kuulu arvioida ilmoitusten sisältöä tai yleisökilpailun sääntöjen asianmukaisuutta. Koska tämä lehden markkinointiosaston järjestämä kilpailu toteutettiin mainostilassa, ei neuvosto ryhdy kantelun johdosta enempiin toimiin.