2537/IL/97

Langettava

Alueviestin artikkeliotsikossa kysyttiin, oliko kantelijasta tullut paikkakunnalla uusi mörkö. Kantelijaan liitetyt uhkakuvat "homoliikkeen" maihinnoususta toistettiin artikkelissa sellaisenaan, kantelijaa kuulematta tai väitteitä muutenkaan tasapainottamatta tai perustelematta. Yksikään niistä henkilöistä, joiden väitettiin kritisoineen kantelijan roolia, ei esiintynyt artikkelissa nimellään. Tapa, jolla näistä huhuista ja väitteistä kerrottiin, oli henkilökohtaisesti loukkaava. Lehdelle annettiin huomautus hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

KANTELUAlueviestissä julkaistiin 28.8.1997 artikkeli ”Tuliko Piristä uusi mörkö?”. Juttua mainostettiin kansilehden otsikolla ”Huhumylly varjostaa Pyhän Olavin juhlaa”. Ingressin mukaan homoseksuaaliseksi tiedetyn kantelijan ilmaantuminen paikkakunnalle oli käynnistänyt huhumyllyn. Ingressissä todettiin edelleen, että tätä pidetään samalla homoliikkeen maihinnousuyrityksenä paikallisiin luterilaisiin seurakuntiin. Itse artikkelissa viitattiin kantelijan kirjoittamaan kirjaan, ja todettiin, että kantelijan vastustajien mielestä kirjasta on pääteltävissä kirjoittajansa taipumus. Samoin todettiin, että kantelijan muitakin julkisia kommentteja on käytetty pyrittäessä lyömään seurakunnan tiloista päättäviä tahoja takaisin ruotuun. Edelleen kerrottiin, että jotkut seurakunnassa aktiivisesti toimivat henkilöt ovat olleet pahoillaan, että kantelija oli saanut olla mukana kirkkokonsertin järjestelyissä ja että tämä oli saanut suunnitella Pyhän Olavin kirkkojuhlassa käytettävää tarpeistoa, mm. näytelmän asusteita. Artikkelissa todettiin, että kantelijan toiminta ”nähdään samalla ns. homoliikkeen maihinnousuna Karkun ja Tyrvään seurakuntiin”. Seurakuntayhtymän kommentiksi oli kirjattu, että kantelijaa ei tunnettu muuten kuin taiteilijana, jonka palveluksia päätettiin käyttää kirkkonäytelmän kirjoittajan ja ohjaajan suosituksesta.Kantelija pitää tätä nimettömänä julkaistua artikkelia alatyylisenä solvauksena, jolla pyrittiin lisäksi vahingoittamaan hänen mahdollisuuksiaan harjoittaa elinkeinoaan asuinseudullaan. Vastineen lähettäminen mahdollistaisi rääpimisen jatkamisen. Siksi kantelija pyytää JSN:n kannanottoa asiaan. Hän huomauttaa vielä, että artikkelissa linkittyvät kunnallispolitiikan ja mediavaikuttamisen intressit. Lehden päätoimittaja on myös kaupungin sivistyslautakunnan puheenjohtaja. LEHDEN VASTAUSAlueviestin päätoimittaja Erkki Petman toteaa, että kantelija on julkisuuden henkilö, joka on itse kertonut homoseksuaalisuudestaan mm. kirjassaan ”Vuosi”. Uutisessa ei otettu kantaa tähän seikkaan, vaan kerrottiin, että kantelijan teksteistä suorasukaisesti ilmenevä taipumus on ärsyttänyt monia henkilöitä, varsinkin kun kantelija oli aloittanut yhteistyön seurakuntien kanssa. Päätoimittaja kertoi uutisessaan tästä vastareaktiosta. Tämän vuoksi uutisessa ei myöskään tarvinnut kuulla kantelijan näkemyksiä. Seurakuntayhtymän kantaa selostettiin siitä syystä, että yhtymä on seurakuntalaisille selityksen velkaa. Asiasta oli keskusteltu paikkakunnalla epävirallisesti ja sitä sivuttiin myös paikallislehden yleisönosastokirjoituksessa. Kantelijan ensireaktio Alueviestin uutiseen oli se, että hän järjesti paikallisessa kirjakaupassa kirjansa alennusmyynnin. Uutisen laatinut päätoimittaja kiistää, että uutinen olisi ollut alatyylinen tai solvaava. Siinä vain kerrottiin kantelijan itsensä julkisuuteen tuomista asioista, jotka ovat herättäneet ärtymystä pienessä maaseutukaupungissa. Otsikkovalinnan taustana oli paikkakunnalla muutama vuosi aiemmin käyty keskustelu naispappeudesta, joka on edelleen mörkö seurakunnassa. Kantelijan vastine olisi luonnollisesti julkaistu.Paikkakunnalla vellonut ”homokeskustelu” ei käynnistynyt Alueviestin uutisesta. Lehti vain toi asian suorasanaisesti esille. Asia oli jo unohtumassa, kun paikkakunnalla piispantarkastuksen tehnyt arkkipiispa joutui yllättäen ottamaan siihen kantaa. Keskustelu virisi uudelleen maakunnallisessa lehdessä ja seuraavana yönä tuhopolttaja iski Pyhän Olavin kirkkoon. Alueviestin uutinen on sen jälkeen yhdistetty tuhopolttoon, vaikka asiasta ei ole mitään näyttöä. Päätoimittaja toteaa myös, että hänen roolillaan sivistyslautakunnan puheenjohtajana ei ollut mitään tekemistä uutisoinnin kanssa.RATKAISUHyvä journalistinen tapa edellyttää ihmisarvon ja kunnian suojaamista. Journalistin ohjeiden mukaan tiettyjä seikkoja, kuten syntyperää, vakaumusta, sukupuolta tai muuta henkilön ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. Sukupuolinen suuntautuminen on näihin rinnastuva, ja monessa tilanteessa vielä poikkeuksellisen arkaluontoinen seikka. Neuvosto toteaa, että kantelija on kertonut homoseksuaalisista suhteistaan ainakin omakustanteena julkaistussa kirjassaan. Tällaisella oma-aloitteisella julkisella puheenvuorolla on luonnollisesti merkitystä arvioitaessa Alueviestissä julkaistun jutun hyväksyttävyyttä. Seksuaalisuus alueena on kuitenkin niin arkaluontoinen, että yksityiselämän suojan rikkominen ja henkilökohtaisen loukkaavuuden raja tulee vastaan pikemmin kuin monilla muilla, sinänsä yksityiselämään kuuluvilla alueilla. Alueviestin päätoimittajan vastauksen mukaan erityisesti kantelijan osuus kirkollisen tapahtuman järjestelyissä oli herättänyt ärtymystä paikkakunnalla. Päätoimittaja katsoo selostaneensa vain tätä mielenkuohua. Neuvoston mielestä on uskottavaa, että kantelijan rooli on saattanut herättää ristiriitaisia tunteita. Neuvosto toteaa myös, että paikallisen tiedotusvälineen tehtäviin kuuluu seurata keskustelua ja kertoa asioista, jotka paikkakuntalaisia askarruttavat. Tämä ei kuitenkaan oikeuta julkaisemaan millaisia huhuja tahansa. Huhujen kohteena olevan henkilön ihmisarvoa on muistettava suojata.Alueviestin jutussa ei esiintynyt nimellään yksikään niistä henkilöistä, jotka lehden mukaan olivat kyseenalaistaneet kantelijan roolin. Kantelijaan liitetyt uhkakuvat ”homoliikkeen” maihinnoususta toistettiin kuitenkin sellaisenaan, kantelijaa kuulematta tai väitteitä muutenkaan tasapainottamatta tai perustelematta. Asian luonteen vuoksi tämä olisi ollut tärkeää; Kyse oli huhuista, ja kirjoituksessa käsiteltiin asiaa, joka liittyi ihmisen persoonan ydinalueisiin. Neuvoston mielestä Alueviestin tapa kertoa kantelijaan kohdistuneista huhuista ja väitteistä oli henkilökohtaisesti loukkaava.Edellä mainituilla perusteilla neuvosto antaa Alueviestille huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.