2531/PL/97

Vapauttava

Kyrönmaassa selostettiin paikkakuntalaisten tekemän Norjan matkan kulkua. Kuljetusyrityksen nimi mainittiin heti jutun alussa, mutta yritystä ei mitenkään muuten esitelty. Jutun lopuksi todettiin, että matka kyseisen yrityksen autolla oli jälleen tehnyt matkalaiset tyytyväisiksi. Neuvoston mielestä kuljetusliikkeen nimen mainitseminen oli luontevaa. Jutussa ei ollut muitakaan mainosmaisia piirteitä, joten juttua ei pidetty tekstimainontana.

KANTELUKyrönmaassa julkaistiin matkakertomus, jossa aiheena oli paikkakuntalaisten tekemä bussimatka pohjoiseen, Norjan puolelle. Bussiyhtiön nimi mainittiin. Kuljettajan nimi mainittiin myös, hän on matkailuyrittäjä ja toimii matkanvälittäjänä. Kantelija kysyy neuvostolta, mikä on rajanveto mainoksen ja lehtijutun välillä.LEHDEN VASTAUSKyrönmaan päätoimittaja Jaakko Ujainen katsoo, että kyseinen artikkeli oli tyypillinen matkakertomus. Lehti julkaisee niitä silloin tällöin, varsinkin muuten hiljaisina kesäkuukausina. Artikkeli ei sisältänyt mitään tekstimainontaan viittaavaa. Siinä ei mainittu matkan järjestänyttä yritystä, matkan hintaa, tulevien matkojen päivämääriä tai muitakaan mainokselle tyypillisiä seikkoja. Kantelulla pyrittäneen itse asiassa kilpailevan yrityksen toiminnan mustamaalaamiseen.RATKAISUHyvä journalistinen tapa edellyttää, että piilomainonta torjutaan kaikissa muodoissaan. Toisaalta paikallisten elinkeinonharjoittajien toiminnan seuraaminen kuuluu luontevasti paikallislehden tehtäviin, samoin kuin kertominen paikkakunnan tapahtumista muutenkin.Kyrönmaassa selostettiin paikkakuntalaisten tekemän Norjan matkan kulkua ja reitin varrella olleita nähtävyyksiä. Käytetyn kuljetusyrityksen nimi mainittiin heti jutun alussa, mutta nimeä ei mitenkään korostettu, tai muuten esitelty kyseistä yritystä. Jutun lopuksi tosin todettiin, että matka kyseisen yrityksen autolla oli jälleen tehnyt matkalaiset tyytyväisiksi.Neuvoston mielestä kuljetusliikkeen nimen mainitseminen oli luontevaa, eikä sitä erityisesti korostettu. Jutussa ei ollut muitakaan mainosmaisia piirteitä, joten juttua ei pidetty tekstimainontana. Neuvosto katsoo näin ollen, että Kyrönmaa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.