2507/IL/97

Langettava

Ilmaisjakelulehti Ykköset julkaisi kahden törkeästä varkaudesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuomitun henkilön nimet. Tuomio koski rikoksia, joita he olivat tehneet myymälässä työssä ollessaan. Asialla ei ollut kuitenkaan sellaista yleistä merkitystä eikä myöskään uutisarvoa, että nimien julkaiseminen olisi ollut perusteltua. Myös päätoimittaja ilmoitti neuvostolle, ettei hän pitänyt nimien julkaisemista perusteltuna. Nimet julkaistiin artikkelissa, jonka oli kirjoittanut kyseisten henkilöiden entinen työnantaja, joka samalla edusti lehden julkaisijatahoa. Artikkelista ei ilmennyt laatijan nimeä, vaan tämä esiintyi päin vastoin haastateltavan roolissa omassa jutussaan. Lehdelle annettiin huomautus hyvän journalistisen tavan vastaisesta menettelystä.

KANTELUVeljekset Keskinen Oy:n julkaisemassa, Ykköset-nimisessä lehdessä oli 12.5.1997 uutinen ”Törkeitä varkauksia Veljekset Keskinen Oy:ssä: Kyläkaupan kahdelle entiselle työntekijälle vankeutta”. Siinä kerrottiin, että alioikeus oli tuominnut kyläkaupan kaksi entistä kassatyöntekijää kahdeksan kuukauden ehdollisiin vankeusrangaistuksiin. Tuomittujen nimet mainittiin. Uutisesta ilmeni lisäksi, että tuomitut olivat ilmoittaneet tyytymättömyyttä oikeuden päätökseen. Tuomion selostusosaa seurasi väliotsikko ”Järkytys koko henkilökunnalle”, jossa kerrottiin henkilökunnan mielialoista tapauksen ilmitulon jälkeen. Siinä todettiin muun muassa, että henkilökunnan keskuudessa oli aistittavissa epärehellisyyden ankarasti tuomitseva tunnelma. Uutisessa lainattiin Veljekset Keskinen Oy:n toimitusjohtajaa, joka luonnehti tapahtunutta syväksi loukkaukseksi ja viittasi niihin huomattaviin taloudellisiin vahinkoihin, joita asiasta oli koitunut. Toimitusjohtaja totesi vielä, että hän oli valmis unohtamaan koko ikävän asian sen jälkeen, kun tuomitut ovat korvanneet vahingon kokonaisuudessaan.Uutisessa nimeltä mainitut kantelijat katsovat, että syytteen laatu ei olisi vaatinut heidän nimiensä julkaisemista. Asian käsittely oikeudessa oli lisäksi vielä kesken. Paikkakunnan pienuuden vuoksi uutinen kohdistui julmasti kantelijoiden lapsiin ja muihin lähiomaisiin. Kantelijoiden mukaan syytteet olivat perättömiä ja he pitävät uutisointia osana kaksi vuotta jatkunutta mustamaalausta.Päätoimittaja on kertonut, että uutisen oli laatinut siinä haastateltuna esiintynyt Veljekset Keskinen Oy:n toimitusjohtaja. Päätoimittaja oli itse kieltäytynyt kirjoittamasta asiasta ja kieltänyt myös toimitusjohtajaa tätä tekemästä, ainakaan nimien kanssa. Päätoimittajalle ei kuitenkaan annettu muuta vaihtoehtoa kuin julkaista uutinen tai luopua paikastaan. Kantelijat huomauttavat, että jutun laatinut toimitusjohtaja olisi voinut edes laittaa nimensä alle. Haastattelumuodon käyttäminen oli hämmästyttävää.LEHDEN VASTAUSPäätoimittaja Taisto Järvinen toteaa, että kantelukirjelmä pitää muuten paikkansa, mutta että kantelijoiden syyllisyys varkauksiin on päätoimittajan mukaan selvästi videokuvauksella todistettu. Juuri se, että kantelijat edelleen kiistävät syyllisyytensä, sai toimitusjohtajan kirjoittamaan uutisensa. Päätoimittaja oli itse kieltäytynyt asiasta kirjoittamasta, ja vaatinut, ettei nimiä julkaistaisi, koska kahdeksan kuukauden ehdollinen tuomio ei ollut sen arvoinen. Raha kuitenkin sanelee sen, kuka tekee töitä. Päätoimittaja huomauttaa toisaalta, että kantelijat olivat itse sotkeneet oman ja läheistensä maineen. Pienellä kylällä kaikki tiesivät, kuka tai ketkä olivat kavaltaneet tavaratalon kassana ollessaan yli 100 000 markkaa. RATKAISUHyvä journalistinen tapa edellyttää, että nimen julkaisemista rikosasiassa harkitaan jokaisessa yksittäistapauksessa erikseen. Vastakkain on asetettava se vahinko, jonka nimen julkaiseminen tuottaa nimetylle ja hänen lähipiirilleen, ja se yleinen merkitys, joka nimen julkaisemisella on. Huomiota on tällöin kiinnitettävä niin teon luonteeseen, tekijän asemaan kuin julkaisemisajankohtaankin. Yleisperiaatteena on se, että mitä enemmän taloudellista, poliittista tai hallinnollista valtaa jollakin henkilöllä on, sitä suurempi on yleisön oikeus saada tietoja tämän henkilön toiminnasta.Nyt lehti julkaisi kahden, törkeästä varkaudesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen tuomitun henkilön nimet. Tuomitut olivat olleet kaupan työntekijöinä, ja tuomio koski heidän työssään tekemiä rikoksia. Neuvoston mielestä asialla ei ollut sellaista yleistä merkitystä eikä myöskään uutisarvoa, että nimien julkaiseminen olisi ollut sen vuoksi perusteltua. Myös päätoimittaja on ilmoittanut, ettei hän pitänyt nimien julkaisemista perusteltuna. Nimet julkaistiin artikkelissa, jonka oli kirjoittanut kyseisten henkilöiden entinen työnantaja, joka samalla edusti lehden julkaisijatahoa. Artikkeli käsitteli siis kirjoittajansa omaa asiaa ja vielä niin, että siitä ei ilmennyt laatijan nimeä, vaan tämä esiintyi päin vastoin haastateltavan roolissa omassa jutussaan.Edellä mainituilla perusteilla Julkisen sanan neuvosto antaa lehdelle huomautuksen hyvän journalistisen tavan vastaisesta menettelystä.Huom: Päätöksen kanteluosassa on virhe. Lehden julkaisija ei ole VeljeksetKeskinen Oy vaan Yrittäjien lehti Oy (Ykköset!-lehti 12.5.1997).