2486/PL/97

Vapauttava

Loviisan Sanomat ja Östra Nyland julkaisivat energiayhtiön ilmoitusliitteen. Tämän nelisivuisen liitteen värillinen otsikkopalkki oli kuusi senttiä korkea ja sen kirjasintyyppi erosi lehdessä käytetystä. Palstajako oli kummassakin viisipalstainen, vaikka poikkeava palstajako toimisi usein erottavana tekijänä. Toisaalta suurikokoinen otsikkopalkki oli selvästi erottuva. Lisäksi liitteen kuvitus oli värillinen, ja muusta lehdestä poikkeava. Neuvoston mielestä juuri kuvitus ja värinkäyttö erottivat liitteen lehden muusta aineistosta. Lehdet eivät rikkoneet hyvää journalistista tapaa.

KANTELULoviisan Sanomissa julkaistiin 11.3.1997 Posiva-yhtiön liite. Tämä maksullinen ilmoitusliite ei kantelijan mielestä erottunut tarpeeksi selvästi toimituksellisesta aineistosta, sen taitto oli melko lähellä lehden omaa, eikä ”ilmoitus”-sanaa esiintynyt missään.Kantelija kiinnittää huomiota ilmoitusliitteen asiasisältöön, eli kysymykseen ydinvoiman loppusijoituksesta. Päätös tästä on kauaskantoisimpia asioita, mitä pienen paikkakunnan ja sen lehtien eteen on koskaan tullut. Tämän vuoksi tulisi asiaa koskevassa informaatiosodassa käyttää mahdollisimman puhtaita aseita.LEHDEN VASTAUSLoviisan Sanomien päätoimittaja Tauno Einiö kiistää jyrkästi väitteen, että tiedotuslehti ei olisi riittävän selvästi erottunut lehden toimituksellisesta aineistosta. Liitteen etusivun ylälaidassa kerrottiin selvästi, että kyse oli Posiva Oy:n tiedotuslehdestä. Takasivulla oli vielä ”apinalaatikko”, josta myös selvästi ilmeni liitteen luonne. Liitteen sisäsivuilla oli ylinnä teksti Posiva tutkii, eikä niissä mitenkään viitattu Loviisan Sanomiin. Toimituksen aineistossa on puolestaan joka sivun yläosassa lehden nimilogo, numero ja päivämäärä. Tiedotuslehden otsikot ja leipäteksti erottuivat lehdessä käytetyistä. Siten erillinen ”ilmoitus”-merkintä ei ollut tarpeellinen. Päätoimittaja toteaa vielä, että hän ei lähde kommentoimaan kantelijan mielipiteitä, koska ihmisten mielipiteiden arviointi ei kuulu myöskään JSN:n toimialaan.RATKAISULoviisan Sanomien välissä ollut Posiva Oy:n ilmoitusliite oli nelisivuinen. Liitteen värillinen otsikkopalkki oli kuusi senttiä korkea, otsikkona oli ”Posiva tutkii” ja pienemmillä kirjaimilla maininta ”Posiva Oy:n tiedotuslehti 1/97”. Kirjasintyyppi erosi lehdessä käytetystä, palstajako oli puolestaan kummassakin viisipalstainen. Ilmoitusliitteen sivukoko vastasi lehden sivukokoa. Liitteen sisäsivujen ylälaidassa oli reilun sentin korkuinen otsikkopalkki ”Posiva tutkii”. Neuvosto tähdentää, että tiedonvälityksen uskottavuuden säilyttämiseksi on tärkeää, että raja ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston välillä pidetään selvänä. Tämän vuoksi tiedotusvälineen on noudatettava erityistä tarkkuutta, kun se julkaisee laadintatavaltaan toimituksellista aineistoa jäljittelevää ilmoitusaineistoa. Joko kaupallisiin tai muihin ei-journalistisiin tavoitteisiin pyrkivän ilmoitusliitteen luonteen on erotuttava selvästi lehden toimituksellisesta aineistosta.Nyt neuvosto totesi, että liitteen sivukoko ja reunamarginaalit vastasivat lehden sivukokoa, joten liite ei niiden kautta erottunut erilliseksi kokonaisuudeksi. Liitteen tekstiosuudet oli laadittu tavanomaiseen toimitukselliseen tyyliin, tosin eri kirjasinlajilla kuin lehdessä. Neuvosto totesi vielä, että liitteen palstajako oli sama kuin lehdessä käytetty, vaikka poikkeava palstajako toimisi usein erottavana tekijänä. Toisaalta liitteen etusivun otsikkopalkki oli suurikokoinen ja selvästi erottuva. Lisäksi neuvosto totesi, että liitteen kuvitus oli värillinen, ja poikkesi muutenkin lehdenkuvitustavasta. Juuri kuvitus ja värinkäyttö kertoivat lukijalle, että kyseessä oli erillinen kokonaisuutensa. Niiden ansiosta liite erottui riittävästi lehden muusta aineistosta.Edellä mainituilla perusteilla neuvosto katsoo, että Loviisan Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.