2470/IL/97

Langettava

Ilmaisjakelulehti Haminan Seudun mainokset oli laadittu muistuttamaan tavanomaista toimituksellista aineistoa. Kuvituksena oli tavallisen sanomalehtikuvan tapainen kuva liikkeenharjoittajasta. Mainosluonteeseen viittasi lähinnä se, että kummassakin mainoksessa oli isoin kirjaimin hyvän matkan tervehdys ja liikkeen logo. Tätä ei pidetty riittävänä ja lehti sai huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

KANTELUHaminan Seudun numeroissa 2/96 ja 1/97 julkaistiin Kantolan Renkaan ilmoitukset. Kantelija pyytää neuvostolta kannanottoa siitä, onko raja kaupallisen ja toimituksellisen aineiston välillä hämärtynyt näissä mainoksissa.LEHDEN VASTAUSHaminan Seudun päätoimittaja Esko Saarinen katsoo kantelun viittaavan tarkoitushakuisuuteen ja toteaa, että kyseiset ilmoitukset oli jo aiemmin julkaistu vastaavanlaisessa lehdessä. Myös tekstiaineisto otettiin suoraan toisesta lehdestä vain nimeä muuttaen. Kyse oli yrityksen itsensä tuottamasta, selvästä ilmoitusmateriaalista.RATKAISUHyvä journalistinen tapa edellyttää, että mainosten ja toimituksellisen aineiston raja pidetään selvänä. Haminan Seudun julkaisemissa mainokset oli tekstiosuuksiltaan ja otsikoinneiltaan laadittu muistuttamaan tavanomaista toimituksellista aineistoa. Kuvituksena oli tavallisen sanomalehtikuvan tapainen kuva liikkeenharjoittajasta. Mainosluonteeseen viittasi lähinnä se, että kummassakin mainoksessa oli tervehdys ”TURVALLISTA MATKAA TOIVOTTAA RR” ja liikkeen logo. Nämä tekijät eivät kuitenkaan riittäneet siihen, että mainokset olisivat välittömästi erottuneet lehden toimituksellisesta aineistosta. Neuvosto antaa tämän vuoksi Haminan Seudulle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.