2457/IL/97

Langettava

Ilmaisjakelulehti Kellokas-Extra esitteli paikkakunnan kauppiaiden jouluvalikoimia. Jutuissa haastatellut kauppiaat esittelivät joulun suosikkituotteita. Artikkelitekstit sisälsivät mainosmaisia sävyjä ja esimerkiksi yhden jutun kuvatekstiin oli painettu kauppiaan lupaus "Meillä sidotaan pukin konttiin, budjettiin ja tarpeisiin sopivia lahjoja". Juttuja pidettiin tekstimainontana. Lehti oli lisäksi sijoittanut eri liikkeistä kertoneet jutut ja niiden mainokset säännönmukaisesti seuraamaan toisiaan. Lehdelle annettiin huomautus hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

KANTELUKantelijayhdistyksen mukaan Kellokas-ilmaisjakelulehden numero 45/1996 sisälsi törkeää tekstimainontaa. Tässä joulun erityisnumerossa oli tehty laaja juttu jokaisesta mainostajasta. Esimerkkeinä kantelija mainitsee Markantalon kauppiaasta ja Keravan Kesport -kauppiaasta tehdyt jutut ja Pukinetalo Mäkisen tuotepäällikön haastattelun. Kyseisten yhtiöiden mainokset oli sijoitettu aina lehden seuraavalle sivulle.LEHDEN VASTAUSPäätoimittaja Anja Kuoppa-Nurmikari toteaa, että Kellokas Extra on Tuusulan Kellokkaan rinnakkaisjulkaisu, joka keskittyy kaupalliseen tiedottamiseen ja kaupalliseen uutisointiin. Lehti vastaa talousalueen kuntien ja kauppiaiden tarpeeseen pysyttää ostosmarkkoja omalla alueella. Kantelun kohteena olevassa lehdessä kerrottiin, mikä julkaisu Extra on. Samalla sivulla haastateltiin alueen kaupunginjohtajia ostovirroista ja kuntien elinkeinosuunnitelmista.Kantelussa mainituissa jutuissa ei mainostettu mitään yksittäistä tuotetta, vaan niissä kerrottiin yleisesti joulu-uutuuksista ja joululahjojen ostamisesta. Jutuissa ei myöskään mainostettu yrityksiä. Alueen palvelutarjonta on hyvin rajallinen, joten on väistämätöntä, että jutun kohteeksi valittu liike myös ilmoittaa lehdessä. Jutut eivät journalistisesti eronneet sanomalehtien teemasivuista, ja niiden laadinnassa oli noudatettu hyvää journalistista tapaa.Kustantajalla on oikeus valita juttujensa kohteet haluamallaan tavalla. Lehti aikoo jatkossakin palvella alueen yritys- ja liike-elämää sekä kuntia siten, että asukkaat saavat tietoa alueensa palveluksista.RATKAISUSe, että paikallinen lehti kertoo paikkakunnalla toimivista yrittäjistä, on luonnollista ja sinänsä hyväksyttävää. Juttujen on kuitenkin perustuttava toimituksellisiin arviointeihin. Rajaa toimituksellisen ja kaupallisen aineiston välillä ei saa hämärtää.Kellokas Extra esitteli paikkakunnan kauppiaiden jouluvalikoimia. Jutuissa haastatellut kauppiaat esittelivät joulun suosikkituotteita. Lisäksi he kertoivat myymälöidensä toimintaperiaatteista korostaen henkilökuntansa kokemusta ja palvelun korkeaa tasoa. Neuvosto totesi esimerkkinä, että Markantalon jutun kuvatekstiin oli painettu kauppiaan lupaus ”Meillä sidotaan pukin konttiin, budjettiin ja tarpeisiin sopivia lahjoja”. Artikkelitekstit sisälsivät muutenkin mainosmaisia sävyjä.Neuvosto piti edellä mainittuja juttuja sisällöltään tekstimainontana. Neuvosto totesi lisäksi, että lehti oli sijoittanut eri liikkeistä kertoneet jutut ja niiden mainokset säännönmukaisesti seuraamaan toisiaan. Juttujen ja mainosten välille syntyvä näin kytkentä heikensi osaltaan lukijan luottamusta juttujen journalistiseen uskottavuuteen. Neuvosto antaa näin ollen Kellokas Extra -lehdelle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.