2444/AL/96

Vapauttava

Nykypäivässä julkaistiin haastattelu, jossa kokoomuksen pitkäaikainen kaupunginvaltuutettu ja yksi kunnallisvaaliehdokkaista kiisti itseensä kohdistuneet rattijuopumusepäilyt. Samalla hän väitti asiasta ensimmäiseksi kertoneen iltapäivälehden juttua valheeksi ja tilaustyöksi. Lukijalle kävi kuitenkin täysin selväksi, että kyse oli yhden osapuolen puolustuspuheesta. Haastattelun lomaan oli lisäksi kirjattu muualta, esimerkiksi poliisilta saatuja tapahtumatietoja, jotka horjuttivat vahvasti haastatellun kertomuksen uskottavuutta. Kertomuksen ja tapahtumatietojen väliset ilmeiset ristiriidat muodostivatkin sen taustan, jota vastaan lukijat peilasivat väitteitä iltapäivälehden "keksitystä jutusta" ja "ansasta". Neuvosto katsoi myös, jutun luonteen perusteella, että lehti saattoi julkaista haastattelun varaamatta iltapäivälehdelle tai siihen jutun kirjoittaneelle toimittajalle kommenttimahdollisuutta. Lehden ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUNykypäivä julkaisi 1.10.1996 jutun ”Heikkonen kiistää rattijuopumuksen” Siinä rattijuopumuksesta epäilty kunnallispoliitikko kiisti Ilta-Sanomissa olleen uutisen, jossa rattijuopumuksesta ensimmäisen kerran kerrottiin. Nykypäivän jutun yläotsikkona oli ”Kyse oli jonkinlaisesta ansasta”. Tekstissä todettiin muun muassa ”Kaikki muu (Ilta-Sanomissa) oli valhetta, paitsi päiväys”. Kunnallispoliitikko arveli Ilta-Sanomien juttua etukäteen kirjoitetuksi, jonkinlaiseksi ansaksi. Rattijuopumusväitettä ei hänen mukaansa tutkinut vielä kukaan. Kantelija oli kirjoittanut tuon Ilta-Sanomien uutisen ja pitää Nykypäivän artikkelia kunniaansa ja ammattitaitoaan loukkaavana. Kantelija huomauttaa, että lehti ei varannut hänelle mahdollisuutta kommentoida näitä väitteitä.Kantelija pyytää JSN:ltä lausuntoa myös siitä, menettelikö puoluelehti oikein haastatellessaan törkeästä rikoksesta epäiltyä ”puoluetoveria” tämän omassa asiassa, jonka tutkinta oli vielä kesken. Tämä tapahtui lisäksi kunnallisvaalien edellä, kyseisen henkilön ollessa ehdokkaana. LEHDEN VASTAUSNykypäivän päätoimittaja Jarmo Virmavirta toteaa, että artikkeli ei kohdistunut kantelijaan, vaan rattijuopumuksesta epäiltyyn kunnallispoliitikkoon, jota kuultiin asianmukaisesti juttua tehtäessä. Kantelijan Ilta-Sanomiin tekemä juttu oli yksi Nykypäivän artikkelin lähteistä, mutta siihen ei mitenkään otettu kantaa. Siksi kantelijaa ei tarvinnut kuulla asiassa. Lehti olisi toisaalta julkaissut kantelijan vastineen asiassa, vaikka siihen ei varsinaista velvollisuutta olisi ollutkaan.Artikkelissa tuotiin selvästi esille niin epäillyn väitteet kuin poliisin tutkimuksetkin. Ymmärtäväiselle lukijalle ei syntynyt jutusta harhakuvaa. Lehden, kokoomuksen äänenkannattajan kannalta tapaus oli erityisen kiintoisa. Kyseessä oli pitkäaikainen kokoomuksen kunnallispoliitikko, joka oli rattijuopumusjutusta huolimatta ehdokkaana kunnallisvaaleissa. Olisi hämmästyttävää, jos tällaisen henkilön haastatteleminen kokoomuksen äänenkannattajassa rikkoisi jotenkin hyvää journalistista tapaa.Artikkelin kirjoittanut toimittaja Pertti Piispanen korostaa omassa vastauksessaan artikkelin ironista sävyä. Ristiriita epäillyn väitteiden ja asiasta muuten saatujen tietojen välillä oli ilmeinen. Vaatimus yksittäisen toimittajan kuulemisesta tällaisessa yhteydessä oli merkillinen eikä sitä voisi käytännössä noudattaa. Mitään tavatonta, tai lehdistöeettisten periaatteiden vastaista ei ollut siinä, että epäillyltä kysyttiin hänen omaa näkemystään tapahtumien kulusta.RATKAISUNykypäivässä haastatellun kaupunginvaltuutetun väitteet, joiden mukaan Ilta-Sanomissa julkaistu rattijuopumusuutinen olisi ollut tilaustyötä ja täysin keksitty, olivat kovia. Lukijalle kävi toisaalta täysin selväksi, että kyse oli yhden osapuolen puolustuspuheesta. Nykypäivän juttuun oli lisäksi kirjattu seikkoja, muun muassa puhalluskokeen erittäin korkea alkoholimäärä, jotka horjuttivat vahvasti kaupunginvaltuutetun kertomuksen uskottavuutta. Hänen kertomuksensa ja muiden tapahtumatietojen ilmeiset ristiriidat muodostivatkin sen taustan, jota vastaan lukijat peilasivat väitteitä Ilta-Sanomien ”keksitystä jutusta” ja ”ansasta”. Neuvoston mielestä Nykypäivällä ei ollut jutun luonteen vuoksi velvollisuutta varata Ilta-Sanomille tai kantelijalle mahdollisuutta vastata näihin väitteisiin samassa yhteydessä. Tähän arvioon vaikuttaa vielä se, että kyse oli kaupunginvaltuutetun vastauksesta julkisuudessa, ensimmäiseksi Ilta-Sanomissa, esitettyihin rattijuopumusväitteisiin. Neuvosto toteaa vielä, että tiedotusvälineen asia on valita haastateltavansa. Näiltä osin on kysymys toimituspoliittisista linjauksista, joihin neuvosto ei ota kantaa.Edellä esitetyillä perusteilla neuvosto katsoo, että Nykypäivä ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.