2429/PL/96

Langettava

Ylä-Satakunta kertoi, että yhden rivitalon asukkaita oltiin häätämässä. Uutinen perustui kunnanhallituksen päätökseen. Uutisesta ilmeni kyseisen rivitalon sijainti, vaikkakaan ei sen tarkkaa osoitetta. Asia oli lähtenyt liikkeelle naapuritalon asukkaiden tekemästä valituksesta, joten lähialueen asukkaat olivat varmaan jo muutenkin tietoisia häädön mahdollisuudesta, samoin kuin ne muutkin lehden lukijat, jotka saattoivat uutisen perusteella tunnistaa rivitalon asukkaat. Uutisessa viitattiin kuitenkin myös selvitykseen, joka tultaisiin tekemään lasten mahdollisesta huostaanottamisesta. Kun kyseisessä rivitalossa asui vain muutama lapsiperhe, rikkoi tämä viittaus heidän yksityiselämän suojaansa. Se, että uutinen perustui tältäkin osin kaupunginhallituksen päätökseen, ei vapauttanut lehteä julkaisueettisestä vastuusta. Lehti sai huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.Päätöksestä äänestettiin luvuin 11-1.

KANTELUYlä-Satakunta julkaisi 7.6.1996 uutisen ”Asukkaat häädetään rivitalosta”. Uutinen pohjautui Parkanon kunnanhallituksen päätökseen, jonka mukaan kunta irtisanoo tietyllä kadulla sijaitsevan rivitalon asukkaat. Asia oli tullut vireille naapuritalon asukkaiden valituksen takia. Kantelija asuu kyseisessä rivitalossa. Hän toteaa, että talossa asuu vain neljä perhettä, joista kahdella on lapsia. Uutinen leimasi kaikki asukkaat häiriköiksi. Asiaa ei ole kuitenkaan millään tavoin selvitetty tai viety oikeuteen, joka tutkisi häätöperusteen olemassaolon. Sen lisäksi uutisesta sai kuvan, että kaikkien talossa asuvien perheiden lapset tulisi ottaa huostaan perheiden elämäntavan takia. Kantelija toteaa, että ainakaan hänen lapsiaan koskevaa huostaanottoa ei ole vireillä eikä ole koskaan ollutkaan. Sosiaaliviranomaiset eivät ole edes ottaneet häneen yhteyttä. Huostaanottoa koskevat asiat ovat lisäksi aina perhesalaisuuksia eikä niitä pitäisi julkistaa lehdessä. Pienellä paikkakunnalla asukkaat ovat helposti tunnistettavia.LEHDEN VASTAUSYlä-Satakunnan päätoimittajaTaisto Nummi toteaa vastauksessaan, että lehden uutisessa pelkästään toistettiin kaupunginhallituksen ja sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset. Poikkeuksellista oli, että kaupunginhallitus joutui ottamaan kantaa asukkaiden häätämiseen, mutta häädölle esitetty peruste teki tilanteen ymmärrettäväksi. Kaupungin asukkaiden, veronmaksajien, on tarpeellista tietää miten kaupunginhallitus reagoi tällaisiin tilanteisiin. Viittaus lasten huostaanottoon ei ole tässä suhteessa merkityksetön, olkoonkin että kyse oli sosiaalijohtajan ehdotuksesta.Päätoimittaja kertoo edelleen, että rivitalo myytiin myöhemmin sangen alhaisella hinnalla. Kaikki asukkaat oli häädetty sitä ennen, joten tuskin mikään talouksista voi osoittaa olleensa syytön häiriökäyttäytymiseen. Lisäksi hän huomauttaa, että paikkakunnan keskustassa asuu 5 500 henkilöä, ja mainittu rivitalo sijaitsee keskustan reuna-alueella, joten sen asukkaat eivät olleet helposti tunnistettavissa.RATKAISUKunnallisen päätöksenteon seuraaminen ja siitä kertominen kuuluu olennaisena osana paikallislehden tehtäviin. Hyvä journalistinen tapa asettaa kuitenkin omat rajoituksensa viranomaispäätöksistä uutisoinnille. Esimerkiksi yksityiselämään kuuluvia, haitallisia seikkoja ei pidä julkaista, ellei niillä ole yleistä merkitystä.Neuvosto toteaa, että häätöpäätöksestä kertoneesta uutisesta ilmeni kyseisen rivitalon sijainti, mutta ei sen tarkkaa osoitetta. Kun häätöpäätöksen taustana oli naapuritalon asukkaiden aloite asiassa, olivat lähialueen asukkaat varmaan jo muutenkin tietoisia häädön mahdollisuudesta, samoin kuin ne muutkin lehden lukijat, jotka tunnistivat rivitalon asukkaat kyseisestä uutisesta. Kunnanhallituksen päätöksen mukaan myös talon käyttötarkoitusta oltiin muuttamassa, joten asia oli sitäkin kautta tulossa paikkakuntalaisten tietoon. Kantelu ei näin ollen johda tältä osin enempiin toimiin.Uutisessa viitattiin kuitenkin myös selvitykseen, joka tultaisiin tekemään lasten mahdollisesta huostaanottamisesta. Neuvosto toteaa, että lasten huostaanottoa koskevat asiat ovat erittäin arkaluontoisia ja liittyvät yksityiselämän suojan ydinalueisiin. Kun kyseisessä rivitalossa asui vain muutama lapsiperhe, rikkoi tämä viittaus heidän yksityiselämän suojaansa. Se, että uutinen perustui tältäkin osin kaupunginhallituksen päätökseen, ei vapauta lehteä julkaisueettisestä vastuusta. Neuvosto antaa tältä osin Ylä-Satakunnalle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.Päätöksestä äänestettiin äänin 11 – 1.