2411/PL/96

Langettava

Paikallislehti julkaisi liikenneonnettomuudesta otetun valokuvan, jossa näkyi säiliöauton sivusta ja pyörien väliin jäänyt mopo. Pyörien takaa, vielä auton alla, näkyi maassa makaavan onnettomuuden uhrin vartalo. Kuva täytti lähes puolet lehden sivusta. Myös tyly tapa, jolla päätoimittaja lehdessään kommentoi omaisten ilmaisemaa paheksuntaa, oli omiaan lisäämään valokuvan julkaisemisen tuottamaa kärsimystä. Lehdelle annettiin huomautus.

KANTELULestinjoki-lehdessä julkaistiin 20.7.1996 valokuva liikenneonnettomuudesta, jossa näkyi onnettomuuden uhri, kuorma-auton alle jäänyt mopoilija. Uhrin henkilötiedot kerrottiin. Kantelijat pyytävät neuvoston kannanottoa valokuvan julkaisemisesta. Kantelijat kiinnittävät huomiota myös siihen tylynä pitämäänsä tapaan, jolla päätoimittaja vastasi seuraavassa lehdessä omaisten paheksuntaan. Päätoimittajan kommenttina oli, että elämä on realismia myös paikallislehdessä, eikä ainoastaan televisiossa.LEHDEN VASTAUSLestinjoen päätoimittaja Ilkka Puranen viittaa valokuvan julkaisemisen osalta lehtikolumniinsa 31.7.1996. Kolumnissaan hän toteaa muun ohessa, että kyseinen kuva kertoi realistisesti liikenneonnettomuuden seurauksista ja julkaistiin varoitukseksi. Uhri oli paikkakunnalla tunnettu, näkyvä persoonallisuus. Päätoimittaja toteaa, että televisio näyttää joka ilta väkivaltaa, ja myös kuvia kansainvälisistä kriiseistä, Burundin pöhöttyneistä ruumiista. Lehtienkin on voitava näyttää realistisia onnettomuuskuvia, kun televisio voi sen tehdä. Päätoimittaja toteaa vielä, että lehti on näyttänyt onnettomuudessa lyttääntyneiden autojen kuvia ennenkin, mutta niistä ei ole valitettu. Päätoimittajan mukaan vain pellin ruttaantumista säälitään, mutta loukkaantuneiden kivuista ja säryistä ei välitetä, hehän ovat kärsimässä niitä pois meidän silmistämme. Päätoimittaja korostaa myös, että nimen kertomatta jättäminen aiheuttaa huhuja, ylenmääräistä pohdintaa, epätervettä uteliaisuutta ja jopa arveluttavin keinoin tapahtuvaa urkintaa asianomaisen henkilöllisyydestä. RATKAISULestinjoen julkaisemassa kuvassa näkyi säiliöauton sivusta ja pyörien väliin jäänyt mopo. Pyörien takaa, vielä auton alla, näkyi maassa makaavan onnettomuuden uhrin vartalo. Kuva täytti lähes puolet lehden sivusta. Kuvateksti kertoi nimeltä mainitun uhrin menehtyneen hänen jäätyään maitoauton ruhjomaksi.Neuvosto toteaa, että tiedonvälityksen tehtävänä on välittää mahdollisimman todenmukainen, olennaisuuteen pyrkivä ja monipuolinen kuva yhteiskunnasta ja sen tapahtumista. Samalla on kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, että esimerkiksi onnettomuuksista uutisoitaessa ei tuoteta tarpeetonta kärsimystä uhrien omaisille.Lehti kertoo pyrkineensä kuvan julkaisemisella varoittamaan liikenneonnettomuuden seurauksista. Tällainenkaan tavoite ei oikeuta sivuuttamaan omaisten tunteita. Lehti laiminlöi sen erityisen varovaisuuden, mitä rikoksen tai onnettomuuden uhrin valokuvan julkaiseminen edellyttää. Myös päätoimittajan kommentti omaisten ilmaisemaan paheksuntaan oli omiaan lisäämään valokuvan julkaisemisen tuottamaa kärsimystä.Edellä mainituilla perusteilla neuvosto antaa Lestinjoelle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.