2391a+b/SL/96

Vapauttava

Kantelija tuomittiin alioikeudessa ehdottomaan vankeusrangaistukseen vero- ym. rikoksista. Hovioikeus palautti jutun alioikeuteen perustelujen puutteellisuuden vuoksi. Maakunnan kaksi sanomalehteä kertoivat alioikeuden päätöksestä, mutta jättivät hovioikeuden palautuspäätöksen uutisoimatta. Kumpikin lehti ilmoitti, että ne eivät olleet saaneet tietoa tästä päätöksestä. Neuvosto tähdensi, että tiedotusvälineen on, kerrottuaan jostain oikeudenkäynnin vaiheesta, seurattava juttua sen lopulliseen ratkaisuun asti. Lehtien laiminlyönnillä oli nyt kuitenkin vähäisempi merkitys kuin jos kyse olisi ollut varsinaisesta päätöksestä. Tässä tapauksessa olisi ollut myös mahdollista, että asianosainen olisi itse informoinut lehtiä hovioikeuden palautuspäätöksestä. Neuvosto ei ryhtynyt kantelun johdosta enempiin toimiin.

KANTELUKantelija tuomittiin alioikeudessa rangaistukseen erääseen yhtiöön liittyvistä, kahdeksan vuoden takaisista asioista. Ilkka uutisoi tuomion näyttävästi 1.9.1995, kantelijan nimen otsikkoon nostaen. Vaasan hovioikeus kumosi tuomion 25.1.1996. Hovioikeus perusteli päätöstään laajasti ja totesi , että käräjäoikeus oli loukannut vakavasti kantelijan oikeusturvaa ja jättänyt päätöksensä perustelematta. Ilkka ei kertonut sanallakaan tästä päätöksestä, joka on sittemmin saanut lainvoiman.Kantelija katsoo, että lehtien tulisi pidättäytyä nimien julkaisemisesta. Nimien kertominen johdattelee tavalliset kansalaiset yksinkertaistettuihin johtopäätöksiin ja aiheuttaa tarpeetonta tuskaa erityisesti syytetyn lähipiirille. Lehdet eivät näytä myöskään olevan kykeneviä seuraamaan jutun jatkovaiheita.ILKAN VASTAUSIlkan päätoimittaja Kari Hokkanen toteaa, että kantelijan käräjäoikeudessa saamasta tuomiosta uutisoitiin tavanmukaisesti. Samoin lehti julkaisi kommentin, jonka kantelija lähetti uutisen johdosta. Hovioikeuden tuomiota ei julkaistu siitä yksinkertaisesta syystä, että uutistoimitus ei saanut siitä tietoa. Hovioikeus ei tiedota ratkaisuistaan, eikä riittävää seurantaa ole lehden puolelta olemassa. Kantelija ei ole ollut asiasta lehteen missään yhteydessä. Mikäli kantelija olisi saattanut asian lehden tietoon, olisi se luonnollisesti julkaistu.RATKAISUNeuvosto ei ilman erityisiä perusteita käsittele kanteluita, jotka saapuvat neuvostoon yli kuusi kuukautta sen jälkeen, kun asia on julkaistu. Tämän vuoksi neuvosto ei ota käsiteltäväkseen Ilkan uutisointia syyskuulta 1995. Neuvosto tähdentää, että tiedotusvälineen on, kerrottuaan jostain oikeudenkäynnin vaiheesta, seurattava juttua sen lopulliseen ratkaisuun asti. Tiedotusvälineen asiana on itse ratkaista, millä tavoin se järjestää asianmukaisen seurannan eri oikeusasteissa. Neuvosto toteaa kuitenkin samalla, että nyt oli kyse hovioikeuden antamasta väliratkaisusta, asian palauttamisesta uutta käsittelyä varten. Oikeudenkäynti on edelleen vireillä. Lehden laiminlyönnillä oli näin ollen vähäisempi merkitys kuin jos kyse olisi ollut varsinaisesta päätöksestä. Tässä tapauksessa myöskään ajatus siitä, että asianosainen olisi itse informoinut alueen sanomalehtiä hovioikeuden palautuspäätöksestä, ei tunnu kohtuuttomalta vaatimukselta. Näiden seikkojen vuoksi neuvosto ei ryhdy kantelun johdosta enempiin toimiin.POHJALAISEN VASTAUSPohjalaisen päätoimittaja Matti Kupari toteaa lehden toimitusperiaatteisiin kuuluvan, että kaikki uutisoidut oikeudenkäyntiasiat seurataan loppuun asti. Tämä on lukijoiden palvelemista, eikä mikään muu voi sanella toimituksen menettelyä. Nyt esillä olleessa tapauksessa seuranta olisi ollut erittäin tärkeää, koska oikeusasteiden ratkaisut poikkesivat suuresti toisistaan. Lehti kärsi uutistappion, kun tieto hovioikeuden päätöksestä jäi huomaamatta ja julkaisematta. Kun asia tuli kantelun myötä lehden tietoon, julkaistiin sitä koskeva uutinen 7.9.1996.Päätoimittaja toteaa, että lehti ei voi jättäytyä sen varaan, että asianosaiset itse tiedottaisivat asiansa käänteistä eri oikeusasteissa. Kuitenkin, jos kantelija olisi lähettänyt lehdelle kopion hovioikeuden päätöksestä, olisi koko juttu viety lehdessä päätökseen nopeammin kuin nyt tapahtui.RATKAISUNeuvosto ei ilman erityisiä perusteita käsittele kanteluita, jotka saapuvat neuvostoon yli kuusi kuukautta sen jälkeen, kun asia on julkaistu. Tämän vuoksi neuvosto ei ota käsiteltäväkseen Pohjalaisen uutisointia syyskuulta 1995. Neuvosto tähdentää, että tiedotusvälineen on, kerrottuaan jostain oikeudenkäynnin vaiheesta, seurattava juttua sen lopulliseen ratkaisuun asti. Tiedotusvälineen asia on itse ratkaista, millä tavoin se järjestää asianmukaisen seurannan eri oikeusasteissa. Neuvosto toteaa kuitenkin samalla, että nyt oli kyse hovioikeuden antamasta väliratkaisusta, asian palauttamisesta uutta käsittelyä varten. Oikeudenkäynti on edelleen vireillä. Lehden laiminlyönnillä oli näin ollen vähäisempi merkitys kuin jos kyse olisi ollut varsinaisesta päätöksestä. Tässä tapauksessa myöskään ajatus siitä, että asianosainen olisi itse informoinut alueen sanomalehtiä hovioikeuden palautuspäätöksestä, ei tunnu kohtuuttomalta vaatimukselta. Pohjalainen julkaisi lisäksi uutisen välipäätöksestä heti asiasta tiedon saatuaan. Näiden seikkojen vuoksi neuvosto ei ryhdy kantelun johdosta enempiin toimiin.