2381a+b/YLE/96

Vapauttava

Alueradion aamulähetyksissä väitettiin, että turkkilaisessa turistikohteessa olisi räjähtänyt pommi. Samalla kerrottiin, että kohteessa oli jouduttu muuttamaan erään seurueen majoitusta ja yhdistettiin tämä pommiräjähdykseen. Virheellinen väite pommiräjähdyksestä korjattiin viipymättä, kun asiasta saatiin selvitys. Vireillä ollut, majoituspaikan muutokseen perustuva korvauskiista asettui samalla oikeaan yhteyteensä. Ohjelmissa esitetty väite, jonka mukaan matkustajille olisi jo luvattu korvausta, saattoi olla ylitulkinta. Tällä epätarkkuudella ei ollut kuitenkaan olennaista merkitystä.

KANTELUYlen Lapin alueella toimivat Lapin Radio ja Radio Perämeri käsittelivät 19.-20.3.1996 useissa ohjelmissaan räjähdystä, joka tapahtui turkkilaisessa lomakohteessa, Antalyassa, jonne kantelijayhtiö oli välittänyt matkoja. Ohjelmissa oletettiin aluksi, että räjähdys olisi johtunut pommi-iskusta. Tätä virheellistä tietoa ei oikaistu asianmukaisesti. Lisäksi ohjelmissa sekoitettiin väitetyt pommit matkanjärjestäjän toimiin eräässä korvauskiistassa. Niissä väitettiin virheellisestä, että matkanjärjestäjä olisi luvannut korvauksia yhdelle matkaseurueelle. Matkanjärjestäjä ja matkat välittänyt matkatoimisto sekoitettiin keskenään ja muun ohessa väitettiin vielä, että Turkki olisi joskus kuulunut ns. ei suositeltavien matkustusmaiden joukkoon. Asianosaiset matkatoimistot yrittivät suullisesti oikaista virheitä. Oikaisun sijasta radio ryhtyi hyökkäykseen. Itse synnytettyä porua käytettiin lyömäaseena matkanjärjestäjää vastaan.Kantelija toteaa vielä, että Lapin Uutisissa esitettiin nauhoitus puhelinkeskustelusta, jossa toimittaja keskusteli matkalla mukana olleen urheiluseurueen johtajan kanssa. Tälle henkilölle ei ollut kerrottu nauhoituksesta ja nauha julkaistiin häneltä lupaa kysymättä. Samoin Radio Perämeren suoralähetyksessä ”Hyvää iltapäivää Merilappi” lähettiin matkanjärjestäjän markkinointijohtajan puhelinhaastattelu ilman, että ”haastatellulta” olisi kysytty siihen lupaa. Kantelija pitää uutisointia tarkoitushakuisena ja leimaavana. Toimitus keksi itse pommiväittämän ja käsitteli tämän jälkeen ”halvoista Turkin matkoista syntynyttä porua”. Virheitä ei oikaistu asianmukaisesti.YLEN VASTAUSAluepäällikkö Jorma Talvensaari toteaa, että Lapin uutiset kertoi 19.3.1996 Turkissa sattuneesta räjähdyksestä, jota pidettiin pommin aiheuttamana. Seuraavana päivänä, klo 15.25 Lapin uutiset sai tietoonsa, että Turkin viranomaisten mukaan kyse olikin kaasuräjähdyksestä. Tämä johti siihen, että tieto pommiepäilyistä poistettiin klo 15.30 uutisista ja klo 16.30 kerrottiin, että pommi oli osoittautunut kaasuräjähdykseksi. Asiassa siteerattiin myös matkanjärjestäjän toimitusjohtajaa.Asian tiimoilta haastateltu urheilujohtaja tiesi antavansa haastattelun asiassa. Hän ei ole myöskään myöhemmin, tavatessaan muissa yhteyksissä toimituksen edustajia, esittänyt tällaisia väitteitä, jolloin asia olisi voitu selvittää haastattelunauhaa kuuntelemalla. Matkanjärjestäjän markkinointijohtaja puolestaan soitti itse toimittajalle. Markkinointijohtajan haastattelusta ilmeni, että kyse oli kaasuräjähdyksestä. Haastattelun lähettäminen palveli matkanjärjestäjän etua. Uutinen yhdelle matkaseurueelle luvatusta korvauksesta perustui puolestaan matkanjärjestäjän edustajan esittämään arvioon. Lapin radio seurasi asian kehitystä ja kertoi myöhemmin, että korvauksesta on päästy sopimukseen. Tällaisten kuluttajansuoja-asioiden seuraaminen kuuluu tiedotusvälineiden tehtäviin.Kantelija ei esittänyt konkreettista oikaisupyyntöä, vaikkakin vaati toimitukselta anteeksipyyntöä ja julkista pahoittelua.LISÄKIRJEENVAIHDOSSA osapuolet kommentoivat vielä toistensa kirjelmiä.RATKAISULapin radion ohjelmissa 19.3. ja vielä 20.3. aamulähetyksissä välitetty tieto, jonka mukaan Antalyassa olisi räjähtänyt pommi, osoittautui myöhemmin virheelliseksi. Samalla osoittautui virheelliseksi tapa, jolla väitetty pommiräjähdys kytkettiin yhteen erään Antalyassa seuramatkalla olleen perheen majoituspaikan muutoksen kanssa. Neuvosto toteaa, että virheellisen pommiväitteen alkuperää ei ole selvitetty. Väite pommi-iskusta oli kuitenkin ilmeisesti levinnyt suomalaisen matkaseurueen keskuudessa, koska sen vahvistivat ohjelmissa haastatellut, Antalyassa tuona ajankohtana lomailleet kaksi henkilöä. Virheellinen tieto korjattiin radion lähetyksissä viipymättä, kun tieto Turkin viranomaisten selvityksestä saatiin. Samalla vireillä ollut korvauskiista, eli vaatimus hinnanalennuksesta luvattua heikompitasoisen majoituksen vuoksi, asettui oikeaan yhteyteensä. Neuvoston käsityksen mukaan korvauskiista olikin sivujuonne pommiräjähdystä koskeneessa uutisoinnissa.Kantelija on korostanut sitä, että matkustajille ei ollut tuossa vaiheessa luvattu korvauksia. Korvausta hakemassa ollut matkustaja taas totesi haastattelussaan, että asiasta ollaan pääsemässä sopimukseen. Tätä taustaa vasten väite siitä, että korvausta olisi jo luvattu maksaa, saattoi olla ylitulkinta. Varsinaisissa uutislähetyksissä asia esitettiinkin ehdollisena.Neuvosto toteaa vielä, että puhelimitse tehdyn haastattelun nauhoittaminen ei riko hyvää journalistista tapaa. Haastateltavan tulee kuitenkin saada tietää, missä välineessä ja miten hänen lausumansa julkaistaan. Toisaalta sekä ohjelmaan haastateltu urheilujohtaja että matkatoimiston edustaja olivat tienneet, mitä asia koskee ja että he ovat tekemisissä uutisjuttua tekevän toimittajan kanssa. Julkaistut haastattelut olivat tavanomaisia puhelinhaastatteluja ja niiden sisältö palveli matkanjärjestäjän ja kantelijan etua.Neuvosto katsoo näin ollen, että Yle korjasi viivyttelemättä pommiräjähdystä ja samalla korvauskiistan perustaa koskeneet virheelliset väitteet. Neuvosto katsoo myös, että ohjelmaan sisältyneissä haastatteluosuuksien lähettämisessä ei rikottu hyvää journalistista tapaa. Uutisoinnin tietyt epätarkkuudet, kuten korvauslupausta koskenut väite, eivät neuvoston mielestä olleet olennaisia asiakokonaisuuden kannalta, joten nekään eivät johda enempiin toimiin.