2371/SL/96

Vapauttava

Sanomalehdessä kerrottiin naishenkilön tappoa koskevia tutkimuksia sivuten eräästä miehestä, jota oli kuulusteltu asiassa. Uutisesta ilmeni henkilön kotipaikka, ikä ja se, että hän oli kuulunut surmansa saaneen henkilön tuttavapiiriin. Nämä tunnistetiedot olivat niin vähäiset, että kukaan sellainen, joka ei ollut tapahtumista perillä jo muutenkin, ei voinut niiden perusteella tunnistaa uutisoinnin kohdetta. Lehden ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUEtelä-Suomen Sanomissa julkaistiin 7.5.1996 uutinen ”Syyttäjä ei puutu poliisin toimintaan Asikkalan surmassa”. Uutisessa kerrottiin, että 33-vuotias nastolalainen mies oli ollut kuulusteltavana erään surmatyön yhteydessä. Kuulustelun yhteydessä mies oli laitettu muutamaksi minuutiksi lukkojen taakse. Uutisessa kerrottiin edelleen, että miehen syyllisyydestä ei saatu näyttöä. Mies puolestaan teki tutkintapyynnön häneen kohdistettujen virkatointen lainmukaisuudesta, ja lehti uutisoi nyt syyttäjän tutkintapyynnön johdosta antamasta päätöksestä.Kantelija, uutisessa mainittu henkilö, kertoo tulleensa uutisesta tunnistetuksi ja katsoo sen leimanneen hänet syylliseksi, vaikka häntä on myöhemmin kuultu jutussa todistajana. Samaten hän katsoo, että uutisointi mahdollisesti vaikeuttaa surmatyön selvittämistä, koska mahdolliset todistajat pelkäävät joutuvansa lukkojen taakse.LEHDEN VASTAUSEtelä-Suomen Sanomien päätoimittaja Kauko Mäenpää katsoo, että uutinen oli täysin asiallinen ja totuudenmukainen selostus surmatyön tutkimuksista. Jutussa kerrottiin asiallisesti, mihin seikkoihin poliisin epäilyt ja miehen lyhytaikainen pidätys perustuivat. Siinä ei mainittu kantelijan nimeä eikä muutenkaan paljastettu hänen henkilöllisyyttään. Vain hänen kotipaikkansa ja ikänsä ilmenivät, ja samanikäisiä miehiä on mainitulla paikkakunnalla melkoinen määrä. Päätoimittaja pitää kantelua aiheettomana.RATKAISUHyvä journalistinen tapa edellyttää, että rikosasioissa pidättäydytään nimen julkaisemisesta, jollei huomattava yleinen etu puolla julkaisemista. Samalla tavoin on arvioitava muiden, henkilön tunnistamiseen johtavien tietojen julkaisemista.Etelä-Suomen Sanomien uutisesta ilmeni henkilön kotipaikka, ikä ja se, että hän oli kuulunut surmansa saaneen henkilön tuttavapiiriin. Neuvoston mielestä nämä tunnistetiedot olivat niin vähäiset, että kukaan sellainen, joka ei ollut tapahtumista perillä jo muutenkin, ei voinut niiden perusteella tunnistaa uutisoinnin kohdetta. Neuvoston mielestä uutisointi ei myöskään leimannut kantelijaa syylliseksi.Neuvosto katsoo näin ollen, että Etelä-Suomen Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.