2353/PL/96

Langettava

Paikallislehti kertoi poliisitutkinnan vireillä ollessa, että paikallista lääkäriä epäiltiin vaimonsa törkeästä pahoinpitelystä. Uutisesta ilmeni, että uhri oli saanut pistohaavan lonkkaansa, mutta ei ollut kuitenkaan loukkaantunut vakavasti. Neuvoston käsityksen mukaan lääkäri oli toimenkuvastaan annettujen tietojen perusteella laajasti tunnistettavissa. Kyse oli yksityistiloissa, vapaa-ajalla käydystä riidasta ja sen yhteydessä tapahtuneesta pahoinpitelystä, joka ei johtanut vakavaan loukkaantumiseen. Teko ei myöskään liittynyt lääkärin työhön siten, että hänen henkilöllisyytensä paljastaminen olisi ollut tämän yhteyden vuoksi perusteltua. Neuvosto antoi lehdelle huomautuksen.

KANTELUOrimattilan Sanomat julkaisi 27.1.1996 uutisen ”Orimattilalaislääkäriä epäillään törkeästä pahoinpitelystä”. Uutisessa kerrottiin kyseisen lääkärin virka-asema ja työnkuva. Tämä johti siihen, että jokainen paikkakuntalaisen pystyi käytännössä tunnistamaan uutisessa tarkoitetun lääkärin. Uutisessa mainittu tapahtuma liittyi perheriitaan, eikä sillä ollut mitään tekemistä virkatyön kanssa. Uutinen julkaistiin ennen poliisitutkinnan päättymistä. Lehteen oltiin oltu tätä ennen yhteydessä ja pyydetty, että uutista ei julkaistaisi tässä muodossa, koska sillä olisi kohtuuttomat seuraukset ammatinharjoittamiselle. Asialla ei ollut huomattavaa yleistä merkitystä, eivätkä myöskään lääkärin asema tai teon laatu olleet sellaisia, että henkilöllisyyden paljastaminen olisi ollut perusteltua. Lääkäri tuomittiin myöhemmin oikeudessa pahoinpitelystä, mutta pahoinpitelyä ei pidetty törkeänä.LEHDEN VASTAUSOrimattilan Sanomien päätoimittaja Vesa Näveri toteaa, että uutisen julkaisemisen perusteena olivat lääkärin asema ja teon luonne. Asianomainen lääkäri on asemassaan yksi pienehkön kunnan keskeisimmistä vallankäyttäjistä. Lääkäri on lisäksi valallaan lupautunut puolustamaan elämää. Uutisointia voi tässä mielessä verrata esimerkiksi komisarion rattijuopumukseen. Jos lääkäri on väkivaltainen, on asialla huomattavaa yleistä merkitystä, vaikka teko tapahtuikin vapaa-ajalla. Kyseessä ei ollut mikään pikkurike, vaan vakava rikos.Pienehköllä paikkakunnalla jokainen lääkäri on julkisuuden henkilö. Alueen kuntainliitolla on kymmenkunta lääkäriä, joista kaksi on apulaisylilääkäreitä. Lehden ongelmana olikin se, olisiko ollut parempi julkaista suoraan nimi, jotta kollegat eivät joutuisi syyttä epäilyksenalaisiksi. Toimitus katsoi kuitenkin, että uutisen tekee lääkärin asema eikä nimi. Lääkärin nimi oli kaupungilla laajasti tiedossa jo ennen kuin asiasta kerrottiin lehdessä. Uutisen sisältämien tietojen perusteella lääkäriä ei voinut myöskään tunnistaa, ellei tuntenut sairaalahierarkiaa. Tunnistaminen johtui muista tekijöistä.Poikkeukselliset toimet, kuten yllättävä vuosiloma, herättivät monenlaisia huhuja. Päätoimittaja toteaa vielä, että sairaalan johto pyrki estämään uutisen julkaisemisen ja julkaisemista lykättiinkin painostuksen vuoksi parilla päivällä. Paikkakunnalla puhuttiin jo, että JSN:kin on jo ottanut kantaa asiaan, eikä lehti uskalla sen vuoksi julkaista nimeä. Taipuminen painostukseen olisi ollut pöyristyttävää journalismia.RATKAISUNimen tai muiden tunnistamistekijöiden julkaiseminen rikosasiassa on perusteltua vain, milloin huomattava yleinen etu sitä vaatii. Julkaisemista on harkittava jokaisessa tapauksessa erikseen. Harkinnassa on asetettava vastakkain se vahinko, jonka nimen julkaiseminen nimetylle ja hänen lähipiirilleen tuottaa, ja se yleinen merkitys, joka nimen julkaisemisella on. Harkinnassa on kiinnitettävä huomiota niin teon laatuun, tekijän asemaan kuin julkaisemisajankohtaankin. Päätösvalta asiassa kuuluu tiedotusvälineelle, neuvoston tehtäviin kuuluu taas jälkikäteinen, julkaisueettinen arviointi.Orimattilan Sanomat kertoi poliisitutkinnan vireillä ollessa, että paikallista lääkäriä epäiltiin vaimonsa törkeästä pahoinpitelystä. Uutisesta ilmeni, että uhri oli saanut pistohaavan lonkkaansa, mutta ei ollut kuitenkaan loukkaantunut vakavasti. Neuvoston käsityksen mukaan lääkäri oli toimenkuvastaan annettujen tietojen perusteella laajasti tunnistettavissa. Neuvosto ei epäile sitä, etteivätkö tapahtumat olisi olleet paikkakunnalla jossain määrin tiedossa. Uutisoinnin kautta tiedon voidaan kuitenkin arvioida levinneen entistä laajemmalle. Kyse oli yksityistiloissa, vapaa-ajalla käydystä riidasta ja sen yhteydessä tapahtuneesta pahoinpitelystä, joka ei johtanut vakavaan loukkaantumiseen. Neuvoston mielestä teko ei myöskään liittynyt lääkärin työhön siten, että hänen henkilöllisyytensä paljastaminen olisi ollut tämän yhteyden vuoksi perusteltua. Neuvosto katsoo näin ollen, että huomattava yleinen etu ei vaatinut lääkärin henkilöllisyyden paljastamista.Edellä esitetyillä perusteilla neuvosto antaa Orimattilan Sanomille huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.Päätöksestä äänestettiin luvuin 10 – 3.