2327/MTV/96

Langettava

Televisiouutisissa kerrottiin oikeudenkäynnistä, jossa 17-vuotias kantelija vangittiin tuhopoltoista epäiltynä. Televisiokuvassa näytettiin oikeussalin odotushuonetta ja hetken aikaa myös päivän juttulistaa. Siitä oli selvästi luettavissa kantelijan nimi. Televisioyhtiön selvityksen mukaan nimen paljastuminen johtui työtapaturmasta. Rikosasioiden uutisointi edellyttää kuitenkin erityistä huolellisuutta. Neuvosto antoi yhtiölle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

KANTELUKantelija vangittiin 5.1.1996 epäiltynä syylliseksi tuhopolttoihin, joiden kohteena olivat olleet turkiseläinrehuvarasto ja rehusekoittamo. MTV:n samana päivänä lähetetyissä Seitsemän Uutisissa väitettiin virheellisesti, että kaikki pidätettyinä olleet olisivat EVR:n (Eläinten vapautusrintaman) jäseniä. Valheellinen väite toistui Kymmenen uutisissa. Tuolloin näytettiin jopa kantelijan nimi. Se erottui selvästi oikeussalin ulkopuolella kuvatusta nimilistasta. Kantelija katsoo, että MTV:llä ei ollut mitään oikeutta julkistaa hänen nimeään ja toteaa olevansa alle 18-vuotias. Kantelija kertoo vielä, että uutistoimitukseen otettiin yhteyttä Seitsemän Uutisten jälkeen ja vaadittiin virhettä korjattavaksi. Siitä huolimatta se toistettiin ja vielä nimen kanssa.Kantelijan vanhemmat kertovat lisäksi omassa kirjeessään, että tunnistaminen aiheutti heille suurta kärsimystä ja haittaa.MTV:N VASTAUSPäätoimittaja Pekka Hyvärinen myöntää, että MTV rikkoi hyvää journalistista tapaa näyttäessään vangitun nuorukaisen nimen. Nimi tosin näkyi vain parin sekunnin ajan. Valitettava virhe johtui kiireestä, eikä nimen näkyminen korostunut juttukokonaisuudessa.Vangitun jäsenyys EVR:ssä varmistettiin kahdesta eri lähteestä. Tieto saatiin luottamuksellisesti, mutta sen saanut toimittaja on tunnettu lähteidensä luotettavuudesta. MTV:n uutistoimitus on sitä mieltä, että tieto pitää paikkansa. Kantelijalle tarjottiin myöhemmin mahdollisuus haastatteluun, jossa hän olisi voinut kiistää EVR:n jäsenyytensä ja esittää omia näkökantojaan. Tätä mahdollisuutta ei käytetty.Päätoimittaja pahoittelee nimen näkymistä, mutta pitää virhettä vähäisenä.RATKAISUSeitsemän Uutisissa ja Kymmenen Uutisissa väitettiin, että kaikki tuhopoltoista epäiltynä pidätetyt kuuluvat Eläinten Vapautusrintamaan. Kiistattoman ja kattavan selvityksen hankkiminen asiassa on sen luonteen vuoksi vaikeaa, mutta MTV on esittänyt seikkoja, jotka puhuvat väitteen puolesta. Kantelijan näkemyksiä ei tuossa vaiheessa ollut mahdollista saada, mutta hänelle tarjottiin myöhemmin mahdollisuus haastatteluun. Neuvoston mielestä MTV:n menettely ei tältä osin rikkonut hyvää journalistista tapaa.Nimen julkaiseminen rikosasiassa on puolestaan perusteltua vain, milloin huomattava yleinen etu sitä vaatii. Julkaisemista on harkittava tapauskohtaisesti, asettamalla vastakkain se vahinko, jonka nimen julkaiseminen nimetylle ja hänen lähiympäristölleen tuottaa, ja se yleinen merkitys, joka nimen julkistamisesta on. Pääsääntö on, että nuorten nimiä ei kerrota.MTV:n vastauksen perusteella kantelijan nimen paljastuminen Kymmenen Uutisista oli työtapaturma. Rikosasioista kertominen edellyttää kuitenkin erityistä huolellisuutta. Nyt kantelijan nimi oli Kymmenen Uutisten raportin yhteydessä selvästi luettavissa kuvaruudusta, ja MTV oli näin ollen laiminlyönyt sen huolellisuuden, jota hyvä journalistinen tapa olisi edellyttänyt. Neuvosto antaa tämän vuoksi MTV:lle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.