2311/IL/95

Langettava

Ilmaisjakelulehdessä olleessa yleisönosastokirjoituksessa käsiteltiin koulun roolia. Kuvituksena oli arkistokuva, jossa paikallinen opettaja seisoi luokkahuoneessa, liitutaulun edessä. Kuvaa oli käsitelty julkaisuvaiheessa lisäämällä liitutaululle kuvio, jota päätoimittaja kutsui kirkkoveneeksi. Opettaja piti sitä puolestaan naisen sukuelimen kuvana. Lehti pyysi myöhemmin anteeksi tapahtunutta, mutta neuvoston mielestä anteeksipyyntö ei riittänyt. Lehti sai huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

KANTELUSavonmaa-lehden yleisönosastopalstalla julkaistiin 23.11.1995 opettajia arvostellut lukijakirje ”Opettajat puhuvat asian vierestä”. Sen kuvituksena oli kuva kantelijasta opetustilanteessa. Kuva oli peräisin joko ammattikoulun tai kantelijan yksityisarkistosta, eikä kantelija tiedä, miten lehti oli sen saanut. Kantelija toteaa, että häneltä ei kysytty lupaa kuvan julkaisemiseen. Kuvaa oli käsitelty niin, että kantelijan selän takana olevalle liitutaululle oli piirretty hävytön kuva, naisen sukuelin. Kuvio yhdistyi tekstiin ”puhua asian vierestä”. Muutenkin lukijakirjoitus oli ilkeä ja kohdistui sekä opettajiin yleensä että kantelijaan. Lehden päätoimittaja oli kertonut kantelijalle myöhemmin, että toimituksessa oli ollut hauskaa lukijapalstaa tehtäessä.LEHDEN VASTAUSSavonmaan päätoimittaja Launo Päivätie toteaa, että kuvaa käytettiin ns. aihekuvituksena eikä se liittynyt suoraan lukijakirjoitukseen, kuten ei myöskään kantelija itse. Lukijakirjoitus oli osa koulukeskustelua, jota yleisönosastossa oli käyty jo useamman kuukauden ajan. Kirjoittelu on ollut välillä hyvinkin kriittistä, mutta ei ole koskaan kohdistunut nimettyyn kouluun tai opettajaan. Valokuva oli peräisin lehden omasta arkistosta ja se oli julkaistu lehdessä jo pari vuotta aiemmin. Kuvan julkaisemiseen ei siten ollut tarpeen pyytää lupaa. Kuvaan oli nyt, sen digitaalisen käsittelyn yhteydessä, lisätty kirkkovenettä muistuttava piirros. Tarkoituksena ei ollut loukata kantelijaa. Päätoimittaja myöntää kuitenkin, että harmittomaksi tarkoitettu pila oli harkitsematon. Päätoimittaja kertoo kuulleensa aiheesta kyllä vitsailtavan, mutta ei ymmärtänyt sitä huulenheittoa vakavammaksi asiaksi, sillä toimituksessa on yleensäkin hauskaa lehteä tehtäessä.Lehti esitti välittömästi anteeksipyynnön ja oikaisun. Teksti luettiin kantelijalle etukäteen. Tämän vuoksi ja koska kuvan julkaisemisella ei ollut tarkoitus loukata päätoimittaja katsoo, että lehden menettely on ollut korkeintaan moitittavaa.RATKAISUSavonmaan julkaisema, kantelijasta opetustilanteessa otettu valokuva, oli alunperin täysin tavanomainen luokkahuonekuva, ja se olisi voitu hyvin julkaista koulukeskustelun kuvituksena. Kun lukijakirjoitus oli luonteeltaan yleinen, ei yhteys, jossa kantelijan valokuva julkaistiin, sinänsä leimannut tai halventanut häntä.Kantelija seisoi valokuvassa luokan edessä, selin liitutauluun, jossa näkyi toimitusvaiheessa piirretty lisäkuvio. Soikea piirros pikkuviivoineen herätti varmaan useimmissa lukijoissa saman assosiaation kuin kantelijassa. Tällaisen piirroksen lisääminen valokuvaan, vaikka kuinka pilailumielessä, oli kantelijaa loukkaavaa. Neuvosto ei tässä tilanteessa pidä lehden anteeksipyyntöä riittävänä, vaan antaa lehdelle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.