2306/AL/95

Langettava

Aikakauslehden kannessa oli moottoripyöräilijän kuva ja sen päällä otsikkoteksti "Helvetin enkelien sota". Sisäsivuilla käsiteltiin moottoripyöräkerhoja kolmella aukeamalla. Yksi artikkeleista kertoi kerholaisten käyttämistä tatuoinneista. Viereisessä valokuvassa kahdeksan miehen ryhmä esitteli tatuointejaan. Sekä kansi- että sisäsivun kuvat olivat arkistokuvia, joiden ottamiseen kuvattavat olivat aikanaan antaneet suostumuksensa. Sisäsivun ryhmäkuvan tekstissä kerrottiinkin, että kuva oli vuodelta 1991. Lehti ei ollut tältä osin rikkonut hyvää journalistista tapaa. Sen sijaan kansikuva oli omiaan luomaan virheellisen käsityksen siitä, että asianomainen moottoripyöräilijä kuuluisi Helvetin enkeleihin ja olisi osallistunut viime vuosien väkivaltaisiin välikohtauksiin. Lehti julkaisi asiaa koskevan selvennyksen seuraavassa numerossaan. Sitä ei kuitenkaan pidetty riittävänä ja lehti sai huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

KANTELUAlibin numerossa 10/1995 käsiteltiin moottoripyöräjengejä otsikolla ”Helvetin enkeleiden sota”. Lehden kannessa oli kuva yhdestä kantelijasta. Sisäsivuilla olleessa laajassa artikkelissa annettiin kuva, jonka mukaan moottoripyöräjengien jäsenet harrastavat rikollista toimintaa, huippuna aukeaman otsikko ”Koiran syöntiä, huumeita, murhia”, jota höysti vuonna 1991 tatuointimessuilla kantelijoista otettu valokuva. Kuvat julkaistiin ilman kantelijoiden lupaa ja yhteydessä, joka on saattanut heidät halveksunnan alaisiksi ja aiheuttanut haittaa mm. työssä.Alibin julkaisemia valokuvia käytettiin aikanaan erään sanomalehden tatuointimessuista kertoneessa artikkelissa. Tähän kantelijat olivat antaneet suostumuksensa, mutta ei siihen, että kuvia käytettäisiin arveluttavissa yhteyksissä. Kantelijat toteavat vielä, että he eivät enää kuulu mihinkään moottoripyöräjengiin eikä heitä ole rekisteröity mistään rikoksista.LEHDEN VASTAUSAlibin päätoimittaja Matti Paloaro selvittää, että kyseisessä numerossa julkaistiin kolme erillistä juttua moottoripyöräjengeistä. Ensimmäinen ja laajin artikkeli käsitteli keskenään nahistelevia jengejä, toinen kertoi Hell’s Angels- ja Bandidos -kerhojen rituaaleista. Kolmas, täysin erillinen juttu käsitteli moottoripyöräkerhojen tatuointeja ja niiden merkitystä. Se oli taitettu samalle aukeamalle Hell’s Angels -jutun kanssa, mutta erottui siitä selvästi. Lehti sai tatuointijutun yhteydessä käyttämänsä kuvan kuvatoimistolta. Lehdellä oli perusteltu oikeus olettaa, että kuvia voisi käyttää. Kuvatekstissä todettiin myös selvästi, että kyseessä olivat Iron Hog -klubin jäsenet.Kannessa ollut kuva oli otettu takaviistoon ja kuva kohdistui tatuoituun käsivarteen, ei henkilöön. Irtomyynnissä olleiden lehtien kannessa oli lisäksi tilauskortti, joka peitti henkilön kasvot. Lehti julkaisi selventävän oikaisun seuraavassa numerossaan, kansikuvassa esiintyneen henkilön otettua yhteyttä.RATKAISUAlibin kansikuvassa näkyi moottoripyörää kuljettamassa olleen henkilön sivukuva käsivarresta ylöspäin. Kuvan päällä oli teksti ”Helvetin enkelien sota”. Sisäsivuilla käsiteltiin moottoripyöräkerhoja kolmella aukeamalla. ”Kulttiprätkäjengiläisten” käyttämistä tatuoinneista kerrottiin artikkelissa ”TATUOINNIT PALJASTAVAT JOS PALJASTAVAT”. Artikkelin vieressä oli kuva kahdeksan miehen ryhmästä. Kuvateksti kertoi, että siinä olivat Iron Hog -klubin jäsenet esittelemässä tatuointejaan vuonna 1991. Neuvosto toteaa, että tunnistettavissa olevan henkilön valokuvan julkaiseminen ei sinänsä riko hyvää journalistista tapaa, vaikka julkaisulupaa ei olisi erikseen pyydettykään. Henkilökuvien julkaisemisessa on kuitenkin noudatettava erityistä huolellisuutta. Kuvaa ei pidä käyttää harhaanjohtavasti tai asianomaista loukkaavasti. Lehti kantaa tästä julkaisueettisen vastuun.Molemmat edellä mainitut kuvat olivat arkistokuvia, joiden ottamiseen kuvattavat olivat antaneet suostumuksensa vuoden 1991 tatuointimessujen yhteydessä. Sisäsivun ryhmäkuva julkaistiin tatuoinneista kertoneen jutun yhteydessä. Kuvassa poseerasi kahdeksan henkeä, tatuoidut olkavarret paljaana. Kuvatekstistä ilmeni, että kuva oli vuodelta 1991. Neuvoston mielestä lehti ei tätä kuvaa julkaistessaan rikkonut hyvää journalistista tapaa.Kansikuva otsikkoteksteineen synnytti puolestaan sen käsityksen, että kuvassa ollut, tunnistettavissa oleva henkilö kuului Helvetin enkeleihin ja oli osallistunut viime vuosien väkivaltaisiin välikohtauksiin. Tapa, jolla kantelijan kuva julkaistiin, oli harhaanjohtava ja häntä loukkaava. Lehti julkaisi sinänsä asianmukaisen selvennyksen seuraavassa numerossaan. Tiedotusvälineeltä edellytetään kuitenkin erityistä huolellisuutta henkilökuvia julkaistaessa. Aihepiirin arkuus ja leimaavuus olivat selvästi nähtävissä. Näiden seikkojen johdosta neuvosto ei pitänyt lehden julkaisemaa selvennystä julkaisueettiseltä kannalta riittävänä.Edellä esitetyillä perusteilla neuvosto antaa Alibille huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.