2303/YLE/95

Vapauttava

TV:n uutislähetyksessä käsiteltiin poliisitoimen resursseja. Kuvanauha kertoi poliisin päivittäisestä työstä. Siihen sisältyi myös jakso, jossa tunnistettavissa olevaa kantelijaa oltiin kuljettamassa poliisikuulusteluun. Tätä jaksoa käytettiin kuvituksena, ilman muita journalistisia perusteita. TV-yhtiön mukaan kantelijalta oli nimenomaisesti kysytty lupaa kuvaamiseen ja hän oli antanut siihen suostumuksensa. Kantelija kiisti tämän. Kertomusten ristiriitaisuuden vuoksi neuvosto ei voinut ryhtyä asiassa enempiin toimiin. Neuvosto totesi kuitenkin, että tiedotusvälineen tehtäviin kuuluu julkaisueettinen harkinta silloinkin, kun kuvattava on antanut suostumuksensa kuvansa julkaisemiseen. Arkaluontoisia aiheita kuvitettaessa on kuvattavien asemaan ja tilanteeseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Erityisesti on huolehdittava siitä, että kuvattava tietää, miten ja millaisessa yhteydessä kuvanauhaa tullaan käyttämään.

KANTELUTV 1:n pääuutislähetyksessä 12.8.1995 käsiteltiin poliisitointa ja sen resursseja. Ohjelman kuvanauha kertoi poliisin päivittäisestä työstä. Yhdessä jaksossa näytettiin, kuinka kantelijaa oltiin kuljettamassa poliisikuulusteluun. Kantelija näkyi ainakin kolmessa otoksessa. Ensimmäisessä kantelija oli lähdössä Pasilan poliisitalolta Malmin poliisipiiriin kuulusteltavaksi, toisessa häntä oli kuvattu kuljetusajoneuvon sisällä, valvontaluukun kautta. Kolmannessa otoksessa kuvattiin kantelijan menoa kuljetusautosta poliisitaloon. Otokset poliisitalojen edustoilla oli otettu 4-5 metrin etäisyydeltä ja kantelija oli niistä hyvin tunnistettavissa ainakin sellaiselle, joka hänet hyvin tuntee. Kuljetusajoneuvossa kantelijan kasvoja oli kuvattu suoraan edestäpäin, ja tästä otoksesta hänet tunnisti varmasti. Otokset kantelijasta esitettiin siinä vaiheessa, kun raportissa esiteltiin poliisin päivittäisiä työtehtäviä. Tällaisina mainittiin muun ohessa rikosten selvittäminen ja rikoksentekijöiden kiinniottaminen. Kuvanauhan katsojille oli selvää, että kyseinen kohta kuvasi rikoksentekijän kiinniottamista. Kuljetusajoneuvossa kuvatun otoksen tarpeellisuutta on ylipäätään vaikea ymmärtää. Kantelija ei ole sellainen julkisuuden henkilö, jonka pitäisi asettua julkisesti esiteltäväksi tällaisessa yhteydessä. Nyt kantelija leimattiin pääuutislähetyksissä rikolliseksi. Häneltä ei tiedusteltu kuvaussuostumusta. Kuvaaminen tapahtui tilanteissa, joissa kantelija ei voinut sitä välttää. Kantelija katsoo, että hänen yksityisyyttään loukattiin kuvaamalla häntä vastoin hänen tahtoaan ja esittämällä kuvanauha uutislähetyksen yhteydessä. YLEN VASTAUSOhjelmapäällikkö Ari Järvinen toteaa, että poliisipulasta kertonutta uutista kuvitettiin poliisin arkisesta työstä kertovalla aineistolla ja kahdella haastattelulla. Kuvituksessa näkyi poliiseja ja kansalaisia esimerkiksi kolaripaikalla. Kantelija näkyi kolmessa lyhyessä otoksessa yhteensä vajaan 20 sekunnin ajan, suhteellisen kaukaa kuvattuna, osittain takaa päin. Poliisiautossa häntä kuvattiin vastavaloon. Kantelija oli näin ollen vaikeasti tunnistettavissa. Uutissisältö käsitteli vain ja ainoastaan poliisikoulutusta ja poliisivirkojen määrää, kantelussa väitettyä kuvausta poliisin työstä rikosten selvittelijänä yms. ei sisältynyt ohjelmaan lainkaan. Jutussa ei millään tavalla viitattu mihinkään rikokseen eikä vihjattu, että kantelija oli otettu kiinni rikoksen tekijänä. Tällaista tietoa tai epäilystä ei siis voinut olla myöskään katsojalla.TV-uutisten toimittaja ja kuvausryhmä olivat liikkeellä avoimesti ja julkisella paikalla. Kantelija ei millään tavoin estänyt tai puuttunut kuvausryhmän työhön. Autossa kuvaaminen tapahtui poliisin luvalla, eikä kantelijalla ollut silloinkaan asiaan huomauttamista. TV-uutiset katsookin, että se ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.JATKOKIRJEENVAIHTOKantelija korostaa kommentissaan, että katsojalle ei jäänyt vähääkään epäselvyyttä siitä, etteikö häntä olisi kuvattu nimenomaan rikoksesta kiinniotettuna. Kantelija toistaa, että häneltä ei pyydetty kuvauslupaa eikä hän olisi sellaista antanutkaan. Ylen kommentissa puolestaan ilmoitetaan, että kantelijalta kysyttiin nimenomaista suostumusta kuvaamiseen ja hän antoi siihen suostumuksensa. Tämän vahvistavat sekä kuvaustilanteessa ollut toimittaja että kuvaaja.RATKAISUNeuvosto toteaa, että poliisitoimesta kertonut raportti sisälsi erittäin arkaluonteisia jaksoja, joiden esittäminen on omiaan aiheuttamaan haittaa kuvissa esiintyvälle, tunnistettavissa olevalle henkilölle. Jaksoa, jossa kantelija oli mukana, käytettiin kuvituksena, ilman muita journalistisia perusteita. Neuvosto toteaa, että tiedotusvälineen tehtäviin kuuluu julkaisueettinen harkinta silloinkin, kun kuvattava on antanut suostumuksensa kuvansa julkaisemiseen. Arkaluontoisia aiheita kuvitettaessa on kuvattavien asemaan ja tilanteeseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Erityisesti on huolehdittava siitä, että kuvattava tietää, miten ja millaisessa yhteydessä kuvanauhaa tullaan käyttämään. Nyt kantelija on ilmoittanut, että hän ei suostunut kuvaamiseen. Yle puolestaan toteaa, että kantelijalta kysyttiin kuvauslupaa nimenomaisesti ja hän antoi siihen myöntävän vastauksen. Näin ollen osapuolten kertomukset ovat tässä keskeisessä kysymyksessä toisilleen täysin vastakkaiset. Neuvosto ei voi tuomioistuimen tavoin kuulla ja arvioida osapuolten kertomusten luotettavuutta eikä muutenkaan selvittää, mitä osapuolten välillä tosiasiallisesti keskusteltiin. Tämän vuoksi neuvosto ei ryhdy enempiin toimiin tässä asiassa.