2296/SL/95

Vapauttava

Sanomalehtiartikkelissa käsiteltiin uhkakuvia terrorismin leviämisestä Suomeen, esimerkkeinä muun muassa moottoripyöräkerhojen väliset kiistat. Artikkelin kuvituksena oli valokuva Kaivopuistossa järjestetystä moottoripyörätapahtumasta, jota yksi artikkelissa mainituista moottoripyöräkerhoista oli ollut järjestämässä. Kantelija oli vieraillut ko. tapahtumassa ja oli sattumalta mukana valokuvassa. Neuvosto totesi, että kuva oli tunnelmaltaan rauhallinen. Se oli otettu julkisesti järjestetystä moottoripyörätapahtumasta, mikä ilmeni myös kuvatekstistä. Lehti oli lisäksi, kantelijan otettua yhteyttä, tarjoutunut kertomaan, että kantelijalla ei ollut mitään tekemistä mainitun moottoripyöräjengin kanssa. Lehden ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUKansan Uutisten Viikko-liitteessä oli 1.9.1995 artikkeli ”Terrorin henkäys Helsingissä”. Jutussa käsiteltiin muun muassa sitä terrorin ja väkivallan uhkaa, jonka rikolliset moottoripyöräjengit aiheuttavat nyt jo Suomessakin. Esimerkkien joukossa olivat Helvetin Enkelit ja MC-Finland. Artikkelin yhteydessä julkaistiin valokuva kesällä järjestetystä moottoripyörätapahtumasta. Kantelija, joka oli poikennut tapahtumassa, oli kuvassa mukana. Kuvateksti kuului seuraavasti ”Kansainväliseksi rikollisjärjestöksi todettuun Helvetin Enkelit-jengiin pyrkivä moottoripyöräkerho MC-Finland on yrittänyt rakentaa itselleen myös kilttiä julkisivua. – Kuva heinäkuussa kaivopuistossa järjestetystä moottoripyörätapahtumasta.”Kantelija toteaa olevansa kuvasta helposti tunnistettavissa. Hänet oli kuvan perusteella yhdistetty rikollisjärjestöihin, mistä aiheutui hänelle kiusallista harmia ja vahinkoa sekä henkistä kärsimystä. Kantelija on muun muassa joutunut esimiehensä puhutteluun ja asia on haitannut hänen työtään asiakaspalvelutehtävissä. Epäilyihin vaikutti myös se, että kantelija harrastaa moottoripyöräilyä, mutta seurassa, jolla ei ole mitään tekemistä rikollisen toiminnan kanssa. Kantelija toteaa lehden julkaisseen hänen kuvansa ilman lupaa ja yhteydessä, joka on saattanut hänet epäilyn ja halveksunnan alaiseksi.LEHDEN VASTAUSKansan Uutisten päätoimittaja Yrjö Rautio toteaa, että artikkeli perustui poliisin antamiin tietoihin kansainvälisten moottoripyöräjengien, muun muassa Helvetin Enkelien rikollisesta toiminnasta. Lehden kuvatoimistolta saama valokuva oli otettu Helvetin Enkelit -järjestöön pyrkivän MC-Finlandin järjestämästä yleisötilaisuudesta. Kuvatekstistä kävi tilaisuuden luonne hyvin ilmi, samalla myös se, että siihen osallistui muitakin kuin moottoripyöräjengin jäseniä. Tällaiseen tilaisuuteen menevä henkilö ottaa itse sen riskin, että hänet saatetaan sekoittaa tilaisuuden järjestäjiin.Päätoimittajan mukaan lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa. Tästä huolimatta lehti olisi julkaissut kuvan uudestaan samalla kertoen, että kantelija ei kuulu mainittuun moottoripyöräjengiin. Kantelija ei kuitenkaan hyväksynyt tätä tarjousta.RATKAISUArtikkeli ”Terrorin henkäys Helsingissä” käsitteli uhkakuvia terrorismin leviämisestä Suomeen. Esimerkkeinä käytettiin muun muassa pommi-iskua Pasilan poliisitaloon ja moottoripyöräkerhojen välisiä kiistoja. Artikkelin kuvituksena oli kuva Kaivopuistossa järjestetystä moottoripyörätapahtumasta. Kuvassa etualalla oli moottoripyörä, jonka takana seisoskeli muutama ihminen kasvot kameraan päin. Taempana erottui vielä muita tapahtumaan tutustumassa olevia ihmisiä. Kuva oli tunnelmaltaan rauhallinen. Neuvosto tähdentää, että tunnistettavan henkilön valokuvan julkaiseminen symbolikuvana tai muutenkaan ei ole ristiriidassa hyvän journalistisen tavan kanssa, vaikka kuvassa esiintyvältä henkilöltä ei olisikaan pyydetty julkaisulupaa. Henkilökuvien julkaisemisessa on kuitenkin noudatettava erityistä huolellisuutta. Kuvaa ei pidä käyttää harhaanjohtavasti eikä asianomaista loukkaavasti. Lehti kantaa tästä julkaisueettisen vastuun.Nyt oli kyseessä suhteellisen tuore, pari kuukautta vanha kuva. Se oli otettu julkisesti järjestetystä moottoripyörätapahtumasta, mikä ilmeni myös kuvatekstistä. Yksi artikkelissa mainituista moottoripyöräkerhoista oli ollut järjestämässä tapahtumaa, joten kuvalla ja tekstillä oli suora yhteys. Lehti oli lisäksi, kantelijan otettua yhteyttä, tarjoutunut kertomaan, että kantelijalla ei ollut mitään tekemistä mainitun moottoripyöräjengin kanssa.Edellä esitetyillä perusteilla neuvosto katsoo, että lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.