2257/IL/95

Vapauttava

Sanomalehti kertoi, että erästä kunnanvaltuutettua epäiltiin törkeästä rattijuopumuksesta ja lapsen päälle ajamisesta. Asia oli tuossa vaiheessa poliisin tutkittavana, mutta kunnanvaltuuston piirissä käytiin jo keskustelua valtuutetun mahdollisuuksista jatkaa luottamustoimissaan. Tällaisesta seikasta on voitava kertoa paikallisessa tiedotusvälineessä, vaikka se samalla merkitsisi henkilöllisyyden paljastumista. Kunnanvaltuutetun asema edellyttää muutenkin erityistä luottamusta. Uutisointi oli sävyltään asiallinen. Lehden katsottiin noudattaneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELULänsi-Uusimaa julkaisi 15.6.1995 uutisen ”Valtuutettua epäillään lapsen yliajosta Pohjassa”. Uutisessa viitattiin naapurilehden tietoihin, joiden mukaan pohjalaista kunnanvaltuutettua epäiltiin törkeästä rattijuoppoudesta ja liikenteen vaarantamisesta. Uutisen mukaan juttu oli todennäköisesti tulossa oikeuteen lähiaikoina. Uutisessa kerrottiin, että auto oli silminnäkijöiden mukaan liikkunut hyvin hidasta vauhtia, mutta siitä huolimatta auton kanssa törmännyt pikkupoika oli lentänyt useita metrejä. Pikkupojan todettiin säästyneen vakavalta loukkaantumiselta.Lehti palasi asiaan 17.6. uutisella ”Pohjassa puidaan rattijuopumusta ja yliajoa/”Valtuutettu pyytänee itse eroa luottamustehtävästä”. Uutisessa lainattiin eri kunnallisten päättäjien näkemyksiä tapahtuneesta ja tekoon syyllistyneen mahdollisuuksista jatkaa kunnanvaltuutettuna. 20.6. julkaistussa uutisessa todettiin, että Pohjassa odotetaan oikeuden päätöstä ennen kuin kunnanvaltuutetun asemasta päätetään. Tässä uutisessa kerrottiin kantelijan nimi.Kantelija toteaa, että asia oli näitä uutisia julkaistaessa vielä poliisin tutkittavana. Nimen julkaiseminen tuossa vaiheessa rikkoi hänen yksityisyyden suojaansa ja syyllisti hänet etukäteen. Kantelija toimitti neuvostolle myöhemmin syyttäjän tekemän päätöksen, jolla kantelija jätettiin syyttämättä liikenteen vaarantamisesta.LEHDEN VASTAUSLänsi-Uusimaan päätoimittaja Jaakko Puomila toteaa, että onnettomuus ja rattijuopumus nousivat kunnassa heti yleiseksi puheenaiheeksi nimenomaan sen vuoksi, että kyseessä oli tunnettu henkilö. Kantelija on valtuutettu ja muutenkin kunnassa näkyvästi toiminut henkilö. Kun lisäksi selvisi, että valtuutetun asemaa tultaisiin käsittelemään kunnanvaltuuston puheenjohtajistossa, katsoi lehti, että nimen voi julkaista. Nimen julkaiseminen ei voinut tulla kantelijalle yllätyksenä, koska asia oli edennyt jo kunnanvaltuuston puheenjohtajistoon asti. Uutisia julkaistessaan toimitus tarkisti asiatiedot erittäin huolellisesti.RATKAISUNeuvosto toteaa, että nimen julkaiseminen rikosasiassa on perusteltua vain, jos huomattava yleinen etu sitä vaatii. Nimen julkaisemista harkittaessa on vastakkain asetettava se vahinko, jota nimen julkaiseminen nimetylle, hänen perheelleen ja lähiympäristölleen tuottaa, ja se yleinen merkitys, joka nimen julkaisemisella on. Huomiota on tällöin kiinnitettävä sekä teon laatuun että tekijän asemaan. Merkitystä on myös sillä, missä vaiheessa rikoksen tutkiminen on uutista julkaistaessa. Henkilöllisyys saattaa olla helposti pääteltävissä muistakin tiedoista kuin nimestä. Tällaisten tietojen julkaisemista on arvioitava samoin kriteerein kuin nimen julkaisemista. Nyt esillä olevassa tapauksessa useimmat lukijat ovat varmaankin yhdistäneet lehden uutisoinnin kantelijaan. Neuvoston mielestä kunnanvaltuutetun asema edellyttää erityistä luottamusta. Kuntalaisilla on oikeus saada tieto sellaisista vakavista teoista, joihin heidän luottamuksensa varassa toimivat henkilöt mahdollisesti syyllistyvät, vaikka teot eivät suoranaisesti liittyisi työtehtävien hoitamiseen. Tapahtuma oli sitä paitsi johtanut jo siihen, että kunnanvaltuuston piirissä käytiin keskustelua kantelijan mahdollisuuksista jatkaa luottamustoimessaan. Tällaisesta seikasta on voitava kertoa paikallisessa tiedotusvälineessä, vaikka se merkitsikin epäillyn henkilöllisyyden paljastumista. Tässä tapauksessa voidaan vielä arvioida, että suurin osa kuntalaisista tiesi tapahtumista ja kantelijan roolista jo ennen lehden uutisointia. Lehden uutisointi oli sävyltään asiallinen.Neuvosto katsoo näin ollen, että Länsi-Uusimaa on noudattanut asiasta uutisoidessaan hyvää journalistista tapaa.