2256/IL/95

Vapauttava

Ilmaisjakelulehti kertoi kunnanvaltuutetun ajaneen 1,6 promillen humalassa lapsen päälle. Asia oli tuossa vaiheessa poliisin tutkittavana, mutta kunnanvaltuuston piirissä käytiin jo keskustelua valtuutetun mahdollisuuksista jatkaa luottamustoimissaan. Tällaisesta seikasta on voitava kertoa paikallisessa tiedotusvälineessä, vaikka se samalla merkitsisi henkilöllisyyden paljastumista. Kunnanvaltuutetun asema edellyttää muutenkin erityistä luottamusta. Uutisointi oli sävyltään asiallinen. Lehden katsottiin noudattaneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUEtelä-Uusimaa julkaisi 15.6.1995 uutisen ”Valtuutettu ajoi 1,6 %:n kännissä lapsen päälle. Uutisen mukaan nimeltä mainitsematonta pohjalaista kunnanvaltuutettua epäiltiin törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenteen vaarantamisesta. Valtuutetun kerrottiin ajaneen autoaan hiljaisella vauhdilla, kun puolitoistavuotias pikkupoika oli lähtenyt yllättäen juoksemaan ja jäänyt auton eteen. Vakavammilta vammoilta vältyttiin. Uutisen lopussa poliisin edustaja kertoi, että asia käsitellään oikeudessa lähiaikoina.Kahta päivää myöhemmin lehti kertoi paikallisen puoluejärjestön puheenjohtajan ilmoittaneen, että kantelija aikoo pyytää eroa luottamustehtävistään. Mahdollisen eroanomuksen perusteeksi mainittiin henkilökohtaiset syyt. Jutussa nimellään esiintynyt kantelija kiisti eropäätöksen ja sanoi jäävänsä miettimään asiaa. Kantelija toteaa, että asia oli tuolloin vasta tutkittavana. Nimen julkaiseminen tuossa vaiheessa rikkoi hänen yksityisyyden suojaansa ja syyllisti hänet etukäteen.Kantelija toimitti neuvostolle myöhemmin syyttäjän tekemän päätöksen, jolla kantelija jätettiin syyttämättä liikenteen vaarantamisesta.LEHDEN VASTAUSEtelä-Uusimaan päätoimittaja Ari Hätönen toteaa, että 15.6. julkaistussa uutisessa ei kerrottu rikoksesta epäillyn henkilön nimeä, koska syytekirjelmä ei ollut vielä valmis. Veren alkoholipitoisuutta koskenut lausunto oli kyllä jo tuolloin saatu. Päätoimittaja katsoo, että kantelijan asema kunnallisena luottamushenkilönä olisi sinänsä oikeuttanut nimen julkistamiseen jo tuossa vaiheessa, ottaen vielä huomioon, että onnettomuudella oli useita silminnäkijöitä ja että tapahtumat olivat yksiselitteisiä. Lehti julkaisi 18.6. useista lähteistä saadun uutisen, jonka mukaan kantelija eroaisi henkilökohtaisista syistä luottamustoimistaan. Kantelija kiisti kyseisen tiedon. Päätoimittaja toteaa, että väite pitkään kunnallispolitiikassa toimineen henkilön eroaikeista ylittää paikallislehden uutiskynnyksen. Jutussa ei viitattu 15.6. julkaistuun uutiseen. RATKAISUNeuvosto toteaa, että nimen julkaiseminen rikosasiassa on perusteltua vain, jos huomattava yleinen etu sitä vaatii. Nimen julkaisemista harkittaessa on vastakkain asetettava se vahinko, jonka nimen julkaiseminen nimetylle, hänen perheelleen ja lähiympäristölleen tuottaa, ja se yleinen merkitys, joka nimen julkaisemisella on. Huomiota on tällöin kiinnitettävä sekä teon laatuun että tekijän asemaan. Merkitystä on myös sillä, missä vaiheessa rikoksen tutkiminen uutisen julkaisemisajankohtana on. Henkilöllisyys saattaa olla helposti pääteltävissä muistakin tiedoista kuin nimestä. Tällaisten tietojen julkaisemista on arvioitava samoin kriteerein kuin nimen julkaisemista. Nyt esillä olevassa tapauksessa ovat useimmat lehden lukijoista varmaankin yhdistäneet lehden 15.6. ja 18.6. julkaisemat uutiset toisiinsa.Neuvoston mielestä kunnanvaltuutetun asema edellyttää erityistä luottamusta. Kuntalaisilla on oikeus saada tieto sellaisista vakavista teoista, joihin heidän luottamuksensa varassa toimivat henkilöt mahdollisesti syyllistyvät, vaikka teot eivät suoranaisesti liittyisi työtehtävien hoitamiseen. Tapahtuma oli myös johtanut jo siihen, että kunnanvaltuuston piirissä käytiin keskustelua kantelijan mahdollisuuksista jatkaa luottamustoimissaan. Tällaisesta seikasta on voitava kertoa paikallisessa tiedotusvälineessä, vaikka se samalla merkitsi epäillyn henkilöllisyyden paljastumista. Tässä tapauksessa voidaan vielä arvioida, että suurin osa kuntalaisista tiesi tapahtumista ja kantelijan roolista jo ennen lehden uutisointia. Lehden uutisointi oli sävyltään asiallinen.Neuvosto katsoo näin ollen, että Etelä-Uusimaa on noudattanut asiasta uutisoidessaan hyvää journalistista tapaa.