2247/IL/95

Langettava

Ilmaisjakelulehdessä oli jatkuvasti toimituksellisen aineiston tapaan laadittuja mainoksia, joissa elinkeinonharjoittaja tai yritys esitteli toimintaansa. Useimmat mainoksista oli ympäröity koristeviivalla ja osan alalaidassa oli suluissa oleva ilmoitus-merkintä. Mainoskokonaisuudessa oli tyypillisesti sekä tekstiosuus että "tavanomainen mainos". Yksi mainoksista oli sijoitettu aivan yrityksestä kertoneen jutun kainaloon. Juttu oli itsessään tekstimainontaa eivätkä mainokset puolestaan erottuneet toimituksellisesta aineistosta. Neuvosto antoi lehdelle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

KANTELUSatakunnan Journalistit ry:n kantelukirjelmän (2247/IL/95) mukaan Uusi Pori kuuluu niihin ilmaisjakelulehtiin, joiden aineistossa räikeä tekstimainonta on saanut kirkkaan selkävoiton. Päätoimittaja kiittää pääkirjoituksessaan liike-elämää toimittajan palkkaamisesta. Sivujaan lehti ryydittää iskulauseella ”Suosikaa ilmoittajiamme”.Uusi piirre on se, että lehti on ryhtynyt upottamaan samoihin, huomiota herättäviin kehyksiin sekä yritystä mainostavan jutun että maksetun mainoksen. Kantelussa pyydetään neuvostoa tutustumaan viidestä lehden numerosta poimittuihin esimerkkeihin. Toisessa kantelukirjelmässä (2255/IL/95) katsotaan myös, että lehti sisältää tekstimainontaa. Esimerkkinä Uusi Pori 13/95.LEHDEN VASTAUSUusi Pori -lehden päätoimittaja Pekka Tauriainen toteaa vastauksessaan Satakunnan Journalistit ry:n kanteluun, että journalistiyhdistyksessä toimii kilpailevien lehtien väkeä, jotka ovat asiassa jäävejä. Päätoimittaja pitää kantelua hurskasteluna. Ilmoituskokonaisuudet on erotettu muusta tekstistä. Joistakin on erehdyksessä puuttunut ”ilmoitus”-merkintä, mutta tämä on nyt korjattu. Kanteluun nro 2255/IL/95 antamassaan vastauksessa päätoimittaja toteaa, että esimerkkitapaukset olivat varta vasten poimittuja, koska joistakin mainoksista puuttui ”ilmoitus” -merkintä. Asia on korjattu myöhemmin. Mainoskokonaisuudet erottuivat muusta tekstistä. Tällaiset kokonaisuudet ovat uuden ajan ilmoitusmarkkinointia. RATKAISUHyvä journalistinen tapa edellyttää, että piilomainonta torjutaan kaikissa muodoissaan ja että raja kaupallisen ja toimituksellisen aineiston välillä säilytetään selkeänä.Neuvosto toteaa, että Uusi Pori -lehden numeroissa oli julkaistu jatkuvasti toimituksellisen aineiston tapaan laadittuja mainoksia, joissa elinkeinonharjoittaja tai yritys esittelee toimintaansa. Useimmat näistä mainoksista oli ympäröity koristeviivalla ja osan alalaidassa oli suluissa oleva ilmoitus-merkintä. Mainoskokonaisuudessa oli tyypillisesti sekä tekstiosuus että ”tavanomainen mainos”. Esimerkkejä tällaisista mainoksista olivat muun muassa mainokset ”Asuntovaunun huoltoa ei kannata laiminlyödä”, ”Ulvilan rasiatuote laajentaa vähittäismyyntiin” ja ”Länsikivi – kivialan asiantuntija ja osaaja”. Lisäksi aineistossa oli esimerkkinä lehden oma juttu ”Lohilammikolla viihtyy ilman onkeakin”, jonka vieressä oli Lohilammikko -yrityksen mainos.Lehden julkaisemat mainokset eivät erottuneet toimituksellisesta aineistosta. Lohilammikosta kertonut juttu oli neuvoston mielestä sisällöltään tekstimainontaa. Yrityksen mainoksen sijoittaminen aivan jutun kainaloon oli omalta osaltaan horjuttamassa lukijoiden luottamusta tiedonvälityksen uskottavuuteen. Neuvosto katsoo näin ollen, että Uusi Pori on toistuvasti hämärtänyt rajaa kaupallisen ja toimituksellisen aineiston välillä. Neuvosto antaa Uusi Pori -lehdelle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.