2245/SL/95

Vapauttava

Sanomalehden liitteessä julkaistiin kaupallisia tarkoituksia palvellut lukijakysely "Kehitä kanssamme Tampereen autoliikkeitä". Vastaajia kehotettiin palauttamaan kysymyslomake joko lehden postiosoitteeseen tai palvelukonttoriin. Kysely sisälsi erilaisia osioita, rastittavia tai ympäröitäviä vastausvaihtoja, kuvia autoliikkeiden logoista ja automerkkien tunnuksista. Kun aukea man suuruinen kokonaisuus erottui selvästi lehden toimituksellisesta osuudesta, neuvosto katsoi, että lehti ei ollut rikkonut hyvää journalistista tapaa.

KANTELUAamulehden Allakka -osastossa julkaistiin 27.5.1995 lukijakysely ”Kehitä kanssamme Tampereen autoliikkeitä”. Kantelija toteaa, että aineistossa oli toisaalta viittauksia siihen, että kyseessä olisi toimituksellinen selvitys, toisaalta kyselyssä mainittiin automerkkejä, kauppoja yms. Kantelija viittaa Journalistin ohjeisiin, joissa todetaan, että piilomainonta on torjuttava kaikissa muodoissaan.LEHDEN VASTAUSAamulehden päätoimittajan sijainen Sakari Kumpulainen toteaa, että Aamulehden tutkimusyksikkö käyttää lehden lauantailiitettä tiedonkeruun välineenä. Kyselylomake julkaistaan Allakassa ja lehden lukijat palauttavat täytetyt lomakkeet. Aiemmin tietoja oli kerätty mm. Allakan sisällöstä ja vaaliehdokkaista.Nyt julkaistulla autoliikkeiden kehitystutkimuksella selvitettiin pirkanmaalaisten kuluttajien auton hankintaan liittyviä tekijöitä sekä autoliikkeiden ja automerkkien tunnettuisuutta. Tutkimusyksikkö teki selvityksen omaan lukuunsa ja myy raportteja autoliikkeille. Tutkimuksella ei ollut mitään yhteyttä Allakan toimitukselliseen aineistoon, esimerkiksi Allakan omaan auto- ja liikennesivuun. Tämä sivu ilmestyy säännöllisesti, muusta aineistosta riippumatta.RATKAISUTiedonvälityksen luotettavuuden säilyttäminen edellyttää, että raja toimituksellisen ja kaupallisen aineiston välillä säilytetään selkeänä. Allakka-sivuilla julkaistun lukijakyselyn otsikkona oli ”Kehitä kanssamme Tampereen autoliikkeitä”. Vastaajia kehotettiin palauttamaan kysymyslomake joko Aamulehden postiosoitteeseen tai lehden palvelukonttoriin. Kyselyllä ei ollut mitään tekemistä lehden toimituksellisen aineiston kanssa.Neuvoston mielestä kaupallisia tarkoitusperiä palvelevat kyselyt on selkeästi erotettava lehden toimituksellisesta aineistosta. Merkitystä ei ole tällöin sillä, onko kyselyn laatinut joku lehtitalon omista yksiköistä. Aamulehden julkaisema lukijakysely oli aukeaman kokoinen. Se sisälsi erilaisia osioita, rastittavia tai ympäröitäviä vastausvaihtoja, kuvia autoliikkeiden logoista ja automerkkien tunnuksista. Kokonaisuus erottui neuvoston mielestä selvästi lehden toimituksellisesta osuudesta. Neuvosto katsoo näin ollen, että Aamulehti ei kyselyn julkaistessaan rikkonut hyvää journalistista tapaa.