2242/SL/95

Vapauttava

Sanomalehti julkaisi ilmoituksen, jossa kerrottiin, että henkilö XX oli nimitetty yhtiön aluemyyntipäälliköksi. Otsikkona tässä pikkuilmoituksessa oli XX:n nimi, tummalla ja suurikokoisin kirjaimin painettuna. Myös tekstissä ollut tuotenimi oli painettu muuta tekstiä suurikokoisempana ja isoin kirjaimin. Ilmoitus oli ympäröity tavanomaista palstaviivaa tummemmalla ja paksummalla viivalla. Ilmoitus erottui välittömästi toimituksellisesta aineistosta.

KANTELUAamulehti julkaisi 28.5.1995 lehden taloussivulla tekstin, jonka luonnetta kantelija ei pysty varmasti päättelemään. Otsikkona oli mustalla painettu henkilön nimi ja tekstissä kerrottiin, että hänet oli nimitetty tietyn yrityksen aluemyyntipäälliköksi. Kyseessä saattoi olla toimituksen tekemä nimitysuutinen, todennäköisemmin se oli kuitenkin ilmoitus. Kantelijan mielestä toimituksellisen ja kaupallisen aineiston välinen raja oli tässä hämärtynyt.LEHDEN VASTAUSAamulehden puolesta, päätoimittajan sijaisena vastauksen antanut Sakari Kumpulainen toteaa, että kyseessä oli mainos. Siinä oli valokuva ja selkeä kehys, joskin ”ilmoitus” -sana puuttui. Tämä oli virhe. Toisaalta lehti julkaisee nimitysuutisensa omalla palstallaan, jolla ei julkaista valokuvia.RATKAISUTiedonvälityksen luotettavuuden säilyttäminen edellyttää, että raja kaupallisen ja toimituksellisen aineiston välillä pidetään selkeänä.Helsingin Laakeri Oy:n ilmoitus sisälsi tiedon, että henkilö XX oli nimitetty yhtiön aluemyyntipäälliköksi, ilmoituksessa oli lisäksi hänen kuvansa. Ilmoitus poikkesi ulkonäöltään toimituksellisesta aineistosta: Noin kymmenen rivin pikkuilmoituksessa oli otsikkona tummalla ja suurikokoisin kirjaimin painettu henkilön nimi. Myös tekstissä ollut tuotenimi oli painettu muuta tekstiä suurikokoisempana ja isoin kirjaimin. Tekstipätkän kokonaisilme erosi näiden seikkojen vuoksi toimituksellisesta tekstistä. Ilmoitus oli ympäröity tavanomaista palstaviivaa tummemmalla ja paksummalla viivalla. Neuvoston mielestä kyseinen ilmoitus erottui selkeästi toimituksellisesta aineistosta, eikä lehti ollut ilmoituksen julkaistessaan rikkonut hyvää journalistista tapaa.