2234/IL/95

Langettava

Ilmaisjakelulehden mainokset julkaistiin lehden Business extraksi nimeämillä sivuilla. Mainokset muistuttivat sekä tekstityypiltään että kuvitukseltaan tavanomaista toimituksellista aineistoa. Business Extra -otsikko joidenkin sivujen ylälaidassa ei riittänyt kertomaan lukijalle, että kyse oli mainoksista. Lehdelle annettiin huomautus hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

KANTELUKantelun mukaan Ilta-Savon numerossa 1/95 oli useita tekstimainontaa sisältäneitä juttuja, esimerkiksi ”Business Extrassa” ollut artikkeli Suomen Arvopantista sekä YIT:stä ja Atria Oy:stä kertoneet jutut. Kantelijat katsovat, että kyseiset jutut olivat selkeää tuote- ja yritysmainontaa. Niitä ei ollut kuitenkaan millään tavoin erotettu lehden toimituksellisesta aineistosta.LEHDEN VASTAUSIlta-Savon päätoimittaja Jussi Soininen toteaa, että lehti on aina pyrkinyt toimimaan hyvän lehtimiestavan mukaisesti. Kaikki kantelussa mainitut, Business Extra -nimikkeen alla olevat jutut olivat maksullisia mainoksia. Kantelijat olivat, aivan oikein, kyenneet erottamaan ne lehden journalistisesta aineistosta. Kyseinen numero oli ensimmäinen, joka ilmestyi aikakauslehden muodossa. Lehtitiedot sisältäneestä laatikosta oli tekstinkäsittelyvaiheessa pudonnut pois joukko tietoja, niiden joukossa maininta Businessliitteestä ilmoitussivuina. Muissa lehdissä tämä maininta on ollut. RATKAISUTiedonvälityksen uskottavuuden säilyttäminen edellyttää, että raja toimituksellisen ja kaupallisen aineiston välillä pidetään selvänä.Ilta Savossa olleet mainokset ”Suomen Arvopantti – edullista lainaa luottamuksella”, ”Räätälöityä laatua Turo Tailorista”, ”YIT: Yhdessä, Itsenäisesti, Taidolla” ja ”Atria Oy tekee makkaran mieleiseksenne” julkaistiin lehden Business extraksi nimeämillä sivuilla. Mainokset muistuttivat sekä tekstityypiltään että kuvitukseltaan tavanomaista toimituksellista aineistoa. Business Extra -otsikko joidenkin sivujen ylälaidassa ei riittänyt kertomaan lukijalle, että kyse oli mainoksista. Lukijan on voitava välittömästi havaita, milloin kyse on mainoksesta, milloin toimituksellisesta aineistosta. Ilta Savon julkaisemat mainokset olivat kuitenkin aivan kuin toimituksellisia juttuja. Neuvosto toteaa, että tavanomainen ilmoitus-merkintä tai muualla lehdessä oleva maininta sivujen mainosluonteesta eivät nekään olisi riittäneet erottamaan näitä mainoksia toimituksellisista jutuista. Edellä esitetyillä perusteilla neuvosto antaa Ilta-Savolle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.