2232/SL/95

Langettava

Sanomalehden autoesittelyssä esiteltiin maastoauton teknisiä ominaisuuksia ja kerrottiin koeajon vaikutelmista. Yleisarvio autosta oli myönteinen, mutta autoa luonnehdittiin myös kompromissiksi. Artikkelin sävy tai sanavalinnat eivät luoneet mainosmaista vaikutelmaa. Neuvoston mielestä kyseessä oli tavanomainen, informatiivinen autoesittely, eikä artikkeli rikkonut hyvää journalistista tapaa.Samassa lehdessä julkaistu sivunkokoinen ilmoituskooste oli painettu muuta lehteä jonkin verran tummemmalle paperille. Ylälaidoissa oli "ilmoitus"-merkinnät ja niiden alla pienellä painetut, sivun luonteesta kertoneet tekstinpätkät. Sivulla käytetty grafiikka erosi muutenkin jonkin verran toimituksellisista sivuista. Sivun neljä mainosjuttua oli toisaalta laadittu tavanomaisen toimituksellisen aineiston tapaan, otsikointia myöten. Myöskään sivun kuvituksesta ei välittynyt mainosmaista vaikutelmaa. Ilmoituskooste ei näin ollen erottunut välittömästi toimituksellisesta aineistosta, minkä vuoksi lehdelle annettiin huomautus.

KANTELUIltalehti julkaisi 5.5.1995 artikkelin ”Maasturi luo vapauden tunnetta käyttäjäänsä”. Kantelija pitää juttua piilomainontana. Lehden julkaisema Hyötyklubi-ilmoituskokonaisuus ei kantelijan mielestä puolestaan erottunut riittävän selvästi toimituksellisesta aineistosta. LEHDEN VASTAUSIltalehden päätoimittaja Pekka Karhuvaara toteaa, että maastoauton esittely oli asiallinen ja paljon yksityiskohtaista tietoa sisältävä. Toimittaja oli perusteellisen koeajon jälkeen arvioinut kyseisen auton hyväksi. Kuitenkin hän kiinnitti huomiota myös auton puutteisiin, muun muassa heikkoon tehoon. Päätoimittaja toteaa vielä yleisesti, että tuote-esittelyt ovat keskeinen osa sanomalehden sisältöä.Hyötyklubissa kuljetus- ja moottorialan ilmoittajat käyttävät mainostilaa tiedotteidensa julkaisemiseen. Sivun ilmoituksellinen luonne ilmenee selvästi. Sivupään, otsikoiden ja leipätekstin kirjasintyyppi poikkeaa täysin toimituksellisessa tekstissä käytetystä. Molemmissa yläkulmissa on ”ilmoitus”-merkintä. Sivun pohjaväri on harmaa, kun se toimituksellisessa tekstissä on valkoinen. Alalaitaan on painettu yritysten logot. Sivun yläosassa kerrotaan sivun luonteesta ”yritykset kertovat itse itsestään Hyötyklubi-sivuilla”.Päätoimittajan mielestä kantelulla ei ole asiallisia perusteita.RATKAISUTiedonvälityksen luotettavuuden säilyttäminen edellyttää, että raja kaupallisen ja toimituksellisen aineiston välillä pidetään selvänä ja että piilomainonta torjutaan.”Maasturi luo vapauden tunnetta käyttäjäänsä” -artikkelissa esiteltiin Terrano II -merkkisen maastoauton teknisiä ominaisuuksia ja kerrottiin koeajon vaikutelmista. Yleisarvio autosta oli myönteinen, mutta autoa luonnehdittiin toisaalta myös kompromissiksi. Tiettyjä puutteita ja vähemmän onnistuneita yksityiskohtia tuotiin esille. Artikkelin sävy tai sanavalinnat eivät luoneet mainosmaista vaikutelmaa. Neuvoston mielestä kyseessä oli tavanomainen, informatiivinen autoesittely, eikä lehti ole artikkelia julkaistessaan rikkonut hyvää journalistista tapaa.Samassa lehdessä julkaistu Hyötyklubin sivunkokoinen ilmoituskooste oli painettu muuta lehteä jonkin verran tummemmalle paperille. Ylälaidoissa oli ”ilmoitus”-merkinnät ja niiden alla pienellä painetut, sivun luonteesta kertoneet tekstinpätkät. Alalaidassa rivi yrityslogoja. Sivulla käytetty grafiikka erosi muutenkin jonkin verran toimituksellisista sivuista.Sivulla olleet neljä mainosjuttua oli toisaalta laadittu tavanomaisen toimituksellisen aineiston tapaan. Kahdessa niistä käsiteltiin yleisluontoisia kysymyksiä, itäliikenteen rajanylityspaikkoja ja säiliöautoliikenteen kuljetusjärjestelmiä. Näiden juttujen otsikotkin olivat kuin tavanomaisia uutisotsikoita. Sivulla olleet kaksi mustavalkoista kuvaa eivät välittäneet mainosmaista vaikutelmaa eikä sivulla ollut muutenkaan mainosmaisia piirteitä. Hyötyklubi-sivu ei näin ollen erottunut välittömästi toimituksellisesta aineistosta.Edellä mainituilla perusteilla neuvosto antaa Iltalehdelle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.