2231/SL/95

Vapauttava

Ahvenanmaalainen sanomalehti kritisoi STT:n Ahvenanmaan kirjeenvaihtajan esiintymistä eräässä lehdistötilaisuudessa. Lehden mukaan kirjeenvaihtaja oli väittänyt ahvenanmaalaisten haluavan, että maakunnan rajavartijat käyttäisivät univormujen sijasta polvitupsuisia asuja. Lehti viittasi aiempiin tapauksiin, jolloin se oli joutunut kyseenalaistamaan kirjeenvaihtajan pätevyyden. Neuvosto piti kirjeenvaihtajaan kohdistunutta kritiikkiä kärkevänä. Se kohdistui kuitenkin kirjeenvaihtajaan työhön, jota on voitava julkisesti arvioida. Lehti julkaisi kirjeenvaihtajan vastineen lyhentämättömänä. Lehden ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUKantelija toimii Suomen Tietotoimiston kirjeenvaihtajana Ahvenanmaalla. Hän osallistui lehdistötilaisuuteen, joka järjestettiin Ahvenanmaalla vierailulla olleen sisäasiainministerin haastattelemiseksi. Lehdistötilaisuudessa käsiteltiin kysymystä Ahvenanmaan rajavartijoiden varusteista, joiden sotilaallinen luonne oli herättänyt keskustelua. Tässä yhteydessä kantelija käytti omassa puheenvuorossaan, uniformun vastapainoksi, termiä ”knätofsar”. Tidningen Ålandin Sticket -palstalla 28.4.1995 palattiin tähän kantelijan puheenvuoroon toteamalla, että ”kantelijan mielestä ahvenanmaalaiset haluavat, että merivartijat käyttäisivät polvitupsuja”. Lehti kyseenalaisti kantelijan sopivuuden journalistiksi. Kantelija huomauttaa, että lehti ei ollut ottanut kantelijaan yhteyttä ennen tämän hyökkäyksen julkistamista. Neljää päivää myöhemmin lehti julkaisi kantelijan vastineen, varustettuna kuitenkin huomautuksella, jonka mukaan kyseessä ei oikeastaan ollut mikään vastine.Toukokuun 5. päivän ”sticken” -palstalla käsiteltiin jälleen kantelijan toimintaa. Otsikon ”Klavertramp” alla kantelijaa kehotettiin vaikenemaan ja antamaan keskustelut maakunnassa vierailevien tahojen kanssa muiden hoidettavaksi.Kantelija katsoo väitteiden olleen sekä henkilökohtaisesti että ammattikunniaa loukkaavia ja vahingoittaneen hänen työtehtäviensä hoitamista. Kantelija toteaa, että hän ei ole poliittinen kommentaattori tai kolumnisti eikä hänellä ole julkisia luottamustehtäviä. LEHDEN VASTAUSTidningen Ålandin päätoimittaja Harry Jansson toteaa, että pääkirjoituksissa esitettyihin näkemyksiin, kuten Sticket-palstalle, ei pyydetä etukäteen kommentteja kritiikin kohteeksi joutuvilta. Kantelijan vastine julkaistiin viivytyksettä, vaikka se oli osittain luonteeltaan mielipidekirjoitus.Kantelijan aviomiehen monisanainen mielipidekirjoitus julkaistiin Tidningen Ålandissa 5.5. ja lehti kommentoi tämän yhteydessä uudestaan kantelijan kömmähdystä (klavertrampet). Tällainen kommentointi kuuluu lehden tehtäviin.RATKAISUTidningen Ålandin Sticket -palstan otsikkona 28.4. oli ”Lämplig FNB- korrespondent?”. Kantelijaa kritisoitiin hänen lehdistötilaisuudessa käyttämästään sanavalinnasta ja mainittiin, että lehti oli jo aiemmin joutunut toteamaan, että kantelija ei ole kyennyt täyttämään neutraalin uutisvälityksen vaatimuksia.Neuvosto piti kantelijaan kohdistunutta kritiikkiä kärkevänä. Kritiikki kohdistui kuitenkin kantelijaan hänen työssään, jota on voitava julkisesti arvioida. Kantelija vastasi arvosteluun vastineessaan, jonka lehti julkaisi lyhentämättömänä.Lehti palasi asiaan vielä viikkoa myöhemmin. Välittömänä syynä oli samassa numerossa julkaistu mielipidekirjoitus. Siinä arvosteltiin hyökkäystä, jonka katsottiin kohdistuneen kantelijan henkilöön. Lehti vastasi tähän toteamalla mm. arvostelleensa kantelijan työtapoja eikä kantelijaa yksityishenkilönä. Neuvoston mielestä tätä, alaotsikolla ”Klavertramp” julkaistua kommenttia ei voida pitää henkilökohtaisesti loukkaavana. Se oli osa asiasta käytyä keskustelua, jossa kantelijankin näkemykset oli julkaistu.Edellä esitetyillä perusteilla neuvosto katsoo, että Tidningen Åland ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.