2228/SL/95

Langettava

Sanomalehti julkaisi Esko Ahon kannanoton uuden hallituksen ministerivalinnoista. Lyhyehkö uutinen perustui suoraan toisessa lehdessä julkaistuun haastatteluun ja siitä tehtyyn STT:n lyhennelmään. Kun uutisen lainannut sanomalehti ei maininnut tietolähdettä, annettiin lehdelle huomautus hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

KANTELUTurun Päivälehti julkaisi 22.4.1995 uutisen ”Aho tyytymätön sitoutumattoman valintaan maatalousministeriksi”. Uutinen perustui Suomen Tietotoimiston tekemään lyhennelmään haastattelusta, jonka Keskustan puheenjohtaja Esko Aho myönsi Suomenmaalle ja joka julkaistiin lehdessä 21.4.1995.Suomen Tietotoimiston haastattelulyhennelmässä oli maininta, jonka mukaan Aho oli antanut kommenttinsa Suomenmaalle. Turun Päivälehti oli ainoa, joka ei asiasta kirjoittaessaan maininnut Suomenmaata uutislähteenä.LEHDEN VASTAUSTurun Päivälehden päätoimittaja Antti Vuorenrinne toteaa, että hyvä journalistinen tapa edellyttää yleisesti lähteen mainitsemista. Ei voida kuitenkaan sanoa, että lähteen mainitsematta jättäminen rikkoisi kaikissa tapauksissa hyvää lehtimiestapaa. Lehdellä on oltava mahdollisuus harkita lähdemaininnan merkittävyyttä. Vaatimus, jonka mukaan lehden pitäisi aina mainita esimerkiksi poliittisessa keskustelussa puheenvuoroja julkaisseiden muiden lehtien nimet, on kohtuuton. Kantelun tarkoittama uutinen sisältyi kokonaisuuteen, johon oli koottu mahdollisimman paljon pieniä uutisia. Tämän vuoksi myös STT:n jutusta poistettiin kokonainen kappale. Tuohon kappaleeseen sisältyi myös viittaus Suomenmaan haastatteluun. Lähteen mainitseminen ei olisi tuonut uutiseen mitään uutta oleellista informaatiota eikä lähteen poisjättäminen näin ollen rikkonut tässä tapauksessa hyvää journalistista tapaa.RATKAISUTurun Päivälehti julkaisi Esko Ahon kannanoton ”Aho yllättyi Hemilän valinnasta”. Lyhyehkö uutinen perustui suoraan Suomenmaan uutiseen ja siitä tehtyyn STT:n lyhennelmään, josta ilmeni, että kyse oli Suomenmaassa julkaistusta kommenteista. Turun Päivälehti ei maininnut tietolähdettä ja vetosi tarpeeseen lyhentää uutista ja siihen, ettei lähteen mainitseminen ollut oleellinen.Neuvosto toteaa, että hyvä journalistinen tapa edellyttää tietolähteen mainitsemista, jos tiedotusväline julkaisee toisen hankkimia ja julkaisemia tietoja. Viittaaminen palstatilan pienuuteen ei ole riittävä peruste sille, että uutislähde jätetään mainitsematta. Neuvosto antaa näin ollen Turun Päivälehdelle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.