2225/MTV/95

Langettava

Viikoittaisessa viihde- ja keskusteluohjelmassa luettiin joka lähetyskerralla myös katsojien faksilla lähettämiä viestejä. Erään viestinlähettäjän nimi mainittiin toistuvasti, vaikka tämä oli halunnut käyttää nimimerkkiä ja pyytänyt, että hänen nimeään ei kerrottaisi ohjelmassa. Neuvosto antoi televisioyhtiölle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

KANTELUKantelija toteaa, että MTV 3:n ohjelmassa ”Hyvät, pahat ja rumat” on toistuvasti mainittu kantelijan nimi, vaikka hän on kieltänyt nimensä kertomisen. Kantelun mukana on toistakymmentä faksia, jotka kantelija on lähettänyt kyseiseen ohjelmaan kevätkaudella 1995. Fakseissa pyydetään, että lähettäjän nimeä ei kerrota ”Taas on pyydettävä, ettei nimeäni paljastettaisi/Ja taas on syytä olla mainitsematta nimeäni”.MTV Oy:n VASTAUSMTV Oy:n puolesta vastannut johtaja Jorma Sairanen katsoo, että faksien lukeminen televisio-ohjelmassa on verrattavissa lehtien yleisönosastoon. Erona on se, että suuri osa ohjelmista, joissa fakseja luetaan, lähetetään suorana. Esimerkiksi ”Hyvät, pahat ja rumat” -ohjelmassa luettavat faksit valitaan mainoskatkon aikana. Ratkaisut on tehtävä nopeasti, eikä vakiintunutta käytäntöä ole vielä muodostunut.Faksien lukemisen tavoitteena on tuoda esiin katsojien mielipiteitä ja saada palautetta. Useimmat mielipiteet koskevat ohjelmassa esiintyviä henkilöitä. Tämän vuoksi televisioyhtiön on saatava tietoonsa myös faksin lähettäjän nimi. Johtaja Sairanen toteaa, että kantelun käsitteleminen Julkisen sanan neuvostossa on MTV:n kannalta hyödyllistä. Yhtiö tulee tarkistamaan faksien käsittelyohjeita, jotta tämänkaltaiset tapaukset pystytään jatkossa välttämään.RATKAISUHyvä journalistinen tapa edellyttää, että omassa tiedotusvälineessä nimimerkillä esiintyvän ihmisen henkilöllisyyttä ei paljasteta. Nimimerkillä varustetut, lehtien yleisönosastoon tarkoitetut kirjoitukset ja televisio-ohjelmaan luettavaksi lähetetyt faksit ovat tässä suhteessa samassa asemassa. Tiedotusvälineen on kunnioitettava niille esitettyä pyyntöä nimimerkin käyttämisestä. Jos mielipiteen asianmukainen julkaiseminen edellyttäisi lähettäjän oikean nimen kertomista, on mielipiteen julkaisemisesta luovuttava. Tiedotusvälineen on aina tarkistettava, onko mielipiteen esittäjä esittänyt nimimerkin käyttämistä koskevan pyynnön. Kiire ei riitä perusteeksi tarkistamisen laiminlyömiselle tai nimimerkin käyttöä koskevan pyynnön syrjäyttämiselle. Hyvät, pahat ja rumat -ohjelmassa on toistuvasti kerrottu kantelijan nimi, vaikka hän on ohjelmaan lähettämissään viesteissä pyytänyt, että hänen nimeään ei paljasteta. Neuvosto antaa MTV:lle tämän vuoksi huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.