2219/IL/95

Langettava

Ilmaisjakelulehden välissä oli vaaliliite, joka poikkeavan sivukoon vuoksi erottui selvästi lehden muusta aineistosta. Toisaalta lehden etukannen laatikossa todettiin lihavoitetuin kirjaimin "Äiti Maa Liite keskiaukeamalla" ja itse liitteessä oli lehden logo ja vaaliliitemaininta. Nämä olivat omiaan hämärtämään rajaa vaaliliitteen ja lehden toimituksellisen aineiston välillä. Lehdelle annettiin huomautus hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

KANTELUUutis-Karjala -nimisessä ilmaisjakelulehdessä julkaistiin 26.2.1995 liite nimeltään Äiti maa. Liitteen 2. sivulla sitä nimitettiin Uutis-Karjalan vaaliliitteeksi. Etusivullaan lehti kertoi, että Äiti maa -liite löytyy lehden keskiaukeamalta.Saman päivän pääkirjoituksessaan lehti totesi, että Uutis-Karjala täyttää sisällöllisesti sanomalehdelle asetettavat vaatimukset. Äiti maa -liite oli kuitenkin yhden kansanedustajaehdokkaan vaali-ilmoitus, joten sitä ei olisi pitänyt julkaista lehden toimituksellisen aineiston osana. Lehden olisi pitänyt selkeästi kertoa lukijoillaan, mistä oli kysymys.LEHDEN VASTAUSUutis-Karjalan päätoimittaja Esko Immosen mukaan kyseinen vaaliliite oli tyypillinen maksettu mainos, joka erosi typografialtaan selvästi muusta lehdestä. Liitteellä oli erillinen nimi ”Äiti maa” ja se oli lehden keskiaukeamalla poikittain. Liitteen sivunumerointi ja kirjasintyyppi poikkesivat lehdessä käytetystä. Liitteen suunnittelija oli lisännyt siihen maininnan ”Uutis-Karjala, sunnuntai 26.2.1995, Vaaliliite” ja kirjapainon nimen. Toimitus ei tiennyt lisäyksestä eikä liite edes käynyt toimituksessa luettavana. Lehti joutui näin ollen liitteen laatineen vaaliehdokkaan pelinappulaksi, mistä lehti ei voi olla vastuussa. Päätoimittaja pitää kantelua aiheettomana.RATKAISUTiedonvälityksen luotettavuuden säilyttäminen edellyttää, että raja toimituksellisen ja muunlaisen aineiston välillä pidetään selvänä.Uutis-Karjalan välissä ollut vaaliliite poikkesi sivukooltaan selvästi muusta lehdestä ja erottui siten omaksi liitteekseen. Toisaalta lehden etukannen laatikossa todettiin lihavoitetuin kirjaimin ”Äiti Maa Liite keskiaukeamalla” ja itse liitteessä oli Uutis-Karjalan logo ja vaaliliitemaininta. Päätoimittajan mukaan tämä jälkimmäinen maininta oli lisätty liitteeseen toimituksen tietämättä eikä liite edes käynyt toimituksen luettavana. Neuvosto toteaa omasta puolestaan, että päätoimittajan vastuu ulottuu myös mainosaineistoon. Hyvä journalistinen tapa edellyttää, että lehti varmistuu mainosaineiston ja toimituksellisen aineiston erotettavuudesta.Lehden etusivun toimituksellisessa tekstissä ollut maininta vaaliliitteestä oli luonteeltaan tutustumiskehotus. Niin tämä kuin itse liitteessäkin ollut Uutis-Karjalan logo/vaaliliite -maininta olivat omiaan hämärtämään rajaa vaaliliitteen ja lehden toimituksellisen aineiston välillä. Neuvosto antaa tämän vuoksi Uutis-Karjalalle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.