2218/AL/95

Langettava

Vammaisjärjestön lehti julkaisi pikku-uutinen nimeltä mainitun ilmanvaihtimen uudistumisesta. Tuoteuudistuksesta kertomiselle oli journalistisia perusteita. Tekstistä ei kuitenkaan riittävän selvästi ilmennyt, että se perustui kokonaisuudessaan yrittäjän antamiin tietoihin. Tuoteuudistuksen markkinointi sai tukea toimituksellisesta arvovallasta. Esittelystä tuli tekstimainontaa. Lehdelle annettiin huomautus.

KANTELUKeuhkovammaliiton Silmu-lehden numerossa 1/1995 syyllistyttiin kantelijan mukaan tekstimainontaan. Kantelija viittaa lehden julkaisemaan Hengetär -ilmanvaihtimen esittelyyn, joka tapahtui otsikon ”Tuoteuutuudeta” alla. Lehti julkaisi samassa numerossaan myös kyseisen ilmanvaihtimen maksetun mainoksen. Kantelija katsoo, että lehden menettely oli erityisen tuomittavaa, koska kyse oli potilasjärjestön antamasta, potilaille suunnatusta ”informaatiosta”.LEHDEN VASTAUSSilmu-lehden päätoimittaja Pertti Paakkinen kertoo, että uutuustuotepalstalla on kerrottu lukijoita, hengityselinsairauksia sairastavia tai heidän omaisiaan, mahdollisesti kiinnostavista tuotteista. Palstalla ei ole otettu kantaa tuotteiden ominaisuuksiin, vaan on mainittu niiden perustuvan tuottajan ilmoitukseen. Uutisella ei ollut minkäänlaista kytkentää toisaalla lehdessä olleeseen mainokseen. Ilmoitusmateriaali ei edes kulje toimituksen kautta. Palsta on lehden numerosta 2/95 lukien lopetettu, koska se muun muassa tilanpuutteen vuoksi oli satunnainen ja suppea.RATKAISUTiedonvälityksen uskottavuuden säilyttäminen edellyttää, että piilomainonta torjutaan. Ilmoitus- ja mainoskorosteiset tiedotteet ilman olennaista uutis- ja tiedotussisältöä eivät kuulu lehtien tekstipalstoille. Silmu-lehden julkaisema pikku-uutinen Hengetär-ilmanvaihtimen uudistumisesta alkoi maininnalla ”Suomen luxusilma Oy ilmoittaa..” Tämän jälkeen seurasi selvitys suodattimen teknisistä ominaisuuksista. Neuvoston käsityksen mukaan ilmansuodattimen uudistaminen oli seikka, jolla oli informaatioarvoa lehden lukijoille. Tuoteuudistuksesta kertomiselle oli siten journalistisia perusteita. Tekstistä ei neuvoston mielestä kuitenkaan riittävän selvästi ilmennyt, että se perustui kokonaisuudessaan yrittäjän antamiin tietoihin. Tuoteuudistuksen markkinointi sai tukea toimituksellisesta arvovallasta ja sen esittelystä tuli tekstimainontaa. Kantelija kiinnitti huomiota lisäksi siihen, että lehti julkaisi samassa numerossaan kyseisen ilmanvaihtimen mainoksen. Neuvoston mielestä tässä ei ole kuitenkaan osoitettu mitään asiatonta kytkentää. Edellä olevilla perusteilla neuvosto antaa Silmu-lehdelle huomautuksen hyvän journalistisen tavan vastaisesta tekstimainonnasta.