2207/IL/95

Langettava

Ilmaisjakelulehden hääliitteessä oli lyhyehköjä juttuja mm. hääkampauksesta, puvun valinnasta, häälahjojen hankinnasta ja hääkoristeluista. Paikalliset yrittäjät kertoivat muodissa olevista suuntauksista ja omasta tarjonnastaan. Samassa numerossa oli myös näiden yrittäjien mainoksia. Juttuihin sisältyi lukijoiden kannalta hyödyllistä informaatiota. Ne oli kuitenkin laadittu kritiikittömästi yksittäisten yrittäjien ehdoilla, päätarkoituksena heidän etunsa edistäminen. Lehdelle annettiin huomautus hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

KANTELUKantelija katsoo, että Tampereen Kaupunkiviesti -nimisessä ilmaisjakelulehdessä on ollut koko ajan linjana se, että toimituksellinen aineisto laaditaan valtaosin maksettujen ilmoituksen aiheista ja tuotteiden nimiä käyttäen. Kantelija toteaa, että tämä ei anna lukijoille puolueetonta tietoa käsiteltävistä aiheista eikä ole hyvän journalistisen tavan mukaista. Kantelun liitteenä oli Tampereen Kaupunkiviestin 18.3.1995 ilmestynyt numero.LEHDEN VASTAUSTampereen Kaupunkiviestin päätoimittaja Kari Hannunen toteaa, että kyseisen numeron teemana oli häät. Teemaa käsiteltiin laajasti, juttuja tehtiin niin häälahjoista kuin puvuistakin, kukista ja koristeista. Juttujen kohteet valittiin etukäteen, lehden tuntemien ja luotettaviksi tiedettyjen yritysten joukosta. Teema liittyi Tampereella kevättalvella pidettyyn häätapahtumaan.Ainoatakaan juttukohdetta ei valittu ilmoitussitoumuksen perusteella. Jos ilmoittelua rajoitettaisiin sellaisten teemojen yhteydessä, jotka käsittelevät yritysten omaa toimialaa, olisi se kilpailun rajoittamista. Teemanumerot vetävät alan yrityksiä laidasta laitaan, myös niitä, joista julkaistaan juttu. Päätoimittaja mainitsee vielä, että kantelija edustaa erästä toista häätapahtumaa. Kantelijan edustama tapahtuma ei nyt osunut lehden yhteistyökumppaniksi. RATKAISUHyvä journalistinen tapa edellyttää, että tekstimainonta torjutaan. Lehden sivujen tulee perustua toimituksellisiin arviointeihin, jotta yleisön luottamus tiedonvälitykseen voidaan säilyttää.Tampereen Kaupunkiviestissä julkaistiin useampisivuinen hääliite, jossa oli lyhyehköjä juttuja mm. hääkampauksesta, puvun valinnasta, häälahjojen hankinnasta ja hääkoristeluista. Näissä jutuissa paikalliset yrittäjät kertoivat omasta muodissa olevista suuntauksista ja omasta tarjonnastaan. Samassa numerossa oli myös niiden elinkeinonharjoittajien mainoksia, joita jutuissa haastateltiin.Neuvoston mielestä juttuihin sisältyi lukijoiden kannalta sinänsä hyödyllistä informaatiota. Myöskään erilaisten teemakokonaisuuksien julkaisemista ei sellaisenaan voida pitää hyvän journalistisen tavan vastaisena. Tässä tapauksessa neuvosto kuitenkin totesi, että jutut oli laadittu kritiikittömästi yksittäisten yrittäjien ehdoilla. Niiden päätarkoitukseksi muodostui edistää asianomaisten yritysten kaupallisia etuja.Näillä perusteilla neuvosto katsoo, että Tampereen Kaupunkiviesti on tekstimainontaa julkaisemalla rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.