2187/YLE/95

Vapauttava

Kotimaan katsauksen raportissa käsiteltiin metsäkiistaa, joka kärjistyi yhteismetsän hoitokunnan aloitettua hakkuut kiistanalaisiksi tiedetyillä alueilla. Hoitokunnan mielestä ohjelma oli vääristelevä, koska hakkuiden jatkamista koskenutta toimenpidekieltoa ei ensivaiheessa toimitettu perille lain vaatimalla tavalla. Keskeistä oli kuitenkin se, että toimenpidekiellon tiedoksiantaminen osoittautui osoittautunut tavanomaista hankalammaksi ja tästä ohjelmassa kerrottiin. Lisäksi ohjelman toimittaja on ilmoittanut pyytäneensä hoitokunnan toiminnanjohtajalta kommentteja, mistä tämä oli kieltäytynyt. Neuvoston mielestä ohjelmassa ei rikottu hyvää journalistista tapaa.

KANTELUTV 2:n Kotimaan katsauksessa 20.2.1995 käsiteltiin Kuusamon yhteismetsän hakkuita. Ohjelmassa kerrottiin, kuinka hakkuita koskenut toimenpidekielto toimitettiin yhteismetsälle tiedoksi. Kantelijan mukaan ohjelma oli tarkoitushakuinen ja sen tiedoissa oli oleellisia virheitä.Kyseinen toimenpidekielto oli Oulun lääninhallituksen hallintoasiassa antama päätös jota koskien on noudatettava lakia tiedoksiannosta hallintoasioissa. Tiedoksianto on toimitettava joko postitse, saantitodistusta käyttäen tai haastetiedoksiannolla, jonka tekee yleensä haastemies tai poliisi. Laki ei mahdollista puhelimitse tai telekopion välityksellä tehtyä tiedoksiantoa. Tiedoksianto tapahtui lain säännöksiä noudattaen, mutta ohjelmassa pyrittiin antamaan siitä virheellinen kuva.Ohjelmassa väitettiin virheellisesti, että Kuusamon yhteismetsän toimiston ovi olisi ollut suljettuna ja että poliisi olisi yrittänyt antaa päätöksen tiedoksi toimistossa. Ovi oli suljettuna ainoastaan henkilökunnan ruokatunnin ajan, klo 11.30 – 12.30. Päätös saapui poliisille klo 15:n aikoihin. Väite, jonka mukaan yhteismetsän johto olisi pakoillut tiedoksiantoa, oli suorastaan lapsellinen. Perätön oli myös väite, jonka mukaan Kuusamon piirin nimismies olisi antanut yhteismetsän johtohenkilöille puoli tuntia aikaa ilmoittautua. Tämä väite on viimeksi tarkastettu 22.2.1995 nimismieheltä.YLE:n VASTAUSTuottaja Timo Keräsen antamassa vastauksessa todetaan, että toimenpidekiellon toimittaminen yhteismetsälle oli yksi vaihe pitkään jatkuneessa suojelukiistassa. Yle on seurannut kiistan vaiheita ja kertonut Kuusamon yhteismetsän toiminnasta jo ennen suojelukiistan kärjistymistä.Kuusamon yhteismetsän oikaisupyyntö ja kantelu ovat perusteettomia, koska ohjelmassa ei ollut oleellisia asiavirheitä. Oulun lääninhallituksesta soitettiin aamulla 20.2.1995 yhteismetsän toimistoon ja kerrottiin toimenpidekiellosta. Tämän jälkeen toimistoon ei saatu yhteyttä. Kotimaan katsauksessa käsiteltiin nimenomaan tätä tapausta. Yleinen käytäntö on, että tällaiset päätökset toimitetaan asianosaisille ensin telefaksina ja samanaikaisesti virallista tietä.Kotimaan katsaus pyysi Yhteismetsän toiminnanjohtajalta haastattelua kyseiseen ohjelmaan, mutta hän kieltäytyi. Ohjelman toimittaja Tenho Tornberg kertoo omassa selvityksessään vielä, että hän soitti Oulun lääninhallitukseen ja luontoaktivisteille ollessaan matkalla tekemään juttua. Ympäristöpäällikkö kertoi tuolloin, että päätös toimitetaan Kuusamaan linja-autolla ja että yhteismetsän telefaksi ei ollut toiminnassa, joten päätöstä ei voitu sen vuoksi toimittaa etukäteen kirjallisena. Ylitarkastaja Hyvärinen kertoi, että yhteismetsän toimistoon oli soitettu aamulla ja kerrottu asiasta, mutta telefaksin käyttö ei enää onnistunut. Kello 11. jälkeen toimistoon ei päässyt enää myöskään puhelimella. Useat henkilöt vahvistavat tämän seikan.Toimittaja oli nimismiehen huoneessa, kun tämä tarkisti, oliko poliisi onnistunut viemään päätöksen Yhteismetsälle. Tiedoksiantoa ei voitu suorittaa, koska ovi ollut suljettuna. Toimittaja pyysi päästä seuraamaan seuraavaa yritystä, ja nimismies kertoi panevansa viestin kiertämään yhteismetsän johtohenkilöille. Seuraavan yrityksen ajankohdaksi sovittiin 15.40 ja tuolloin oli toimisto jo auki. Poliisipartio oli kuitenkin lähtenyt tavoittamaan yhteismetsän hoitokunnan puheenjohtajaa muualta.Toimittaja Petri Heikkilä oli Tornbergin mukana ja vahvisti puhelimitse Tornbergin kuvauksen pitävän paikkansa.LISÄSELVITYSNimismies Mikko Sormunen toteaa, että hän ryhtyi 20.2.1995 toimenpiteisiin toimenpidekiellon tiedoksiantamiseksi yhteismetsän hoitokunnalle. Päivän aikana yhteismetsän toimistoon ei saatu puhelin- tai telefaksi -yhteyttä. Poliisin päivystäjä soitteli sitten, nimismiehen pyynnöstä, hoitokunnan puheenjohtajalle ja muille henkilöille, jotta tiedoksianto saataisiin toimitettua perille. Tavoitteena oli suorittaa tehtävä puolen tunnin kuluessa, koska virka-aika alkoi lähetä loppuaan. Myöhemmin nimismies sai kuulla, että poliisipartio oli lähtenyt viemään tiedoksiantoa hoitokunnan puheenjohtajan kotiin.RATKAISUKotimaan katsauksen raportissa käsiteltiin suurta julkista huomiota herättänyttä metsäkiistaa, joka kärjistyi Kuusamon yhteismetsän hoitokunnan aloitettua viikonloppuna hakkuut kiistanalaisiksi tiedetyillä alueilla. Osapuolten kertomukset tapahtumien kulusta poikkeavat toisistaan. Neuvostolle toimitettu Kuusamon piirin nimismiehen kertomus vahvistaa kuitenkin sen, että yhteismetsän hoitokunnan toimistoon ei saatu yhteyttä tavanomaisin keinoin. Asiaa arvioitaessa ei neuvoston mielestä olekaan oleellista, olisiko toimenpidekiellon puhelimitse tai muuten vapaamuotoisesti tapahtunut tiedoksianto täyttänyt lain vaatimukset. Keskeistä oli, että toimenpidekiellon tiedoksiantaminen osoittautui tässä erittäin kiistanalaisessa asiassa tavanomaista hankalammaksi ja tästä Kotimaan katsauksen raportissa kerrottiin. Ohjelmassa ei ole osoitettu olleen oikaisua vaatineita virheitä. Lisäksi ohjelman toimittaja on ilmoittanut pyytäneensä Yhteismetsän toiminnanjohtajalta asiasta kommentteja, mistä tämä oli kuitenkin kieltäytynyt. Neuvoston mielestä Kotimaan katsaus -ohjelmassa ei rikottu hyvää journalistista tapaa.