2182/SL/95

Langettava

Sanomalehti julkaisi vanhan rikosuutisen "60 vuoden takaa" -palstallaan. Uutisessa kerrottiin, että tietty, nimeltä mainittu renkipoika oli jäänyt kiinni heinän ja ruokatavaroiden näpistämisestä. Kyseinen henkilö eli vielä paikkakunnalla. Nimen julkaiseminen oli omiaan aiheuttamaan hänelle haittaa. Lehti sai huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

KANTELURaahen Seudussa on oma palstansa ”60 vuoden takaa” vanhoille sanomalehtiuutisille. Palstalla julkaistiin 21.2.1995 vuodelta 1935 ollut pikku-uutinen ”Äiti poikineen kiinni Pyhäjoella”. Siinä kerrottiin, että nimeltä mainittu 18-vuotias työmies oli pidätetty syyllisenä jatkettuun näpistelyyn. Pääasiallisesti näpistely oli kohdistunut heinään, mutta myös ruoka- ja muihin tavaroihin.Kantelija toteaa, että uutisessa mainittu henkilö on elänyt pitkän ja kunnioitetun elämän ja on edelleen täysissä sielun voimissa. Nimen julkaiseminen häpäisi häntä sekä hänen perhettään. Tällaisen vanhan uutisen julkaiseminen oli loukkaavaa ja vastuutonta.LEHDEN VASTAUSRaahen Seudun päätoimittaja Martti Nousiainen toteaa, että uutisen julkaisemiselle ei ollut laillista estettä. Julkaiseminen ei riko myöskään hyvää lehtimiestapaa. Vanhojen uutisten julkaiseminen antaa lukijoille hyvän kuvan tapojen ja elämän muutoksista. Nimien poistaminen merkitsisi dokumentin manipuloimista. Uutinen perustui tositapahtumiin. Kyse oli myös jo julkaistusta painokirjoituksesta, joka on jokaisen luettavissa.Lehti pyrkii vastaisuudessa välttämään sellaisten vanhojen uutisten julkaisemista, joissa mainitaan nimeltä ihmisiä, jotka itse tai joiden jälkeläiset elävät paikkakunnalla. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista.RATKAISURaahen Seudun palstalla ”60 vuoden takaa” julkaistun rikosuutisen tarkoituksena oli välittää kuvaa menneistä ajoista. Vanhojen rikosuutisten julkaiseminen edellyttää kuitenkin huolellista harkintaa. Se, että kyse on vanhasta uutisesta, ei poista lehdeltä velvollisuutta harkita nimen julkaisemisen asianmukaisuutta.Nimen julkaiseminen vanhan, joskin vähäisen rikosuutisen yhteydessä, oli neuvoston arvion mukaan omiaan aiheuttamaan nimetylle haittaa. Se, että tällä tavoin välitettiin lukijoille tietoa tapojen ja elämän muuttumisesta, ei neuvoston mielestä riitä perusteeksi nimen julkaisemiselle. Yksityiselämän suojaa koskevat periaatteet on otettava huomioon silloinkin, kun vanhoja rikosuutisia julkaistaan uudelleen esimerkiksi sen takia, että niihin sisältyy historiallisesti tai yhteiskunnallisesti mielenkiintoisia seikkoja.Edellä mainituilla perusteilla neuvosto antaa Raahen Seudulle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.