2177/PL/95

Langettava

Paikallislehti julkaisi useita ad editorialeja, joiden mainosluonne ei ilmennyt riittävän selkeästi. Lehti julkaisi myös artikkelikokonaisuuden asuntokaupasta. Kaikissa artikkeleissa haastateltiin saman kiinteistönvälitysliikkeen edustajaa ja hänet esiteltiin yhdessä artikkelissa. Kokonaisuuteen liittyi kiinteistönvälittäjän mainos. Artikkeleiden ja mainoksen välille syntyi kytkentä, joka oli omiaan horjuttamaan lukijoiden luottamusta tiedonvälityksen luotettavuuteen. Lehti sai huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

KANTELUKantelun mukaan Salmetar on julkaissut ajanjaksolla 21.11.1994 -10.2.1995 viisi ilmoitusta, jotka eivät ulkoasultaan riittävästi erottuneet toimituksellisesta aineistosta. Otsikointi, tekstityypit ja ilmoittajan logon puuttuminen harhauttivat lukijoita. Nurkissa oleva ilmoitus- merkintä oli liian huomaamaton. Yhdessä ilmoituksista (10.2.1995) merkintää ei ollut lainkaan. Tuossa tapauksessa yrityksen varsinainen mainos oli ikäänkuin upotettu ilmoituksellisen tekstin kainaloon. Lisäksi Salmettaren numerossa 21.11.1994 julkaistu puolentoista sivun juttupaketti näytti kytkeytyvän samalla aukeamalla julkaistun yrityksen ilmoitukseen. Jutussa oli haastateltu ainoastaan sen kiinteistövälitysyrityksen edustajaa, jonka mainos oli ohessa.LEHDEN VASTAUSSalmettaren päätoimittaja Tuula Partanen toteaa, että ilmoitusasiakkailla on kasvava tarve mainontaan, joka jakaa asiakkaille perusteellista informaatiota. Salmetar on hakenut asiassa linjaansa. Tavoitteena on ollut koko ajan, että tällainen ilmoittelu erottuu selvästi toimituksellisesta aineistosta. Tässä on onnistuttu vaihtelevalla menestyksellä.Lehti julkaisi 21.11.1994 kokosivun ilmoituksen, joka oli ensimmäisiä uuden tyylin ilmoituksia. Siinä käytettiin yleisesti tiedossa olevia keinoja ilmoituksen erottamiseen. Ylä- ja alareunassa olivat selkeät ja suuret ilmoitus-merkinnät. Seuraavaan, 12.12. 1994 julkaistuun ilmoitukseen, valittiin toimituksellisesta tekstistä eriävä fontti, koska edellisen ilmoituksen tehokeinoja ei pidetty riittävänä. Lehden 19.12. julkaisema ilmoitus oli puolestaan paikallislehdille tyypillinen pikkuilmoitus. Vastaavia löytyy kaikissa valtakunnan lehdissä viikoittain. Osuuspankin ilmoituksessa, 3.2.1995, käytettiin kaikkia em. tehokeinoja ja ilmoittajan liikemerkin kaltaista merkkiä. Teleringin 10.2. julkaistuun ilmoitukseen otettiin lisäksi mukaan asiakkaan logo ja yrityksen muuta kaupallista tiedotetta. Ilmoitus-merkintä jäi pois, koska vedoksen ohjeidenmukaisuutta ei ehditty kireän aikataulun vuoksi tarkistaa. Päätoimittaja myöntää, että 21.11.1994 julkaistu juttupaketti asuntokaupasta ja kiinteistönvälityksestä jäi yksipuoliseksi. Kiinteistönvälittäjän ilmoituksen sijoittaminen samaan yhteyteen oli virhe, johon kiinnitettiin välittömästi huomiota sisäisessä kritiikissä.RATKAISUTiedonvälityksen luotettavuuden säilyttäminen edellyttää, että raja kaupallisen ja toimituksellisen aineiston välillä säilyy selvänä. Toimitukselliseen tapaan laaditut mainokset, ns. ad editorialit, hämärtävät luonteensa puolesta helposti tätä rajaa. Ad editorialit voidaan kuitenkin laatia myös sellaisiksi, että ne erottuvat välittömästi ja selkeästi toimituksellisesta aineistosta. Tätä edellyttää myös hyvä journalistinen tapa.Salmettaressa julkaistut ad editorialit muistuttivat tekstiosuuksiltaan lehden toimituksellista aineistoa. Lehti oli pyrkinyt matkan varrella lisäämään mainoksiin piirteitä, jotka erottaisivat ne toimituksellisesta aineistosta. Mainokset koostuivat kuitenkin teksteistä ja kuvista, jotka oli aseteltu tavanomaisen jutun tapaan. Pääotsikko ja väliotsikoinnit eivät myöskään välttämättä kertoneet lukijalle, että kyse oli mainonnasta. Mainosten luonne ei neuvoston mielestä ilmennyt riittävän selkeästi ja välittömästi.Lehden 21.11.1995 julkaisemassa artikkelikokonaisuudessa kerrottiin asuntokaupasta. Kaikissa siihen kuuluneissa artikkeleissa haastateltiin saman kiinteistönvälitysliikkeen edustajaa ja hänet esiteltiin yhdessä artikkelissa. Kokonaisuuteen liittyi saman kiinteistönvälittäjän mainos. Se, että tiedotusväline yhdistää esimerkiksi teemasivuillaan samaa aihepiiriä olevia artikkeleita ja mainoksia, ei sellaisenaan riko hyvää journalistista tapaa. Nyt lehti kuitenkin esitteli vain yhden kiinteistönvälittäjän toimintaa ja yhdisti tähän kokonaisuuteen saman yrityksen mainoksen. Artikkeleiden ja mainoksen välille syntyi kytkentä, joka oli omiaan horjuttamaan lukijoiden luottamusta tiedonvälityksen luotettavuuteen.Neuvosto antaa Salmettarelle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.