2173/SL/95

Vapauttava

Sanomalehti kertoi oikeudenkäynnistä, jossa syytetty tuomittiin tapon yrityksestä. Lehti julkaisi myös uhrin nimen. Tapahtumaketju liittyi vajaa vuotta aiemmin sattuneeseen, kuolemaan johtaneeseen välikohtaukseen. Paikkakunnalla oli sattunut muitakin poikkeuksellisia tapahtumia, joten nyt esille ollut tapaus herätti suurta huomiota. Asianosaisten ystävä- ja tuttavapiirin oli täytynyt olla selvillä uhrin henkilöllisyydestä. Lehti ei rikkonut hyvää journalistista tapaa.

KANTELUItä-Häme kertoi 27.1.1995 oikeudenkäynnistä, jossa syytettynä ollut henkilö tuomittiin kantelijaan kohdistuneesta tapon yrityksestä ja muista teoistaan viiden ja puolen vuoden vankeusrangaistukseen. Tässä yhteydessä lehti kertoi täysin tarpeettomasti rikoksen uhrin nimen. Nimen kertominen merkitse sitä, että uhri leimautui täysin tarpeettomasti.LEHDEN VASTAUSItä-Hämeen päätoimittaja Ari Helminen toteaa vastauksessaan, että uhrin nimi kerrottiin, koska kyse oli erittäin poikkeuksellisesta tapahtumasta. Ampumavälikohtaus sattui puolenpäivän aikaan kaupungin keskustassa, sillä oli useita silminnäkijöitä ja tapaus herätti laajaa huomiota. Vuoden 1994 keväällä oli nyt tuomitun henkilön veli pyrkinyt kantelijan asuntoon. Kantelija ampui hänet ja oikeus katsoi teon hätävarjeluksi. Sen jälkeen kaupungissa on ollut poikkeuksellisen paljon ampumistapauksia. Lisäksi kantelijan talon edessä räjäytettiin dynamiittipanos. Kantelijan talosta on muodostunut paikallinen nähtävyys. Tapahtumat ovat saaneet runsaasti valtakunnallistakin julkisuutta ja ylin poliisijohto on poikkeuksellisesti puuttunut asiaan. Lehti ei julkaissut uhrin nimeä sensaatiotarkoituksessa. Kun otetaan huomioon edellä kuvatut tapahtumat, on kysymys uhrin nimen julkaisemisesta myös pelkkä muodollisuus. Uhrin nimi on paikkakunnalla yleisesti tiedossa.RATKAISUNimen julkaiseminen voi aiheuttaa rikoksen uhrille lisää kärsimystä ja haittaa. Neuvosto on tämän vuoksi korostanut pidättyvyyttä uhrien nimien julkaisemisessa. Jokaista julkaisemispäätöstä on harkittava erikseen.Kantelijan vammautumiseen johtanut tapahtumaketju liittyi lehtitietojen mukaan vajaa vuotta aiemmin sattuneeseen, kuolemaan johtaneeseen ampumistapaukseen. Tämän takia ja paikkakunnalla muuten sattuneiden poikkeuksellisten tapahtumien vuoksi on ampumavälikohtaus ilmeisestikin herättänyt poikkeuksellisen suurta huomiota, mikä puolsi uhrin nimen julkaisemisen hyväksyttävyyttä. Neuvosto arvioi lisäksi, että asianosaisten ystävä- ja tuttavapiirin on täytynyt olla selvillä ampumavälikohtaukseen osallisena olleiden henkilöllisyydestä jo ennen kuin lehti julkaisi artikkelinsa. Siten nimen julkaisemisen ei voida katsoa aiheuttaneen kantelijalle merkittävää lisähaittaa.Edellä mainituilla perusteilla neuvosto katsoo, että Itä-Häme ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.