2169/PR/95

Vapauttava

Paikallisradio tarjosi vaalien alla puolueille mahdollisuutta ohjelma-ajan ostamiseen. Kyse olisi siten ollut ns. kustannetuista ohjelmista. Kun tällaista ohjelma-aikaa ei kuitenkaan myyty, ei neuvosto ryhtynyt asiassa enempiin toimiin.

KANTELULapuan Paikallisradio Oy lähetti kantelijan, paikallisen kansanedustajaehdokkaan, pyynnöstä tälle tarjouksen ohjelma- ja mainosajasta. Tämän lisäksi paikallisradio tarjosi kantelijalle osallistumista paneeliin. Maksu tästä olisi 3 000 markkaa.Kantelija viittaa neuvoston aiempiin ratkaisuihin ja katsoo, että maksun periminen toimitukselliseen radio-ohjelmaan osallistumisesta on ristiriidassa hyvän journalistisen tavan kanssa.PAIKALLISRADION VASTAUSLapuan Paikallisradio Oy:n toimitusjohtaja Ensio Manu toteaa vastauksessaan, että paikallisradioiden ohjelma-aika jakautuu toimilupaehtojen nojalla neljään ryhmään: radion omaan toimitukselliseen ohjelmistoon, sponsoroituihin ohjelmiin, esimerkiksi aatteellisille yhdistyksille korvausta vastaan annettuun ohjelma-aikaan sekä mainosaikaan. Toimilupaehdot suorastaan velvoittavat luovuttamaan ohjelma-aikaa muun muassa aatteellisille yhteisöille.Radio ei toimita omalla ohjelma-ajallaan lainkaan vaalipaneelia. Toisaalta se ei voi kieltäytyä maksullisen ohjelma-ajan antamisesta puolueille. Radion velvollisuus on huolehtia siitä, että lähetettävä ohjelma on toimilupaehtojen mukainen eikä riko hyvää journalistista tapaa. Ohjelma ei muutu tekstimainonnaksi sen vuoksi, että esimerkiksi seurakunta, kaupunki tai puolue maksaa sen julkaisemisesta. Jos maksullisuus olisi tekstimainonnan kriteeri, olisivat kaikki nämä erilaisten yhteisöjen laatimat ohjelmat hyvän journalistisen tavan vastaisia.Paikallisradion tarjouskirjeessä jo korostettiin, että ohjelma-aikaa myydään vain puolueille, ei yksittäisille ehdokkaille, vaalipaneelin tai muun ohjelman lähettämiseksi. Ohjelma-aikaa tarjottiin ostettavaksi vain pyynnöstä. Radio Simpsiön puolesta ilmoitettiin vaalien mentyä, että aikaa vaaliohjelmiin ei ostettu.RATKAISUNeuvosto korostaa tiedonvälityksen luotettavuuden säilyttämisen tärkeyttä. Hyvä journalistinen tapa edellyttää, että tiedonvälitystä koskevat ratkaisut tehdään journalistisin perustein. Yleisön on voitava luottaa siihen, että lehdistö, radio ja televisio hankkivat ja välittävät paikkansapitävää ja monipuolista, journalistiseen harkintaan perustuvaa tietoa. Piilomainontana voidaan taas pitää sellaista toimituksellista aineistoa, jonka sisältö ei perustu journalistisiin kriteereihin, vaan jolla pyritään perusteettomasti edistämään yksityisen henkilön tai yhteisön etua. Lapuan Paikallisradio Oy oli tarjonnut vaaleissa olleille puolueille mahdollisuutta ostaa ohjelma-aikaa omien ohjelmien lähettämistä varten. Kyse olisi siten ollut ns. kustannetuista ohjelmista. Tällaisissa ohjelmissa on noudatettava hyvää journalistista tapaa aivan vastaavasti kuin muussakin ohjelmistossa. Siten myös piilomainonta on kiellettyä. Neuvoston tehtävänä on arvioida tiedotusvälineissä julkaistua aineistoa. Kun Lapuan Paikallisradio ei ollut myynyt ohjelma-aikaa puolueiden tai ehdokkaiden vaaliohjelmia varten, ei neuvosto ryhdy kantelun johdosta enempiin toimiin.