2167/KTV/95

Langettava

Paikallistelevision ohjelmaa "Joko GSM ohitti NMT:n?" luonnehdittiin ohjelmatiedoissa dokumentiksi. Kyseessä oli kuitenkin ns. kustannettu ohjelma, jossa yhden yrityksen edustaja kertoi alan näkymistä. Ohjelma oli luonteeltaan piilomainontaa. Ohjelman luonnehtiminen dokumentiksi oli selvästi hyvän journalistisen tavan vastaista. Neuvosto antoi televisioyhtiölle huomautuksen.

KANTELUPohjanmaan Paikallistelevisio Oy lähetti 19.12.1994 ohjelman ”Joko GSM ohitti NMT:n?”. Ohjelmatiedoissa, muun muassa Ilkka-lehdessä, kerrottiin, että kyse oli dokumenttiohjelmasta. Ohjelma uusittiin alkuvuodesta 1995.Kantelijan mukaan kyseessä ei ollut dokumenttiohjelma, vaan kustannettu ohjelma, jonka pääasiallisena tehtävänä oli tukea Oy Radiolinja Ab:n matkaviestintoiminnan markkinointia. Kantelija pyytää neuvostolta lausuntoa siitä, oliko kustannetun ohjelman esittäminen dokumenttiohjelmana hyvän journalistisen tavan mukaista.PAIKALLISTELEVISION VASTAUSPPTV-Pohjanmaan Paikallistelevisio Oy:n puolesta antamassaan vastauksessa Lars-Eric Östergård toteaa, että kyseisessä ohjelmassa esiteltiin eri matkapuhelinverkkojen maantieteellistä kattavuutta ja alan kehityssuuntia. Kyseessä oli kustannettu ohjelma, joka koostui Oy Radiolinja Ab:n edustajan lehdistölle pitämän esityksen nauhoituksesta. Ohjelmassa esitetyt tiedot olivat sinänsä oikeita. Ohjelman pääasiallinen sisältö koostui GSM- ja NMT-verkkojen eli televiestintävälineiden vertailusta eikä niinkään eri kaupallisten tuotteiden vertailusta. Siten ohjelman voi rinnastaa esimerkiksi bensiini- ja dieselkäyttöisten autojen vertailuun. Ohjelma palveli Radiolinja AB:n, mutta välillisesti myös toisten GSM-operaattorien kaupallisia päämääriä. Ohjelmaa ei olisi pitänyt ohjelmatiedoissa luonnehtia dokumentiksi. Televisioyhtiö tuleekin jatkossa kiinnittämään huomiota siihen, että kustannettujen ohjelmien luonne määritellään ohjelmatiedoissa täsmällisemmin ja että ohjelman luonne välittyy katsojille selvästi sekä ennen ohjelmaa että sen aikana.RATKAISUTiedonvälityksen luotettavuuden säilyttäminen edellyttää, että raja kaupallisen ja toimituksellisen aineiston välillä pidetään selvänä. Piilomainontana pidetään muun ohessa sellaista toimituksellista aineistoa, jonka sisältö ei perustu journalistisiin kriteereihin, vaan jonka tarkoituksena on tukea jonkin tietyn tuotteen tai palvelun myyntiä.PPTV-Pohjanmaan Paikallistelevision lähettämässä, ns. kustannetussa ohjelmassa Oy Radiolinja AB:n edustaja kertoi alan näkymistä. Ohjelmaan sisältyi lisäksi muutamia haastatteluja, muun muassa puhelinyhtiön edustajan haastattelu. Kyseinen puhelinyhtiö oli yksi Oy Radiolinja Ab:n omistajista. Neuvosto toteaa, että hyvän journalistisen tavan asettamat vaatimukset koskevat kustannettuja ohjelmia aivan kuten muutakin ohjelmistoa. Kustannettu ohjelma ei saa näin ollen sisältää piilomainontaa. Kuten televisioyhtiön vastauksestakin ilmeni, ”Joko GSM ohitti NMT:n?” -ohjelman tarkoituksena oli palvella Oy Radiolinja Ab:n kaupallisia pyrkimyksiä. Ohjelma rikkoi siten jo itsessään hyvää journalistista tapaa. Ohjelman luonnehtiminen dokumentiksi oli selvästi hyvän journalistisen tavan vastaista, minkä johdosta neuvosto antaa PPTV-Pohjanmaan Paikallistelevisio Oy:lle huomautuksen.