2163/IL/95

Langettava

Ilmaisjakelulehdessä haastateltu patologi syytti nimeltä mainittua lääkäriä muun muassa turhista leikkauksista sekä siitä, että tämä oli omaa rooliaan peitelläkseen lavastanut toisen henkilön syylliseksi tutkimusten laiminlyöntiin. Artikkelin lopussa väitettiin, että sairaala olisi joutunut korvauksiin vääristä toimenpiteistä. Tässä kiistanalaiseksi tietämässään asiassa lehti ei esittänyt mitään selvitystä väitteiden tueksi. Päinvastoin ilmeni, että haastateltu patologi oli itse saanut vakavan huomautuksen laiminlyönneistään. Tämän lehti kertoi seuraavassa numerossaan. Neuvosto totesi, että ensimmäisessä artikkelissa esitetyt väitteet olivat henkilökohtaisesti loukkaavia. Lehden vastuuta ei poistanut se, että väitteet esitettiin pääosin haastattelun osana. Myöskään jatkouutisointi tai vastineoikeus eivät riittäneet korjaamaan lehden menettelyä, vaan lehti sai huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

KANTELUKantelija toteaa eräässä sanomalehdessä kerrotun, että Lahden patologian palvelut siirtyvät Kuopioon ja niitä tulee tutkimaan patologi, joka on saanut huomautuksen annettuaan lausuntoja näytteistä tutkimatta niitä. Uusi Lahti -lehti julkaisi tämän jälkeen, 18.1.1995 artikkelin ”Lahdessa jäänyt tuhansia irtosolunäytteitä tutkimatta”. Uusi Lahden artikkelissa haastateltiin tätä Kuopiossa toimivaa patologia, joka ihmetteli asiasta noussutta hälyä. Hän syytti puolestaan kantelijaa, joka toimii ylilääkärinä Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Patologi väitti, että kantelijan aikana jäi tuhansia irtosolunäytteitä tutkimatta ja että kantelija lavasti hänet syylliseksi menettelyyn, jota itse harrasti. Patologi totesi haastattelussaan, että useat henkilöt menettivät elimiä väärän diagnoosin vuoksi ja että kantelija on saanut huomautuksen laiminlyönnistään.Kantelija toteaa puolestaan, että kyseinen kuopiolainen patologi jäi kantelijan toimesta kiinni vilpistä jo vuonna 1989. Tämän jälkeen patologi alkoi tehdä erilaisia aiheettomia kanteluita, jotka eivät ole kuitenkaan johtaneet huomautuksiin. Kantelija katsoo, että lehden kirjoittelu oli vääristelevä, virkamiestä halventava ja tehty tahallisessa vahingoittamistarkoituksessa.LEHDEN VASTAUSUusi Lahti -lehden päätoimittaja Kari Naskinen toteaa, että lehti halusi tuoda esille myös kyseisen patologin näkökulman ja täydentää siten muussa lehdessä ollutta uutisointia. Tapahtumasarja vaikuttikin sangen sekavalta ja ristiriitaiselta. Sen verran jutussa oli virhettä, että kantelija ei ollut saanut huomautusta, vaan pienen nuhtelun sosiaali- ja terveyshallitukselta. Vääristelystä tai tahallisesta vahingoittamistarkoituksesta ei lehden uutisoinnissa ollut kyse.Kantelija ei ottanut yhteyttä lehteen. Päijät-Hämeen keskussairaalasta kuitenkin ilmoitettiin, että lehden haastattelema patologi oli itse saanut vakavan huomautuksen. Tämän pohjalta lehti teki toisen jutun 25.1. ilmestyneeseen numeroon. Tapahtumien sekavuutta kuvastaa se, että kantelijaa vastaan on parhaillaankin vireillä kanteluasia näistä irtosolunäyteasioista.KANTELIJAN LISÄKIRJELMÄKantelija toteaa, että tapahtumat ovat helposti selvitettävissä julkisista asiakirjoista. Kyseinen patologi on tehnyt kantelijan toimintaa koskeneita kanteluita lukuisille eri tahoille. Ne eivät ole johtaneet toimenpiteisiin. Myös sosiaali- ja terveyshallitus totesi, että kantelija ei ole syyllistynyt virheisiin. Yhden lausunnon kohdalta huomiota kiinnitettiin tietojen ilmoittamiseen hoitavalle lääkärille. Kantelija toteaa lähettäneensä lehdelle 26.10.1089 kirjeen, jossa paheksui lehden asiatonta toimitustapaa.RATKAISUNeuvosto totesi, että Uusi Lahti lehden julkaiseman artikkelin aihepiiri, asianmukaisten terveydenhoitopalvelujen varmistaminen, on tärkeä. Terveydenhoidossa havaituista epäkohdista on voitava käydä kriittistä ja kärjekästäkin keskustelua, ei kuitenkaan tavalla, joka on henkilökohtaisesti loukkaavaa. Asiatiedot on tarkistettava ja henkilöön tai yhteisöön kohdistettujen vakavien väitteiden tueksi on kyettävä esittämään perusteluja.Uusi Lahti -lehden julkaisemassa haastattelussa kantelijaa syytettiin muun muassa turhista leikkauksista sekä siitä, että hän oli omaa rooliaan peitelläkseen lavastanut toisen henkilön syylliseksi. Jo artikkelin otsikko oli erittäin kärjekäs ja leimaava. Artikkelin lopussa väitettiin, että kantelija olisi saanut huomautuksen menettelystään ja että sairaala olisi joutunut korvauksiin vääristä toimenpiteistä.Ensimmäisen artikkelin sisältämät väitteet olivat luonteeltaan erittäin kärjekkäitä ja kantelijaa leimaavia. Neuvosto ei pidä hyväksyttävänä sitä, että lehti julkaisi kyseiset väitteet tarkistamatta niiden perusteita. Tarkistamisvelvollisuutta korosti vielä se, että lehti tiesi kyseessä olevan kiistanalaisen asian. Lehden vastuuta ei poista se, että väitteet esitettiin pääosin haastattelun osana. Väitteet olivat henkilökohtaisesti loukkaavia. Lehden jatkouutisointi tai kantelijan mahdollisuus vastineeseen eivät näin ollen riittäneet korjaamaan lehden menettelyä.Neuvosto antaa Uusi Lahti -lehdelle edellä esitetyillä perusteilla huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.