2162/PL/95

Langettava

Paikallislehti julkaisi kaksi artikkelia, joista ensimmäisessä esiteltiin luontaishoitoja tarjoavaa lääkäriasemaa, toisessa vedenpuhdistukseen erikoistunutta yritystä. Aiheiden voidaan arvioida kiinnostavan lukijakuntaa ja artikkeleihin sisältyi jonkin verran yleistä informaatiota. Toisaalta kummassakaan artikkelissa ei ollut havaittavissa, että elinkeinonharjoittajan esittämiä väitteitä olisi arvioitu kriittisesti tai niiden sisältöä olisi pyritty tarkistamaan. Neuvoston mielestä artikkelien tehtävänä oli edistää niissä esiteltyjen elinkeinonharjoittajien toimintaa. Neuvosto antoi lehdelle huomautuksen tekstimainonnasta.

KANTELUKantelijan mukaan Sisä-Suomen Lehdessä 19.1.1995 ollut artikkeli ”Perinteinen lääketiede ja täydentävät hoidot sovussa saman katon alla” ja 10.1.1995 julkaistu artikkeli ”Rautapitoisuus ongelmana pohjavedessä” olivat tekstimainontaa. Yksityistä lääkäriasemaa on puffattu jo aiemmin. Lisäksi luontaishoitojen yhteydessä annettiin kuva, että lääketiede hyväksyisi homeopatian ja suolistohuuhtelut. Tosiasiassa ne ovat tarpeettomia ja homeopatia pelkkää huuhaata.Kyseiset jutut myyvät yrittäjien palveluita paremmin kuin mitkään mainokset. Toimituksellisuus antaa luottamusta. Artikkelit sisälsivät enemmän mainosinfoa kuin yrittäjillä olisi varaa sisällyttää mainoksiinsa.Lehdessä on usein myös yritysesittelyjä. Ne on kuitenkin yleensä erotettu toimituksellisesta aineistosta omalla logolla, jolloin lukija osaa suhtautua yrittäjäesittelyyn mainontana.LEHDEN VASTAUSSisä-Suomen Lehden päätoimittaja Pertti Kokko toteaa, että lehden toimitussihteerin kirjoitti viikottaisilla Terveydeksi -sivuilla 19.1. julkaistun artikkelin. Aiheena oli perinteisen lääketieteen ja täydentävien hoitomuotojen sijoittuminen samoihin tiloihin. Eri hoitomuotojen yhteistyö on uutta ja kertomisen arvoista. Myös lähenevä kevät toi aiheeseen ajankohtaisuutta. Terveydeksi -sivujen luonne on tiedottava, eikä tuotenimikkeitä julkaista. Sivuilla asiantuntijat kertovat omia näkemyksiään ja antavat neuvoja.Lehden avustaja oli kirjoittanut vedenkäsittelyä koskeneen jutun. Se oli samalla yritysesittely, mutta painopiste oli kuitenkin veden laadussa. Artikkeli sisälsi olennaisia tietoja. Toisaalta, kun jutussa oli myös yritysesittelyn luonnetta, olisi sen yhteyteen kuulunut YRITYKSET-logo, mutta se jäi pois epähuomiossa.Päätoimittaja toteaa tekstimainonnan ongelmallisuuden. Lehti valvoo omasta puolestaan rajaa ja nämäkin artikkelit olivat luonteeltaan tiedonvälitystä.RATKAISUNeuvosto korostaa, että tiedonvälityksen luotettavuuden säilyttämiseksi on raja kaupallisia tarkoituksia palvelevan aineiston ja toimituksellisen aineiston välillä pidettävä selvänä. Tämä edellyttää myös tekstimainonnan torjumista.Neuvosto toteaa, että Sisä-Suomen 10.1. julkaisema, vedenpuhdistuksesta kertonut juttu keskittyi pitkälti yhden yrityksen, Vesi-Voiman toiminnan esittelyyn. Tekstissä annettiin yksiselitteisen myönteinen kuva yrityksen toiminnasta. Yrittäjä kertoi haastattelussaan tuotevalikoimastaan, ja esitteli tarjoamaansa suodatinmallia veden puhdistamiseksi luonnehtien sitä muun muassa edulliseksi ja nykyajan vaatimukset täyttäväksi. Artikkelissa kerrottiin laitoksista, joihin yrittäjä oli toimittanut laitteitaan ja lainattiin yrittäjää, joka kertoi käyttäjien olevan tyytyväisiä hänen laitteisiinsa. Artikkelin lopussa oli yrittäjän kehotus ottaa yhteyttä häneen näissä asioissa.Yksityisen lääkäriaseman toimintaa koskeneessa artikkelissa yrityksen työntekijät kertoivat yrityksen tarjoamista palveluista. Artikkelin pääviestinä oli se, että yrityksessä oli yhdistetty perinteisen lääketieteen ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen tarjonta. Erityisesti kuvattiin yhtä hoitomuotoa, ja sen yhteydessä selvitettiin yksityiskohtaisesta lääkäriaseman työntekijäjärjestelyjä. Yrityksen tarjoamien luontaishoitojen valikoima lueteltiin ohessa.Neuvosto toteaa, että paikallisten yritysten toiminnasta kertominen sopii luontevasti paikallislehdille. Yritysesittelyissäkin on kuitenkin oltava journalistiset perusteet. Esittelyn tarkoituksena ei saa olla yrityksen toiminnan hyödyttäminen.Molemmissa artikkeleissa käsiteltiin aiheita, joiden voidaan arvioida kiinnostavan lukijakuntaa ja artikkeleihin sisältyi myös jonkin verran yleistä informaatiota. Toisaalta kummassakaan artikkelissa ei ollut havaittavissa, että elinkeinonharjoittajan esittämiä väitteitä olisi arvioitu kriittisesti tai niiden sisältöä olisi pyritty tarkistamaan. Neuvoston mielestä artikkelien tehtävänä oli edistää niissä esiteltyjen elinkeinonharjoittajien toimintaa eikä artikkelien laadinnassa ollut lähdetty journalistisista perusteista. Neuvosto katsoo, että kyseiset artikkelit olivat luonteeltaan tekstimainontaa. Neuvosto antaa Sisä-Suomen Lehdelle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.