2153/IL/94

Langettava

Paikallislehti myi yrittäjille mainostilaa ja velotti varsinaisesta ilmoituksesta. Lehden tarjousesitteessä luvattiin, että ilmoitustilan ostajan yritystoiminnasta laadittaisiin samalla juttu lehteen. Julkisen sanan neuvosto otti oma-aloitteisesti tutkittavakseen lehden lokakuussa 1994 julkaistun numeron ja totesi, että lehden julkaisemien yrittäjäesittelyjen laadinnassa ei ollut pitäydytty journalistisiin perusteisiin, vaan ne olivat selkeästi tekstimainontaa. Neuvosto antoi lehdelle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

LEHDEN JULKAISEMA AINEISTOLestinjoki -lehti myi paikallisille yrittäjille mainostilaa lehdessään. Mainostilan markkinoinnissa käytetyn tarjousesitteen mukaan lehti velottaa vain varsinaisesta ilmoituksesta. Toiseen puoleen lehden toimittaja laatii yrittäjästä jutun. Tarjousesitteen mukaan toimittaja tekee jutun luettavaksi ja kiinnostavaksi ja korostaa niitä asioita, joista yrittäjää ei vielä tunneta.Julkisen sanan neuvosto otti oma-aloitteisesti tutkittavakseen Lestinjoki -lehden 22.10.1994 julkaistun numeron. Useilla lehden sivuilla oli paikallisten yrittäjien mainoksia ja näiden vieressä toimituksellinen juttu kyseisestä yrittäjästä.LEHDEN VASTAUSLestinjoki-lehden päätoimittaja Ilkka Puranen toteaa, että lehti tarjosi yrittäjäkuukauden nimissä maksettua mainostilaa yrityksille. Yhdistetyt mainokset ja jutut eriytettiin muusta aineistosta reunuksin. Yrittäjäsivujen taitto ja yhteisotsikko ”Yrittäjäasiaa Kannuksesta” osoittivat lukijoille, että kyseessä oli markkinointiin liittyvä kokonaisuus. Yrittäjät maksoivat tarjouksen mukaisen hinnan varsinaisen ilmoituksen koosta riippumatta. Kun lehti yhdisti tällä tavoin mainoksen ja toimituksellisen jutun, sai se karsituksi ns. puffijutut kokonaan pois lehdestä.RATKAISUNeuvosto korostaa sitä, että tiedonvälityksen luotettavuuden säilyttämiseksi on raja kaupallisia tarkoituksia palvelevan ja toimituksellisen aineiston välillä pidettävä selvänä. Tämä edellyttää, että piilomainonta, esimerkiksi tekstimainonta, torjutaan.Lestinjoki-lehdessä julkaistujen, yrittäjiä esittelevien juttujen tarkoituksena oli edistää mainostilan maksaneen elinkeinonharjoittajan toimintaa. Juttujen laadinnassa ei ollut pitäydytty journalistisiin perusteisiin. Tämä ilmeni jo lehden omasta tarjousaineistosta. Lehti julkaisi näin ollen selkeästi tekstimainontana pidettävää aineistoa. Julkisen sanan neuvosto antaa Lestinjoki -lehdelle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.