2143/MTV/94

Vapauttava

Television dokumenttiohjelmassa kerrottiin erään miehen pitkällisestä sairaudesta ja hänen kuolemastaan. Kuvausryhmä oli vaimon luvalla mukana myös hautajaisissa. Vainajan veli oli näkyvissä dokumentin hautajaisjaksossa, yhtenä omaisten muodostaa ryhmää. Osuus kesti muutamia sekunteja. Kamera ei kohdistunut veljeen, joten kuva ei kertonut ulkopuoliselle hänen yksityisistä tunteistaan. Kohtauksessa ei ollut ulkopuolisin silmin arvioituna mitään loukkaavaa. Pelkästään se, että vainajan veli näkyi muutaman sekunnin ajan kuvassa, ei neuvoston mielestä merkinnyt hänen yksityiselämänsä suojan rikkomista. Neuvosto ei ryhtynyt asiassa enempiin toimiin.

KANTELUMTV:n 9.11.1994 lähettämä Näkökulma-sarjan ohjelma ”Kunnes kuolema meidät erottaa” kertoi kantelijan veljestä, tämän sairaudesta ja kuolemasta. Kuvausryhmä oli mukana myös veljen hautajaisissa. Hautajaisiin osallistunut kantelija oli pyytänyt toimittajalta, että häntä ei kuvattaisi. Pyyntö käsitti myös kantelijan vanhemmat ja hänen sisarensa perheineen. Toimittaja lupasi, että osuudet, joissa he näkyisivät, leikattaisiin pois. Toimittajan lupauksesta huolimatta ohjelmaan sisältyi kohta, jossa kantelija oli mukana ja tunnistettavissa. Kantelija katsoo, että sovitun vastainen kuvaaminen loukkasi hänen yksilönvapauttaan.MTV:N VASTAUSPäätoimittaja Pekka Hyvärinen toteaa, että dokumentin tehneen työryhmän tavoitteena oli kertoa tarina vaimosta, joka hoiti parantumattomasti sairasta miestään normaalin sairaalabyrokratian ohitse. Ohjelman sanoman kannalta oli luonnollista, että dokumentti päättyi hautajaisiin. Se oli tekijöiden mielestä looginen päätepiste aviopuolisoiden keskinäistä rakkautta kuvanneelle ohjelmalle. Kantelija näkyi hautajaisissa otetussa kuvassa kuuden sekunnin ajan. Kuvan huomiopisteenä oli isoisä, joka silitti pojantyttärensä hiuksia. Kuvassa oli myös muita ihmisiä, ja kantelija oli taustalla. Toimittaja lupasi kantelijalle, että häntä tai hänen lapsiaan ei erityisesti kuvata ohjelmassa. Osuus, jossa kantelija näkyi, kesti kuusi sekuntia eikä voinut loukata hänen yksilönvapauttaan. Kuvan huomioarvo ei ollut hänessä. Näin ollen kantelijalle annettua lupausta ei ole hänen tarkoittamallaan tavalla rikottu.RATKAISUNeuvosto toteaa, että osapuolten näkemykset siitä, mitä kuvauksesta sovittiin, eivät täysin vastaa toisiaan. Kantelijan mukaan ohjelman tekijä lupasi, että ne kohdat, joissa kantelija näkyy kuvanauhalla, leikataan pois. MTV:n vastauksen mukaan kantelijalle oli luvattu, että häntä tai hänen perhettään ei tulla erityisesti kuvaamaan. Kun neuvosto ei voi lähteä tarkemmin selvittämään tätä osapuolten kertomusten välistä eroa, ei neuvosto voi ottaa myöskään kantaa väitettyyn lupauksen rikkomiseen. Neuvosto on kuitenkin arvioinut tapaa, jolla ohjelmassa otettiin huomioon kantelijan yksityisyyden suoja. Dokumentin aihepiiri, omaisen sairastuminen ja kuolema, on kaikkien lähiomaisten osalta yksityiselämän herkimpiä alueita, mikä asettaa kuvaamiselle omat vaatimuksensa. Kantelija oli näkyvissä dokumentin kohtauksessa, jossa kerrottiin veljen hautajaisista. Kamera oli juuri kuvannut vainajan arkun laskemista hautaan ja siirtyi sitten pienehköön omaisten ryhmään. Tämä osuus kesti muutamia sekunteja. Kameraa ei kohdistettu erikseen kantelijaan, vaan hän oli kuvassa mukana osana ryhmää. Siten kuva ei kertonut ulkopuoliselle kantelijan yksityisistä tunteista. Kohtauksessa ei ollut ulkopuolisin silmin arvioituna mitään loukkaavaa. Pelkästään se, että kantelija näkyi muutaman sekunnin ajan kuvassa, ei neuvoston mielestä merkitse sitä, että ohjelmassa olisi rikottu kantelijan yksityiselämän suojaa.Edellä mainituilla perusteilla neuvosto ei ryhdy kantelun johdosta enempiin toimiin.