2142/AL/94

Langettava

Toimittaja otti yhteyttä erääseen perheeseen tehdäkseen artikkelin perheen tyttärestä ja tämän lihassairaudesta. Perheen äidin kertomuksen mukaan toimittaja ilmoitti, että haastattelu julkaistaan tietyssä terveysalan aikakauslehdessä. Haastattelu ilmestyi kuitenkin eräässä yleisaikakauslehdessä. Neuvosto katsoi asiassa esitetyn selvityksen osoittavan, että toimittaja oli johtanut perhettä harhaan siitä, missä lehdessä tyttären haastattelu tultaisiin julkaisemaan. Lisäksi toimittaja viivytteli uuden suostumuksen pyytämisessä niin, että haastattelun sisältänyt lehti oli jo ehtinyt painoon. Haastattelun julkaisseella lehdellä ei ollut alunperin aihetta epäillä haastatellun suostumuksen puuttumista. Lehti sai kuitenkin tietää asiasta ja perheen kielteisestä kannasta lehden painossa ollessa. Kun lehti tästä huolimatta päätti julkaista artikkelin, kantoi se osaltaan ammattieettisen vastuun tapahtumista. Neuvosto antoi näin ollen sekä toimittajalle että haastattelun julkaisseelle lehdelle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

KANTELUToimittaja Anttila otti yhteyttä kantelijaperheeseen tehdäkseen artikkelin perheen tyttärestä. Toimittajan mukaan artikkeli julkaistaisiin Terveys-lehdessä. Äiti ja tytär suostuivat jutun tekoon, koska katsoivat, että kyseisen lehden kautta he voisivat välittää asiallista tietoa tyttären taudista, lihassairaudesta.Toimittaja tuli kantelijoiden kotiin 24. lokakuuta, ja juttua tehdessään puhui taas Terveys-lehdestä. Marraskuun 5. päivä toimittaja kuitenkin soitti perheen tyttärelle ja kysyi, panisiko tämä pahakseen, jos juttu tulisi myös 7 päivää -lehteen. Tytär yllättyi täysin ja mumisi jotain vastaukseksi. Tämän toimittaja tulkitsi luvaksi. Puhelun jälkeen tytär rupesi itkemään.Kantelija tavoitti toimittajan seuraavana aamuna, 6.11. ja ilmoitti, ettei hyväksy artikkelin julkaisemista 7 päivää -lehdessä. Toimittaja lupasi perua asian ja vahvisti tämän vielä kantelijan miehelle. Kantelija soitti 7.11. myös 7 päivää -lehden päätoimittajalle, joka totesi jutun olevan jo painossa. Toimittajan selvityksestä ilmeni myöhemmin, että juttu oli myyty kyseiselle lehdelle jo 2.11. Kantelija soitti edelleen Terveys-lehden päätoimittajalle, joka hämmästyneenä totesi, ettei tuntenut toimittajaa ja ettei heille ollut tarjottu kyseistä juttua.Kantelija soitti edelleen toiselle perheelle, josta toimittaja oli maininnut tehneensä jutun Terveys-lehteen. Tämä perhe oli myös ollut yllättynyt, kun juttu olikin ilmestynyt 7 päivää -lehdessä.LEHDEN VASTAUS7 päivää -lehden päätoimittaja Eeva-Helena Jokitaipale huomauttaa ensiksi, että kantelija ei ole väittänyt, että itse artikkelissa olisi ollut loukkaava. Päätoimittajan mielestä artikkelissa kerrottiin lämpimästi ja ymmärtävästi vaikeasti sairaan nuoren ihmisen elämästä. Artikkelia ei käytetty lehden myynninedistämisessä. Toimittaja Anttila lähetti kyseisen artikkelin päätoimittaja Toivoselle viikolla 43. Toimittaja ei ole lehden palveluksessa, vaan on free lance -toimittaja, jolta lehti on ostanut muutamia juttuja. Nyt kyseessä olevan jutun tekemisestä oli sovittu etukäteen. Toimittaja ei missään vaiheessa ole kertonut lehdelle, että kantelija ei halua artikkelia julkaistavan 7 päivää -lehdessä. Kun kantelija soitti lehdelle 7.11. ei juttua voitu enää poistaa lehdestä. Näin olisi menetelty, jos se olisi vain ollut mahdollista ilman valtavia ylimääräisiä painokustannuksia.Päätoimittaja toteaa, että 7 päivää -lehden toimittajat esiintyvät aina lehtensä edustajina eikä lehdellä ole ollut kenenkään muun free lance -toimittajan kanssa vastaavia vaikeuksia. Päätoimittaja katsoo, että lehti on toiminut vastuullisesti.TOIMITTAJA ANTTILAN VASTAUSToimittaja Anttila toteaa olevansa pahoillaan aiheuttamastaan väärinkäsityksestä. Free lance -toimittajana hän ei aina tiedä, kuka artikkelin ostaa. Tässä tapauksessa hän sai kunnian myydä artikkelia sekä 7 päivää -lehteen että Terveys-lehteen. Terveyslehti oli jo kiinnostunut aiheesta, kun toimittaja lähti tekemään juttua, 7 päivää -lehti tuli kuvaan vasta muutaman päivän kuluttua. Kun toimittaja oli myynyt artikkelin 7 päivää -lehdelle, hän ilmoitti asiasta perheen tyttärelle, joka antoi julkaisuluvan. Toimittaja toteaa mainitsevansa esittelyn yhteydessä yleensä sen lehden, johon juttu on alustavasti sovittu myytäväksi, muut markkinat ovat sitten avoimet. Toimittajalla on työnantajiensa kanssa nk. herrasmiessopimus, joka ei estä myymästä samaa juttua eri lehtiin. SELVITYSTerveys-lehden päätoimittaja Birgitta Salo toteaa, että kantelija otti häneen yhteyttä syksyllä 1994 ja tiedusteli toimittajan menettelystä. Tuolloin päätoimittaja oli sanonut, että toimittajan nimi ei tunnu lainkaan tutulta. Tammikuussa 1995 toimittaja Anttila lähetti lehdelle useampia artikkeleita. Vasta myöhemmin päätoimittaja osasi yhdistää nimen henkilöön, joka loppukesällä 1994 soitti ja kysyi olisiko lehti kiinnostunut tietyistä artikkeleista, muun muassa jonkin pahasta loukkaantumisesta selvinneen miehen haastattelusta. Tuolloin sovittiin, että toimittaja lähettää artikkelin nähtäväksi. Päätoimittaja ei kirjannut soittajan nimeä, koska mistään julkaisemisesta ei sovittu ja tarjouskin oli vielä epävarma. ”Mahdollisesti” kuvasi keskustelua molemmin puolin.ämä on ainoa yhteys, mikä lehdellä on ollut kyseiseen toimittajaan. Toimittaja Anttila ei ole koskaan myynyt lehdelle yhtään artikkelia. Päätoimittaja toteaa samalla tulleensa Terveys-lehden toimittajaksi vuonna 1976 ja että kaikki lehden materiaali on kulkenut hänen kauttaan jo neljätoista vuotta.RATKAISUHyvä journalistinen tapa edellyttää, että tiedot hankitaan avoimesti ja rehellisin keinoin. Haastateltavan tulee saada ennakolta tietää, missä välineessä ja millaisessa yhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Mahdolliselle muutokselle täytyy saada haastateltavan haastatellun hyväksyminen. Ellei free lance -toimittajalla ole varmaa tietoa julkaisupaikasta, on tästä kerrottava. Kun julkaisupaikka varmistuu, on siitä asianmukaista viivyttelemättä ilmoittaa haastateltavalle.Neuvosto toteaa asiakirjoista ilmenevän, että toimittaja haastatteli perheen tytärtä maanantaina, lokakuun 24. päivänä. Kantelijan kertomuksen mukaan toimittaja ilmoitti, että haastattelu julkaistaan Terveyslehdessä. Toimittaja on puolestaan todennut, että hän haastattelua pyytäessään mainitsee yleensä sen lehden nimen, johon juttu on alustavasti sovittu myytävän. Toimittajan ilmoituksen mukaan Terveyslehti oli ollut tuossa vaiheessa kiinnostunut artikkelista. Terveyslehden mukaan toimittaja ei kuitenkaan ole ollut asian johdosta yhteydessä lehteen. Terveyslehti ei ole myöskään aiemmin julkaissut kyseisen toimittajan juttuja. 7 päivää -lehden selvityksestä ilmenee puolestaan, että haastattelu toimitettiin 7 päivää -lehdelle jo haastatteluviikolla ja että kyseisestä artikkelista oli sovittu etukäteen. Asiakirjoista ilmenee edelleen, että toimittaja otti 5.11. yhteyttä kantelijan perheeseen ja kertoi, että haastattelu ilmestyy 7 päivää -lehdessä. Kantelija otti tämän jälkeen yhteyttä lehteen ja ilmoitti kieltävänsä haastattelun julkaisemisen. Tällöin oli haastattelun sisältänyt numero jo painossa. Neuvoston mielestä 7 päivää -lehdellä ei ollut alunperin aihetta epäillä haastatellun suostumuksen puuttumista. Lehti sai kuitenkin tietää kantelijan kielteisestä kannasta lehden painossa ollessa. Kun lehti kantelijan ilmoituksesta huolimatta päätti julkaista artikkelin, kantaa se neuvoston mielestä osaltaan ammattieettisen vastuun tapahtumista. Mitä toimittajan menettelyyn tulee, neuvosto katsoo asiassa esitetyn selvityksen osoittavan, että tämä johti kantelijaa ja hänen perhettään harhaan siitä, missä lehdessä tyttären haastattelu tultaisiin julkaisemaan. Lisäksi toimittaja viivytteli uuden suostumuksen pyytämisessä niin, että haastattelun sisältänyt lehti oli jo ehtinyt painoon.Edellä esitetyillä perusteilla neuvosto antaa 7 päivää -lehdelle ja toimittaja Anne Anttilalle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.