2121/SL/94

Langettava

Sanomalehti julkaisi yhden palstan levyisen ja ulkoisesti tavanomaista pikku-uutista muistuttavan ihovoidemainoksen. Sen oikeassa ylänurkassa oli ilmoitus-merkintä ja alhaalla yhtiön nimi. Ne eivät kuitenkaan riittäneet välittömästi kertomaan lukijalle, että kyseessä oli ilmoitus. Neuvosto antoi lehdelle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.

KANTELUAamulehti julkaisi 6.9.1994 ilmoituksen ”Ryppyjä vastaan”. Kantelija katsoo, että ilmoitus ei erottunut toimituksellisesta aineistosta. Hän toteaa, että toimituksellisen ja kaupallisen aineiston erottaminen on tärkeä journalistinen periaate, jonka rikkominen vahingoittaa sanomalehtien mainetta.LEHDEN VASTAUSAamulehden päätoimittaja Raimo Seppälä toteaa, että lukijan on pystyttävä erottamaan ilmoitukset toimituksellisesta tekstistä. Kantelijan tarkoittamassa ilmoituksessa oli jäljitelty toimituksellista aineistoa. Ilmoituksen luonne oli kuitenkin selvästi havaittavissa, sen yläkulmassa oli ilmoitus-merkintä ja tekstin alla yrityksen logo. Eron selventämiseksi on ilmoituksen ulkoasua myöhemmin vielä muutettu ja tämän tyyppisten ilmoitusten graafisen muodon valvontaan kiinnitetty entistä enemmän tarkkaavaisuutta.RATKAISUTiedonvälityksen luotettavuuden säilyttäminen edellyttää, että raja kaupallisen ja toimituksellisen aineiston välillä pidetään selkeänä. Aamulehden julkaisema ihovoidemainos oli yhden palstan levyinen ja muistutti ulkoisesti tavanomaista pikku-uutista. Sen oikeassa ylänurkassa oli tosin ilmoitus-merkintä ja tekstin alla yhtiön nimi. Neuvosto katsoo kuitenkin, että nämä seikat eivät riittäneet välittömästi kertomaan lukijalle, että kyseessä oli ilmoitus. Neuvosto antaa tämän vuoksi Aamulehdelle huomautuksen hyvän journalistisen tavan rikkomisesta.