2118/IL/94

Vapauttava

Ilmaisjakelulehdessä julkaistiin yleisönosastokirjoitus "Puoliksi tehty puisto", jossa kantelijankin nimi mainittiin. Laatijaksi oli merkitty Arvo Karvola. Kyseessä oli nimimerkki. Kirjoituksen kielenkäyttö ei ollut erityisen kärjekästä ja kantelija oli aiemmin osallistunut asiasta käytyyn julkiseen keskusteluun. Kirjoituksen sisältö ei näin ollen rikkonut hyvää journalistista tapaa.Neuvosto totesi samalla, että nimimerkkikirjoituksen luonteen tulisi käydä selvästi ilmi. Etu- ja sukunimiä ei pitäisi käyttää nimimerkkinä, jos siitä voi aiheutua sekaantumisvaaraa. Nyt julkaistun nimimerkkikirjoituksen luonteen huomioon ottaen neuvosto ei kuitenkaan ryhtynyt enempiin toimiin.

KANTELUKaupunkilehti Haapajärvinen julkaisi 3.7.1994 nimimerkkikirjoituksen ”Puoliksi tehty puisto”. Laatijaksi oli merkitty Arvo Karvola. Missään ei ollut mainintaa nimimerkistä, joten lehti antoi lukijoidensa ymmärtää, että kyseessä oli todellinen henkilö. Nimimerkkikirjoituksessa käsiteltiin kaupungin puistohanketta ja arvosteltiin kantelijan roolia hankkeen eteenpäin viemisessä. Kirjoittaja kehotti puiston puolesta puhuneita huolehtimaan myös hankkeen loppuun saattamisesta. Muuten vaikuttaisi siltä, että esimerkiksi kantelijalla ei ollut aikanaan riittävästi tietoja asiassa tai että osuustoiminta-ajatus oli voittanut kulttuurin.Kantelija toteaa, että lehti on aiemminkin sallinut arvostella yksittäisiä ihmisiä nimimerkin takaa. Kantelija pitää kirjoitusta itseään loukkaavana.LEHDEN VASTAUSHaapajärvisen päätoimittaja Heikki Syrjänniemi toteaa, että kantelija on kaupungin kirjastotoimenjohtaja ja toimii erilaisissa luottamustehtävissä. Tämän vuoksi lehti katsoi voivansa julkaista lievää piikittelyä sisältäneen kirjoituksen nimimerkillä varustettuna. Kantelija ei käyttänyt tarjottua vastinemahdollisuutta.RATKAISUNeuvosto toteaa, että yleisönosastokirjoituksissa on voitava käydä mahdollisimman vapaata keskustelua ja myös arvostella julkisissa tehtävissä olevien henkilöiden toimintaa. Yleisönosastokirjoituksissa on hyväksytty kärjekkäämpien ilmaisujen käyttö kuin tavanomaisessa toimituksellisessa tekstissä. Silloin, kun kirjoituksessa esitetään voimakasta arvostelua nimeltä mainittua henkilöä kohtaan, on suositeltavaa, että kirjoitus julkaistaan nimellä varustettuna.Nimimerkkikirjoituksessa käsiteltiin puistohanketta. Neuvoston mielestä kirjoituksen kielenkäyttö ei ollut erityisen kärjekästä. Myös kantelija oli aiemmin osallistunut asiasta käytyyn julkiseen keskusteluun. Kirjoituksen julkaiseminen nimimerkillä varustettuna ei siten rikkonut hyvää journalistista tapaa.Kirjoitus oli allekirjoitettu nimimerkillä, jota lukijat saattoivat pitää oikeana nimenä. Neuvoston mielestä yleisönosastokirjoituksista tulisi ilmetä, milloin kyse on nimimerkkikirjoituksesta, milloin ei. Etu- ja sukunimiä ei tulisi käyttää nimimerkkinä, jos siitä voi aiheutua sekaantumisvaaraa kirjoituksen alkuperän tai luonteen suhteen. Nyt julkaistun nimimerkkikirjoituksen luonteen huomioon ottaen neuvosto ei kuitenkaan ryhdy asiassa enempiin toimiin.